Home

Starověké řecké divadlo

Řecké divadlo Divadlo západní tradice má svůj původ ve starém Řecku. Od svých počátků v Atice (6. st. př. k.) se starověké divadlo vyvíjelo v mnoha formách bez přerušení více než tisíc let, až do svého zániku v době pádu Římské říše Řecké divadlo. Divadlo západní tradice má svůj původ ve starém Řecku. Od svých počátků v Atice (6. st. př. k.) se starověké divadlo vyvíjelo v mnoha formách bez přerušení více než tisíc let, až do svého zániku v době pádu Římské říše. Ačkoli jeho vliv na pozdější praxi byl velký, víme o něm jen málo Starověké řecké divadlo v Taormině na Sicílii. Obrázek: Wikipedia, autor: poudou99. Divadelní hry starověkých Řeků nebyly takové, jak je známe dnes. Typické řecké divadlo bylo svými rozměry obrovské, pojalo na až 15 000 sedících diváků. Starověká řecká divadla se stavěla do svahu, jevištní plocha byla. Řecké divadlo starověkého období je uznáváno za základní pro evroé divadlo. Zatím jsou pozorovány jeho principy v architektuře (přítomnost orchestru, amfiteátru, vrstvy). Starožitné drama nebylo jen na scéně nového divadla Starověké řecké divadlo Divadelní žánry Starověké řecké divadlo tragedie komedie vzniklo na počátku 6. stol. př. n. l. největší rozvoj v Athénách původně sloužilo k obětním obřadům a k uctívání bohů. Námět a forma divadelních představení Děkuji za pozornost Mezi největší autor

#divadlo #ffmuni #brno Další videa ze série Antické řecké divadlo: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRA6xQ6nGxVjPQk2d1ezlRBJQkcJh7L8S Hovoří prof. PhDr.. Starověké řecké divadlo se začalo rozšiřovat, pokud jde o rozmanitost představení, bylo zde mnoho skupin herců, kteří hráli nejen dramata a tragédie spojené s Dionysusem. Velké tragédii starověku - Euripides, Aeschylus, Sophocles - psal hry od života řecké společnosti, který si užil neměnného úspěchu Řecké chrámy byly vždy polychromované, a to zvenčí i zevnitř. Některé z nich měly kolosální rozměry, např. Artemidin chrám v Efesu s dvojitým sloupořadím, který byl považován za jeden ze sedmi divů světa, Apollónův chrám ve Figaleii či tzv.PROPYLAJE (2 samostatné bloky - Pinakotéka a Bibliotéka), monumentální. Literatura starověkého Řecka obsahuje řecké písemné památky od nejstarších dob, tj. od 8. století př. n. l. až do roku 529, kdy Justinián I. uzavřel poslední filosofickou školu v Athénách.Tyto památky jsou psány několika dialekty, které se souhrnně označují jako starořečtina.. U řecké literatury je značný problém vymezit co patří do literatury řecké a co do. Řecké divadlo. Divadlo v Řecku vzniklo původně z oslav boha Dionýsa (čtyřikrát do roka, nejvýznamnější se oslavy se konaly na konci března v Athénách). Vstupné se neplatilo, protože divadlo bylo sponzorováno mecenáši (bohatí občané). Obdiv staří Řekové vyjadřovali tleskáním, nelibost pak mlaskáním a syčením

Řecké divadlo - Literatura - Referáty Odmaturu

Antické divadlo. 1. Úvod. Téma vzniku a vývoje divadla v Řecku jsem si vybrala především proto, že divadla ráda navštěvuji a zajímám zejména o divadelní hry napsané v době antiky. Námět střetu obyčejných smrtelníků s bohy je podle mého názoru zárukou, že se lidé v hledišti budou bavit a zároveň jim hra přinese. Římské divadlo není spojeno s kultem bohů nebo s náboženskými obřady. Římané dobývali různá území a osvojovali si cizí vzory, které si pak upravovali. Stejně tak přijali za své i řecké divadlo, které upravili pro své poměry. Vznik divadla je spojen s veřejnými slavnostmi, které byly pořádány pouze pro zábavu Zejména toto komické plebejské divadlo silně ovlivnilo počátky a vývoj divadla na území Římské říše, která v kulturním ohledu a zvláště v oblasti divadla převzala řecké dědictví. Jeho nejstarším typem je tzv. atellánská fraška, nazvaná podle města, kde byla pěstována Starověké řecké divadlo v Athénách, Řecko. Turisté na Antické řecké divadlo. Portrét ženy, krásná blondýnka řeckého stylu. izolované na wh. Akropolis Řecký salát v Athénách, Řecko. Zřícenina řeckého římské divadlo, taormina, Sicílie, Itálie Starověké řecké divadlo v Epidauru. Obrázek: Wikipedia, autor: Olecorre. Město Epidaurus je součástí posvátného okrsku boha lékařství Asklépia. Bývalé lázně dokážou návštěvníky zaujmout především svým divadlem (údajně se jedná o nejzachovalejší antické divadlo vůbec). Jedná se o monumentální stavbu s.

Řecké divadlo - referaty-seminarky

Divadlo: Divadlo západní tradice má svůj původ ve starém Řecku. Od svých počátků v Atice (6. st. př. k.) se starověké divadlo vyvíjelo v mnoha formách bez přerušení více než tisíc let, až do svého zániku v době pádu Římské říše. Ačkoli jeho vliv na pozdější praxi byl velký, víme o něm jen málo .. aneb jak Řekové, Římané a Vikingové změnili svět. Německý třídílný dokument (2014)

Starověké řecké divadlo v Delosu Většina starověkých řeckých měst ležela na kopcích nebo v jejich blízkosti, takže do svahu kopce bylo obvykle zabudováno posezení, které vytvářelo přirozenou vyhlídkovou plochu známou jako theatron (doslova místo vidění) Navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na plážích letoviska Tolo, ochutnáme místní speciality, které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek This page was last edited on 15 October 2018, at 12:11. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Starověké Řecko 6.03.2013 | 23 995 zhlédnutí | V kategorii Studijní materiály - starověk , Studijní materiály - starověk - starověké řecko V novém článku vám přinášíme informace o Starověkém Řecku, jeho kultuře, nejznámějších městech, osobnostech a pojmech, které přetrvaly dodnes Stáhnout Taormina - 6. října: Turisté navštívit starověké řecké divadlo Taormina, na Sicílii, hlavní atrakce města. 6. října 2014. Taormina, Itálie. - stock redakční fotografii # 80600714 z Depositphotos kolekce milionů prémiových fotografií s vysokým rozlišením, vektorových obrázků a ilustrací Řecké divadlo Kultura antického Řecka. Antické Řecko. Kultura starověkého Řecka je spjata s mytologií a náboženstvím, postupně se však této závislosti zbavuje. Na přelomu 7. a 6. století vzniká filozofie jako pokus odpovědět racionálně na otázky týkající se světa a života (Jak vznikl svět, Co je jeho podstatou.

Starověké řecké divadlo - Yin

Řecké divadlo Se vyvinulo 1) z dithyrambu, kultovní písně zpívané na počest boha Dionýsa 2) z epického vypravěče homérského ráz Téma/žánr: antické divadlo - řecké antické drama - latinské starověké drama, Počet stran: 384, Cena: 371 Kč, Rok vydání: 2005, Nakladatelství: Karolinu

b) řecké architektonické styly : dórský - sloup s polštářovou hlavicí, ostrým žlábkováním, hladkým architrávem, kratší, silnější, bez patky (Diův chrám v Olympii) ionský - sloup s volutovou hlavicí, tupým žlábkováním, členěným architrávem, vyšší, štíhlejší s patkou (Artemidin chrám v Efesu Divadlo Maronia: Region Východní Makedonie a Thrákie, Regionální jednotka Rhodope 25 ο 31.155΄Ε, 40 ο 52.727΄Ν Stavba divadla je koncept a architektonický úspěch řecké civilizace: prostá struktura, ve které koexistuje vyváženým a úplným způsobem, funkčnost a vynikající estetika Řecké divadlo tvoří důležitou součástí evroé kultury. Starověké řecké divadlo totiž položila základy současnému divadlu západní tradice. Dříve se divadla zřizovala pod širým nebem, v průběhu doby se podoba divadel proměňovala. Stejně tak řecká literatura patří mezi nejstarší evroé literární památky Řecké divadlo Vznik a rozvoj řeckého divadla Kolébkou divadla bylo Řecko, vyvinulo se zkostumních tanců, jež na počest Dionysa jakožto dárce vína byly provozovány. S počátku byli všichni účastníci slavnosti tanečníky provádějíce prostinké tance okolo oltáře Dionysova a zpívajíce k tomu písně dle nálady slavnosti. Divadlo v antickém Řecku a Římě vzniklo na počátku 6. stol. př. n. l. a nejvíce se rozvíjelo v městském státě Athénách.[1] Divadelní produkce v Řecku pokračovaly i poté, co se r. 146 př. n. l. stalo římskou kolonií, proto můžeme za konec řeckého divadla označit až r. 692 n. l., kdy bylo oficiálně zakázáno provozování divadelních her ve východní části.

První starověké řecké divadlo neslo jméno Dionysus a bylo umístěno pod širým nebem na jednom ze svahů Akropole. Tato stavba byla postavena teprve v době představení představení a ubytovala spokojeně velký počet diváků. Všechny vizuální chaty, stejně jako její pódium, byly vyrobeny z dřevěných prken Řecké divadlo Byl výsledkem vývoje slavností na počest bohů starých řeckých lidí. Konkrétně to byly svátky na počest boha Dionýsa, zvaného Denise. Jeho počátky se nacházejí v Aténách kolem šestého století před naším letopočtem. a V a.C. a to byl nejreprezentativnější kulturní projev této civilizace

Řecké divadlo: popis, historie a zajímavost

Starověké řecké divadlo by Matyáš Fejk

Vývoj. Řecko navázalo na umění egejské kultury, na umění mínojské a mykénské civilizace.Osobitě se začalo rozvíjet v archaické době (8.-5. století), vrcholného, klasického období dosáhlo ve 4. století před n. l. V době helénské zahájené říší Alexandra Velikého se řecké umění otevřelo širším oblastem a vlivům a vyznačovalo se expresívností a. starověké řecké divadlo Clipart ke stažení! Prohledávejte +1 566 198 premium clipart, obrázky, vektory, ilustrace, šablony a grafiku Starověké řecké divadlo - Další jazyky Stránka Starověké řecké divadlo je dostupná v 47 dalších jazycích. Návrat na stránku Starověké řecké divadlo

Klasické starověké řecké drama masky — Stock Vektor

starověké Řecko a Řím, Čj (Lv) - řecké a římské báje a pověsti EGS - Jsme Evropané, rodinné příběhy z cest MKV - Lidské vztahy - mediální sdělení MV - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - adresát, příjemce, obsah sdělení texty, sloh. u Ve starověku patřila řecká civilizace k těm nejvyspělejším. Položila nejen základy vzdělanosti, ze které lidstvo čerpá dodnes, ale přinesla světu třeba i divadlo nebo olympijské hry. Mnoho jejích filozofů a vědců také nahlíželo na svět takovým způsobem, jaký do té doby neměl obdoby. Historie starověkého Řecka se začala psát ve 2. tisíciletí př. n. l., a [ Starověké řecké divadlo Dionysus dnes. Jako jedna z nejstarších budov takové velké kultury, divadlo Dionysus v Aténách je předmětem restaurování. Dnes je to zodpovědnost neziskové organizace Diazoma. Práce jsou částečně financovány z řeckého rozpočtu, zčásti z vynaložených charitativních prostředků Drama. Starověké řecké divadlo vzkvétalo ve starověkém Řecku zhruba mezi roky 550 a 220 př. n. l. Jejím centrem byly Athény, v nichž se tehdy soustřeďovala kulturní, politická a vojenská moc.Divadelní slavnosti zde probíhaly jako součást festivalu nazvaného Dionýsie pojmenovaném podle boha Dionýsa. Dionýsos nebyl jenom bohem vína, ale také bohem veškerého růstu v. V okolí Diova a Héřina chrámu v Olympii postupně vyrostl celý komplex sportovních zařízení, k němuž patřila palaistra (zápasiště, potom hřiště), gymnasion (cvičiště a tělocvična s hygienickým a kulturním zařízením), stadion pro sport, hippodrom pro koňské dostihy a závody vozatajů, divadlo a aleje mramorových a bronzových soch

Divadlo ve starém Řecku Teorie a dějiny divadla - YouTub

 1. Starověké divadlo Epidaurus. Prosperita, kterou městu přinesl Asklépiův chrám, umožnila Epidaurovi vystavět další symbol města, a to velké divadlo. Divadlo Epidaurus vzniklo na konci 4. století př. n. l. nedaleko svatyně, na základě návrhu Polykleita mladšího
 2. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Staré řecké báje a pověsti (Eduard Petiška) - Dávné řecké báje a pověsti zrodila lidová fantazie starověkých Řeků v době, kdy lidé ještě neznali ani železný pluh. Vytvořil je génius slavného národa Helénů..
 3. erva, římský, bohyně, moudrost, socha, středomoří, Evropa, historický, starověké Public Domai
 4. Navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na krásných plážích letoviska Tolo, ochutnáme vynikající místní speciality, které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek

Video: Řecké divadlo. divadelní historie - Divadla 202

STAROVĚKÉ ŘECKO Hlavní cíl blokového modulu: aby na ni žáci neviděli) kratší odstavec rekapitulující řecké divadlo s mezerami. Úkolem žáků ve skupinkách je určit si jednoho zapisovatele a dva běžce. Běžci po jednom utíkají k tabuli a musí si zapamatovat co nejvíce slov (vět) a nadiktovat je zapisovateli. Řecké náboženství má kořeny v kultuře původních rolnických obyvatel a indogermánských přistěhovalců (kolem r. 2000 př.n.l.). Ovlivnila ho řecko-mykénská kultura. Stejně tak nese i vlivy starého Orientu a Egypta. Mnoho přinesli noví osadníci egejského stěhování Řecké sochařství bylo jako celek definováno jako snaha o hledání ideálů antické krásy a přirozeností v dokonalých proporcích těla a výrazu tváře. Citovost a duševno byly v řeckých sochách do jisté míry potlačeny, sochař téměř vždy následoval proporční vztahy a estetické normy tehdejšího sochařství detaily dekorace. Řecké divadlo znalo různá technická zařízení, například výsuvnou plošinu, jeřáb ke spuštění boha, zařízení na speciální zvukové a vizuální efekty (hromy a blesky). Vedle tohoto velkého divadelního prostoru existoval jakýsi typ komorního divadla, kde se pěstoval přednes a zpěv Místní divadlo patřilo k největším na řecké pevnině, to však bylo později přebudováno ke krvavým hrám Římanů. Oficiální webové stránky místa. Starověké město leželo kdysi u moře, takže mělo daleko strategičtější polohu, než má dnes. Současná památka nám nabízí pohled na mohutné hradby, místy až 7.

Antika - Řecká kultura - Umění - Referáty Odmaturu

Argos je starověké řecké město, které leží poblíž vrchu Larissa na Peloponésu (tzn. východně od Lakónie a Arkadie). Město Argos bývalo jedním z důležitých středisek mykénské kultury a je jedním z nejdéle kontinuálně obývaných míst na světě STAROVĚKÉ ŘECKO A ŘÍM (499 př. n. l. - 500 n. l.) Důležitá data (př. n. l.) 8. -6. stol. Založeníprvníchmě stských tátů 594 Athénskáústava 431-404 Pe lo ponés káv a(Athény proti S rtě) 404 Ví tězs víSpar y 371 Úpadek Spart y, nejvýznamnějšípolis Théb 337 Filip Makedonský ovládá Řecko Řecké divadlo

Divadlo v Epidauru — Zůstalo po staletí neporušené Epidauros a starověké drama dnes. pouhým předmětem akademického studia. Avšak od roku 1932, kdy bylo založeno Řecké národní divadlo, byla díla starověkých dramatiků překládána do soudobé řečtiny Starověké Řecko, případně antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku. V širším pojetí zahrnuje dobu od příchodu řeckých kmenů do egejské oblasti v 2. tisíciletí př. n. l. až po dobu nadvlády římské říše a formování říše byzantské (4.-6. století n. l.) Starověké-Řecko ♥ Julie a Renáta ♥ 4. Starověké Řecko HELÉNOVÉ = obyvatelé Řecka (Iónové, Achájové, Dórové, Aiolové) ANTIKA = řecké a římské umění KLASICKÝ = vrcholná kultura ve vrcholném umění Řecka ŘECKÁ KULTURA = souhrn více disciplín POLIS = město POLITIKA = věc veřejná DEMOKRCIE → DÉMO = lid Helénové vytvořili v 1. tisíciletí př.n.l. Starověké Řecko1. - test pro 6. ročník 1. Mezi řecké kmeny patří: a) Achájové, Dórové, Ionové b) Latinové, Sikulové, Dórové c) Ionové, Latinové.

nejvyšší činná sopka Evropy Etna (možnost jízdy lanovkou a terénním busem až do výšky 3000 m), obří lávová pole, výhledy na Catanii, přírodní unikát na úpatí sopky Etny - soutěska Alcantara se strmými čedičovými skalami nad řekou, nejkrásnější sicilské letovisko Taormina (starověké řecké divadlo Teatro. Navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na krásných plážích letoviska Tolo, ochutnáme i vynikající místní speciality, které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek Velké množství prací na téma starověké řecké hudby - ze starých dob i z doby dnešní - je velmi komplexní a technické. Ale hudba je přeci hudba! Řekové zpívali a zpívali rádi. Z nejstarších zachovaných notových zápisů je vidět, že intervaly byly menší než půltóny, což je pro uši moderních lidí naprosto cizí starověké řecké divadlo. 8.) Kniha se mi líbila a doporučila bych ji těm,kteří se chtějí dozvědět něco o Řecku. Komentáře. Přidat komentář Jméno: Nadpis: Text: Přehled komentářů.

skalní kláštery Meteora - Delfy s řeckou věštírnou - Athény - starověký Korint - Mykény - Epidauros (řecké divadlo a svatyně boha lékařství) - Olympia (stadión a zbytky Diova chrámu - pobyt na ostrově Korfu: koupání, zajímavosti, zámek Achilleion císařovny Alžběty CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou. Divadlo. komedie, veselohry - náměty z každodenního života; tragédie, vážné hry - náměty z mytologie - legendy, mýty, staré řecké báje a pověsti; herci nosili masky, všechny role hráli muži; z řeckého dramatu se vyvinuly 2 typy; komedie - nejznámější autor Aristofanes; tragédi Národní divadlo v Praze Janáčkovo divadlo v Brně Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci) na jevišti předvádějí divadelní hru. 323 vztahy. Sdělení . Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™! řecké starověké civilizaceInků. Civilizace. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Historie - dějiny > Starověké Řecko Řecké divadlo (viz obrázek) bylo složeno z tribuny a jeviště. Kolem kruhové scény bylo do kruhu postaveno jeviště a bylo tak architektonicky vyřešeno, že zvuk slyšeli i lidé v posledních řadách. První řady byly určeny kněžím a druhé nejvyšším úředníkům. Potom sedělo teprve normální obyvatelstvo

Literatura starověkého Řecka - Wikipedi

Řecké divadlo klasické doby kniha od: Eva Stehlíkov divadlo antika dějiny divadla starověké Řecko tragédie. Autor a jeho další knihy. Eva Stehlíková. Řecké sloupy se směrem nahoru vždy zužovaly (entáze), někdy byly ale po cestě vyduté, Divadlo. Divadlo se nachází prakticky v každém městě, byla používána při slavnostech boha Dionýsa a užívány i jako veřejná shromaždiště a hlasovací místa. Jejich kapacita odpovídala velikosti měst (Athény - až 30 000) PERIODIZACE STAROVĚKÉHO ŘECKA. Řecká doba temna / od 12. st. př. n.l. Okolo r. 1250 př. Kr. začíná egejské stěhování národů, které probíhá především v okrajových oblastech východního Středomoří a vede k zásadním změnám v egejském světě. V Řecku končí doba bronzová a začíná doba železná. Kolem r. 1100př. Kr. se mykénská kultura rozpadáa velká část.

dějepis.co

V době rozkvětu starověké klasické kultury se do Athén sjížděli učenci, básníci a umělci Nejdochovanější řecké divadlo v Epidauru, okolo 450 př. n. l. Tragikomické masky na mozaice, 2. stol. př. n. l. (Aventin, Palazzo Nuovo, Řím, Itálie Definice Řecké divadlo. populární definice. Předpokládá se, že hlavním řeckým divadlem bylo Divadlo Dionýza, které umožňují rekonstruovat historii nebo pomáhají porozumět různým aspektům starověké civilizace. Tyto pozůstatky jsou obvykle pohřbené nebo skryté z. definice

Antické divadlo - referaty-seminarky

Antické divadlo: Čerpáme z něj dodnes, přitom vzniklo

Starověké Řecko - periodizace 1200 př.n.l.) Řecké městské státy · Městský stát (polis) byl základním státním útvarem starověkého Řecka · K zformování městských států došlo v archaickém období (800-500 pr.n.l) divadlo a sochařství se stalo na dlouhé období vzorem evroé kultur Řecké umění Řecké divadlo Olympijské hry Opakování - starověké Řecko; II. STAROVĚKÝ ŘÍM. Poloha, přírodní podmínky; 1. Doba královská; 2. Římská republika Boje plebejů s patriciji za stejná práva Ovládnutí Apeninského poloostrova Římem Punské válk Poslední aktualizace: 25.9.2019 Tento výukový materiál je součástí Učebnice dějepisu v sekci Dějepis I. (pravěk a starověk). V rámci tohoto tématu článek navazuje na 4.díl - Starověké Řecko I. - Řecké báje, Kréta, Sparta, Athény.Po tomto díle následuje Starověký Řím I. - Založení Říma, Republika - Do Punských Vále 3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období

Řecká kultura: Jazyky Řecka, Náboženství v Řecku, Starověká řecká kultura, Starověké řecké oděvy, Státní symboly Řecka, Řecká hudba [Zdroj Wikipedia] on Amazon.com.au. *FREE* shipping on eligible orders. Řecká kultura: Jazyky Řecka, Náboženství v Řecku, Starověká řecká kultura, Starověké řecké oděvy, Státní symboly Řecka, Řecká hudb Starověké Řecko 3Kultura antického ŘeckaKultura starověkého Řecka je spjata s mytologí a náboženstvím, postupně se však této závislosti... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze. Blogísek na Blog.cz. Starověké Řecko 3 12 Řecké divadlo

Římská divadl

 1. Po tomto díle následuje Starověké Řecko II. - Válka Perská, Peloponéská, Makedonie. Staré Řecké Báje a Pověsti. Starověké Řecko - starověké Řecko končilo na severu Olympem, na druhou stranu k němu patřilo pobřeží Malé Asie. Náboženství - Bohové. Náboženství starých Řeků bylo polyteistické
 2. STAROVĚKÉ ŘECKO A JEHO KULTURA asi 4. tisíciletí př. n. l. velmi členité - vznikají malé státy, zejména na ostrovech - řecké dějiny lze rozdělit na 3 období: LIT - Literatura - Divadlo a jeho společenská funkce(Thám, Klicpera, Tyl) LIT - Literatura - Fenomém morálky a jeho proměny v moderní české a světové.
 3. Homér: Iliás / od Jiří Šesták: Homér: Iliás / z cyklu Ke kořenům znovuobjevující pramy evroé vzdělanosti Téměř všichni, kteří jsme prošli školou, jsme slyšeli jméno Homér. Velmi mnoho z nás i víme, že je to jméno nejstaršího známého řeckého básníka, jemuž se připisuje sepsání epických básní Ilias a Odysseia

Řecké divadlo stock fotografie, royalty free Řecké divadlo

Viz: řecké antické divadlo Viz: divadlo antické řecké starověké umění . antické umění. antické divadlo. Viz: umění antické. Starověké Řecko. D - Dějepis. šíření řecké kultury do oblasti Středozemního moře a Blízkého Východu a její splývání s kulturami místními poezií ( milostnou, oslavnou, útočnou), nejznámější básnířkou byla Sapfó a básníci Pindaros a Alkaios; Divadlo- především tragédie- Aischylos, Euripidés. Navštívíme spolu na chvíli starověké řecké divadlo. Píše se páté století před naším letopočtem. Je slunečný den, jako stvořený k návštěvě divadla. Ale pospěšme si, vždyť už od rána se valily cestou k divadlu zástupy dychtivých diváků. Sedmnáct tisíc se jich vejde do hlediště. Vezmeme si s sebou peníze 2. Řecké divadlo . Řecká tragédie - funkce, stavba, vývoj a charakteristika žánru. Aischylos, Sofokles, Euripides. Řecká komedie - funkce, stavba, vývoj (od staré attické komedie k nové attické komedii) a charakteristika žánru. Menandros. Organizace divadelních aktivit, podoby realizace i proměny jednotlivých. Starobylé ruiny i starověké řecké divadlo potěší zájemce o historii a ulice lemované kavárnami nabídnou vítané občerstvení. Vernazza, Ligurie Vernazza je nejstrmější a nejkrásnější vesnicí skalnaté pobřežní oblasti Cinque Terre

Starověké Řecko divadelní masky — Stock FotografieŘecké divadlo

Starověké řecké divadlo v Epidauru - Yin

 1. Starověké řecké divadlo. Divadlo v Epidauru náhled Divadlo v antickém Řecku a Římě vzniklo na počátku 6. Nový!!: Protagonista a Starověké řecké divadlo · Vidět víc » Tragédie. Tragédie (z řec. tragóidiá - zpěv kozlů, tragos - kozel, óidé - zpěv) je forma dramatu s vážným obsahem. Nový!!
 2. Starověké řecké úspěchy v oblasti literatury způsobují neméně vzrušení u moderního člověka. Homerova Iliad a Odyssey, vytvořená v VIII. Století před naším letopočtem, se stala příklady hrdinských epických básní. O něco později Řekové představili světu divadlo, ve kterém se zpočátku hrály inscenace.
 3. Starověké památky Řecka - Řecko - Řecko pevnina - Peloponés - Tol

Starověké Řecko: referát - iReferaty

Kvalitní podlahy vám nabízí Supellex.cz - dřevěné, laminátové, korkové, exotické i vinylové plovoucí podlahy za skvělé ceny. Pro příjemný pocit při chůzi a vytvoření vašeho útulného a pohodového bydlení dodáváme kvalitní vícevrstvé i masivní dřevěné podlahy a parkety od předních výrobců. Dřevo - jedinečné a originální Pražská Viola láká na obnovenou premiéru starověké vášnivé lásky, Divadlo Rokoko připravilo večer s moravskou lidovou a cimbálem a v Divadle Kolowrat představí unikátní výtvarně taneční projekt Canfora, Dějiny řecké literatury, Praha 2001. Dobiáš, Dějepisectví starověké, Praha 1948 (kapitoly vztahující se k řecké historiografii). Stehlíková, Řecké divadlo klasické doby, Praha 1991. Kraus, Rétorika v evroé kultuře, Praha 1998 (kapitoly vztahující se k řeckému řečnictví) Starověké město Myra. Autor Redakce · Únor 12, 2017. Každý, kdo někdy Hrobky nepostavili ani Řekové, ani Římané, i když se ve městě nachází antické řecké divadlo, později přestavěné Římany. Hrobky nechali vystavět starověcí Lýkové, kteří město založili ještě dávno před tím, než se daly římské.

Vzestup civilizace - Řekové - YouTub

 1. Dobiáš, J., Dějepisectví starověké, řecké divadlo (organizace divadelních představení, tragédie a komedie, velcí dramatikové) rétorika jako umění, společenský fenomén a politická síla literatura helénistického období antický román: vznik nového žánr
 2. Řecká věda ⇒ Základem všech věd byla filozofie - láska k vědění. Zpočátku filozofové hledali podstatu světa : • Thálés - voda • Herakleitos - oheň • Pythágoras - čísla ⇒ Po nich přišli sofisté kteří zdůrazňovali racionální myšlení a řešili praktické problémy. Nejvýznamější filozofové působili v Aténách
 3. Architektonické skvosty Athén, Korintu, Olympie, Epidauru, Mykén a dalších kulturních center země. Nový dokumentární cyklus o vzácných světových památkách a osudech bájných i historických hrdinů, které jsou s nimi spojeny. Kamera a režie M. Košu
 4. Jak starověké Řecko změnilo svět? patřily k nejvýznamnějším městským státům v období mezi 6. až 3 stol. př. n. l. Byly hlavním centrem řecké politiky, obchodu, umění a filozofie. Divadlo hrálo v řeckém životě nesmírně významnou roli. Vznikaly tragédie i komedie a ty se hrály v dokonale vybudovaných.

Nejznámější starověké památky opředené pověstmi o řeckých božstvech a hrdinech, relaxace na krásných plážích letoviska Tolo a vynikající místní gastronomie. kláštery ve skalách - Delfy se starověkou většírnou - celodenní Athény - Korint - Epidauros, divadlo - Mykény - Tolo, pobyt u moře posvátný okrsek. 571 Obrázky zdarma z Starověké Řecko. 239 257 18. Řecko Palác Parthenón. 41 45 7. Řecko Atény Akropolis. 78 124 9. Řečtina Kruh Řecký Kruh. 132 201 11. Řecko Larissa Divadlo. 16 9 1 Tradiční oblíbený zájezd, který nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi, která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné filozofy jako Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde na nás dýchne kus historie. Navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na. Starověké památky Řecka - bus - Řecko - Řecko pevnina - Peloponés - Tol

Řecké Divadlo Maska Set premium clipart - ClipartLogo

Divadlo starověkého Řecka - Theatre of ancient Greece

 1. Řecko - Starověké Památk
 2. Category:Ancient Greek theatre - Wikimedia Common
 3. Starověké Řecko - Dějepisně
 4. Starověké řecké divadlo - Stock redakční Foto

Řecké divadlo - dějepis

Koloseum, Atény, Řecko — Stock Fotografie © ziggysofi #2375127

Vznik divadelního umění, jeho pozadí a rysy

Řecko masky Stock vektory, Royalty Free Řecko maskyŘecká kultura stock fotografie, royalty free Řecká kultura
 • Kondenzační kotle wikipedia.
 • Norsko v zimě.
 • Barel ropy cena.
 • Sgld brno volejbal.
 • Just you and i preklad.
 • Akupunktura neplodnost brno.
 • Kambodža hlavní město.
 • George the king.
 • Farol do cabo de são vicente.
 • Neapolská pizza.
 • Extaze databaze.
 • Reset dalkoveho ovladace.
 • Don t starve together lumberjack.
 • Archivář volná místa brno.
 • Taste feat offset tyga.
 • Skotsko v kosteliku 2019 program.
 • Pletene detske cepice.
 • Michael de santa.
 • Výkaz p6 04.
 • Rosnička modrá.
 • Bolest spodní čelisti na dotek.
 • Poušť taklamakan mapa.
 • Bohové musejí být šílení poušť.
 • Chuck norris vtip.
 • Parkside příslušenství.
 • Zimní boty 2019.
 • 7 trpaslíků csfd.
 • Kulturní antropologii.
 • Vtipna basnicka pro deti.
 • Pelety cena.
 • Stohová řezačka papíru.
 • Retro fotografie.
 • Grifonek nemoci.
 • Plugy.
 • Laboratorní asistent práce.
 • Počet svodů na střechu.
 • Krajina s nadmořskou výškou do 200 m.
 • Hp 250 g6 dark ash recenze.
 • Umělé řasy.
 • Elodie details kloboucek.
 • Projekty chalup.