Home

Informatika učivo

učivo informatika 5

www.pripravy.estranky.cz - INFORMATIKA

Informatika. ŠKOLNÍ ROK 2019/2020: Vyučující: Mgr. Simona Kubátová (simona.kubatova(at)zs-habrmanova.cz) REFERÁTY pro 6. - 8. ročník. Referát vypracuj do zadaného termínu a zašli na email vyučující. Zašli ho i v případě, že Ti informatika odpadá, nebo nebudeš na hodině přítomen Učivo. Základy informatiky: Základní pojmy (vybavení počítače, operační systémy, internet, sociální sítě, elektronická pošta) MS Office: Word PowerPoint Excel; Počítačová grafika: Malování Zoner Callisto IrfanView Zoner Photo Studio; Video: Windows Movie Maker; Práce s daty: Total Commander; Tvorba www stránek: Základní tagy a css styl

Ahoj páťáci, vítejte na stránkách informatiky naší školy. Na těchto stránkách najdete materiály, které budete potřebovat v hodinách informatiky i při domácí přípravě Informatika v pětce. Mapa stránek. Pokud žák chybí, doplní si učivo dle informací na internetu nebo přijde za vyučující a domluví si konzultaci, neznalost učiva je omluvena pouze 1. vyučovací hodinu po absenci, další hodinu již je nutné látku znát a umět Informatika ve škole. Už jen za , prostě za začíná rok 3000. Chcete-li mě odepsat, můžete tak učinit dvojím způsobem. Prostřednictvím tohoto formuláře: a nebo na: Webovský počítadlo zjistilo, že jste návštěvník.

Informatika online . Webové stránky obsahují výukový materiál pro předměty informatika a digitální technologie seřazený dle tematických celků, které odpovídají školnímu vdělávacímu programu naší školy pro tyto dva předměty - Škola pro tebe. Každý tematický celek je rozdělen do kapitol přístupných z navigačního menu Bobřík informatiky je předmětová soutěž podporovaná Ministerstvem školství. Cílem je seznámit žáky s tím, co jsou to informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.V letošním roce budou žáci do této soutěže zapojeni

Výukový portál [IN] 2

 1. Obory. Matematická informatika a ještě specializovanější teoretická informatika studují složité systémy, zpracování informací a používání počítačů s využitím technik aplikované matematiky, elektrotechniky a softwarového inženýrství.; Informační technologie studují vše, co se týká fungování počítačů po technické stránce
 2. Matematika. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.
 3. Učivo: Ke stažení: ZÁŘÍ - ŘÍJEN: Windows 10 - opakování učiva - okno - soubory a složky - aplikace Průzkumník: LISTOPAD: Klávesnice počítače - opakování učiva - tabulátory - symbol
 4. Učivo: Ke stažení: ZÁŘÍ - LISTOPAD: Windows 10 - prostředí operačního systému - Pracovní plocha, nabídka Start, Hlavní panel - start aplikací: PROSINEC - LEDEN: Klávesnice počítače - speciální a české znaky - CZ / US klávesnice - klávesa ALT - druhy klávesni
 5. Naprostá většina dětí projde povinnou výukou informatiky v 5. a 6. třídě - v každém z těchto ročníků je informatika povinná pro 91 % žáků. Třetina dětí se s informatikou setkává už ve 4. třídě, polovina dětí pak má informatiku na druhém stupni

na tÉto strÁnce si mŮŽete opakovat probranÉ uČivo z informatiky. 1 - 2. 19. hodina: poznÁvÁme ikony. 20.hodina: vizitky. 21. hodina: upomÍnkovÝ list. 22 Téma/žánr: informatika - učivo středních škol, Počet stran: 460, Cena: 218 Kč, Rok vydání: 2008, Nakladatelství: Enigm Časopis Matematika-fyzika-informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (více o historii časopisu).Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce nové učivo - šířka sloupce, sloučení buněk, ohraničení buněk INFORMATIKA 8 skupina 1 a INFORMATIKA 8 skupina 2. Žáci se k vysílání připojí přes tyto týmy. Pro vysílání výuky ostatních předmětů zůstává funkční tým 8.třída společný všem žákům 8. třídy

Kancelářská informatika. Volitelný seminář v posledním ročníku studia s dotací 3 hodiny týdně. Učivo je zaměřeno na pokročilé funkce kancelářského SW Office. Studium je možné zakončit maturitou, jejíž součástí je obhajoba maturitní práce. Programován UČIVO: 6.12. V týdnu 7. - 11.12. bude hodina informatiky probíhat on-line přes aplikaci Teams pro obě skupiny v úterý 8.12. První skupina bude mít vysílání v době 12,00 - 12,20 a druhá skupina v době 12,30 - 12,50. Prezentace z on-line výuky bude jako vždy po vysílání ke stažení zde na webu. 27.11 Informatika: Ročník 6. Výstup z předmětu: Učivo: Průřezová témata: Přesahy, vazby, poznámky atp. Žák dokáže pojmenovat základní díly počítačové sestavy a vlastními slovy vysvětlit jejich použití, dokáže na příkladech vysvětlit pojmy hardware, softwar

Informatika učivo

 1. Informatika: 5. ročník: Výstup: Učivo: Průřezová témata, mezipředmětové vztahy: Poznámky: Žák respektuje pravidla bezpečné práce: Zásady bezpečnosti práce a prevence, zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní technik
 2. ologii - plocha, titulkový pruh, menu, složka, okn
 3. 2020 - nové učivo: Dějepis - opakovat učivo, hlavně Řecko a Řím, zkuste si psát myšlenkové mapy nebo osnovy, nebo odpovídat na otázky v učebnici. 1
 4. V průběhu čtrnácti let, kdy vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie (ICT) zůstávala jako jedna z mála v Rámcovém programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) beze změny, se nashromáždilo mnoho podnětů k jejím úpravám. To samé platí pro Informatiku a ICT v rámcových vzdělávacích programech pro gymnázia a střední odborné vzdělávání, které.
 5. Informatika a výpočetní technika je povinný předmět pro všechny studenty. Studenti se seznamují se základy výpočetní techniky. Důraz je kladen na zvládnutí obsluhy PC, práci s operačním systémem a kancelářskými aplikacemi, seznámení s počítačovými sítěmi, dále pak zaměření na orientaci na internetu, základy tvorby www, algoritmizaci a práci s grafikou
 6. istrativy pro 8. třídu Učivo od 6. 4. do 17. 4. 2020 Informatika - Úloha v programu MS Excel - zadání naleznete v matematice - statistické šetření Prostudujte si pořádně řešení úkolu z
 7. INFORMATIKA A DOMÁCÍ UČENÍ týden ještě ani neskončil a už máme učivo na další týden. Každý den píšu nějaké domácí úkoly co nám zadávají učitelé. Trénuju na internetu matematiku, češtinu a angličtinu, ale abych se přiznal moc mě to nebaví. No ale lepší než chodit do školy

Učivo od 20. do 26. 4. 2020 Informatika - Úloha v programu MS Excel - zadání naleznete v matematice - základy statistiky 63/8 - vytvoř tabulku, doplň a vypočítej hodnoty, vytvoř sloupkový a kruhový diagram - název souboru z_statistika_prijmeni 65/1 - vytvoř tabulku, přidej sloupec Průměr a inimum Informatika 5. ročník ZŠ Pokud žák chybí, doplní si učivo dle informací na internetu nebo přijde za vyučující a domluví si konzultaci, neznalost učiva omlouvá pouze 1. vyučovací hodinu po absenci, další již je nutné látku znát. Každý žák naší školy má svou vlastní emailovou adresu ve tvaru name.

Úvodní stránka - Učivo. U č i v o . Pokud plním úkoly svědomitě, pracuji při vyučování podle pokynů, snažím se a nelenoším, škola mne baví. Úvodní stránka Naše třída INFORMATIKA TESTÍKY Kontakt. Beckotc. kulisci.tc@seznam.cz.. Digitální učební materiály - kvalitní, zkontrolované a ohodnocené DUMy ke stažení pro všechny stupně, nejen základní a střední školy - VeŠkole.c RVP pro základní vzdělávání. V této rubrice naleznete aktuálně platnou verzi Rámcového vzdělávacícího programu pro základní vzdělávání, informace o Standardech pro základní vzdělávání, přehled všech změn RVP ZV od roku 2005 do současnosti a metodickou podporu pro učitele zejména základních škol a víceletých gymnázií Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno Informatika 6. třída. Systém práce: Pokud žák chybí, učivo si dopíše a pro ústřižek si ke mně přijde. Sešity jsou kontrolovány zhruba jednou měsíčně. Programy vyučované v 6. tříd.

Čtení str. 69 - 71 hlasitá četba učivo INFORMATIKA GOOGLE MAPY - vpravo dole - procházet snímky - STREET VIEW - žlutý panáček projít trasu z domu do školy šipkou, zkusit projít známá místa nebo místo kam chci jet, práce navíc - Web kamera - Brno Malinovského náměstí a další web kamery měst nebo zajímavostí 1. 10. 2020 Učivo pro žáky 6. ročníku, kteří jsou z rozhodnutí KHS v karanténě či izolaci najdete zde. 29. 9. 2020 Na základě rozhodnutí KHS je třídě VI. C nařízena karanténa. Předpokládaná doba trvání je 10 dní. Obecné informace ke karanténě třídy naleznete zde. O způsobu výuky bude zákonné zástupce. Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo výpočetní techniky (informatiky) určené pro žáky 5. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo související s vytvářením tabulek a grafů v programu MS Office Excel, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva. Všechny výukové materiály. V testu je drobná chyba: paní učitelka Hamříková má dostupná 2 telefonní čísla - v kabinetě 1. stupně a na přístavku. Test vyhodnocuje jako správnou odpověď jen číslo do kabinetu 1. stupně. Já budu samozřejmě brát za za správnou odpověď obě čísla a všem body opravím.. Děkuji Emě Janů, že mě na to upozornila

Informatika ZŠ Habrmanov

Video: Informatika - webzdarm

informatika 5. tříd

Informatika - Materiály k výuce. 5. ročník - výukové materiály . Informační a komunikační technologie : Úvod do předmětu, zásady práce s PC, základní ovládání PC : Informace : Historie a vývoj počítačů 1 : Historie a vývoj počítačů Učivo na týden od 18. května. Ke stažení ZDE. Učivo na týden od 11. května. Ke stažení ZDE. Učivo na týden od 4. května. Ke stažení ZDE. Učivo na týden od 27. dubna Ke stažení ZDE. Příloha k uložení do PDF.pdf. Příloha k funkci Najít a Nahradit.pdf Učivo na týden od 20. dubna. Ke stažení ZDE. Učivo na týden od 14. Aplikovaná informatika. Přijímací řízení Úlohy v testu budou zahrnovat následující učivo středoškolské matematiky: Výroky, operace s výroky (negace, konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní hodnoty výroků Probírané učivo ZÁŘÍ: Úvodní hodina, co je to výpočetní technika a kde se s ní setkáme. Jak efektivně vyhledávat informace (co je prohlížeč, co je URL adresa, jaké triky lze využít při vyhledávání informací, kritický přístup ke zdrojům informací Předmět Informatika je vyučován ve školním roce 2020/2021 na 1. stupni v 5. ročníku a na 2. stupni v 6. ročníku v časové dotaci 1 hod. týdně. Všichni žáci v 5. ročníku získají základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro výstup na víceleté gymnázium. Učivo Poznámka, rozšiřující popis učiva.

Předmět: INFORMATIKA Ročník: 5. ŠVP - Základní škola Brno, Hroznová 1 Učivo předmětu Výstupy předmětu Průřezová témata Mezipředmětové vztahy společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce informací) - základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování) - On-line komunikac Chemie: Galvanické články, Nové učivo - Skupiny kovů (dnes: Alkalické kovy), Rozdání písemných prací na Redoxní reakce 4./5. Biologie: Projekty pro dvojice - Lasicovité šelmy (N) a Medvědovité šelmy (Š

Úvod Informatika v pětc

Budou-li mít žáci hotovu základní práci + rozšiřující úkol, budou se učit online - procvičovat učivo 6. ročníku na různých vzdělávacích portálech např.: Informatika informatika Informatika . 24.11.2020. 24. 11. Hledání na školních stránkách. Nové učivo: Protože někteří z vás Malování v počítači nemají a nebo ho nemohou najít, začneme nové téma - stejně by nás to čekalo ve 2. pololetí. Půjdeme na internet. Zkuste se zamyslet

Informatika na škole - probrané učivo a náměty k zamyšlení

Udělejte si do sešitu zápis ze 4. hodiny na webu školy (3. hodinu bysme měli mít již zapsanou, pokud někdo nemá, udělejte zápis i této hodiny) v sekci Studium - Informatika - Učivo pro 5. roč Informatika 9. A - 15. 6. - 21. 6. 2020. 15. 6. 2020. Ahoj deváťáci , v tomto týdnu nebude učivo již zadáváno. Děkuji každému, kdo se do samostudia zapojil. Pokud jste některou práci nedodali, máte na její odeslání čas do středy 17. 6. 2020 do 12:00 hodin. Poté již nebudu dodané práce registrovat, neboť budu uzavírat. Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1 tel. ústředna: +420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po a St 10:00 - 15:00 (více informací ZDE) Elektronická podatelna UČIVO 11.5. - 15.5.2020 Český jazyk - Skladba - věta jednoduchá, souvětí Matematika - Zlomky, desetinná čísla, slovní úlohy Přírodověda - Rozmnožovací soustava Vlastivěda - Revoluční rok 1848 Informatika - Internet Anglický jazyk - Lekce 17 - slovní zásoba Německý jazyk - Části těla a obličeje.

Informatika (INF) Předmět Informatika se vyučuje v 1. - 3. ročníku jak na oboru Ekonomické lyceum, tak na oboru Obchodní akademie. Cílem vzdělávání je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a dále pak efektivně pracovat s informacemi a komunikovat pomocí internetu PLÁN UČIVA INFORMATIKA (+420) 315 696 219; skola@zsbysice.cz; Po - Pá 7:45 - 16:00 Webmail Minulá verze. Login Sign Up Novinky; Obědy; Bakaláři; Rozvrh; Suplování; KRPŠ. Informatika - 5. ročník - Jan Leskovský Učivo konverzace v anglickém jazyce 9. ročník. Očekávané výstupy. Vyučující: Anna Kloudová. Na povinný předmět informatika a výpočetní technika navazuje volitelný předmět Programování (pro studium od 3. ročníku), Pokročilá uživatelská informatika (pro studium ve 4. ročníku). při jejichž řešení využijí téměř veškeré dříve probrané učivo. Ročníkové prác T. Mikulenka. 1.A, Q.A,B. Opakování: všechny 3 prezentace o počítačovém zpracování textu (1. Základy zpracování textu, 2. Typografické jednotky, 3

Informatika

Prebraté učivo: Digitalizácia informácií.doc (22,5 kB) Číselné sústavy, prevody.doc (217088) Ukladanie textu: Word PDF Ukladanie obrázkov a videa: Word PDF Ukladanie zvuku.pdf (239101) Ďalšie učivo: Typy textových editorov.doc (20,5 kB) Číslovanie a odrážky: Word PD informatika (odborné konzultace pro ped. pracovníky) matematika (rozšiřující učivo pro snadný přechod na střední školu) - zájmová aktivita . ROZVRH obborných učeben informatiky : 2013/201 Třídní schůzky - v pondělí 15. 6. 2020 v době od 15.00 do 17.00 hod - vzhledem k současné situaci není možné, aby proběhly obvyklým způsobe Třída 6. ve školním roce 2019/20 - učivo - ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457 Informatika 6. B chlapci - 15. 6. - 21. 6. 2020. 15. 6. 2020. Ahoj šesťáci , v tomto týdnu nebude učivo již zadáváno. Děkuji každému, kdo se do samostudia zapojil. Pokud jste některou práci nedodali, máte na její odeslání čas do středy 17. 6. 2020 do 12:00 hodin. Poté již nebudu dodané práce registrovat, neboť budu.

Učivo do 15. 10. 2020. Informatika • samostatná práce. Starší výuka. Distanční výuka od března do konce šk. roku 2019-2020 << zpět na seznam tříd Od 30. 11. 2020 probíhá prezenční výuka žáků 5. ročníku ve škole. Vyučovací předměty budou vyučovány dle rozvrhů, které byly platné od začátku školního roku. Aktuální rozvrh je k dispozici na škole online. Od středy 14. 10. 2020 probíhá distanční výuka, žáci mají on line konference dle níže přiloženého rozvrhu, další práce je zadána během online. Aplikovaná informatika (Bc. / DS) Studijní program: Tato forma předpokládá využití informačních a komunikačních prostředků, kterými lze vzdáleně prezentovat učivo, učivo procvičovat a zjišťovat pokroky ve studiu, jakož i komunikovat. Je nutné,. INFORMATIKA, MATEMATIKA EDU272 Fantazie je důležitější než informace, Albert Einstein. Úvod > Výuka po třídách > Matematika 7 14-15. 9.2. čtyřúhelníky - další učivo. Stýle budeme opakovat výpočty s Racionálními čísly, ale také budeme pokračovat..

SLOH VYPRAVOVÁNÍ

Bobřík informatiky - Základní škola a mateřská škola

Vážení rodiče, vzhledem k situaci, která nastala, Vám touto formou předáváme informace o opakování a učivu pro žáky naší ZŠ. Učivo pro 1. stupeň je předáváno od jednotlivých učitelů rodičům individuálně formou SMS. Učivo pro 2. stupeň je členěno nikoliv podle tříd, ale podle jednotlivých vyučujících. Projděte si tedy, prosím, informace od všech Vašich. Vyskytují se v ní výrazy jako předmět, učivo atd. Týkají se učiva, předmětů, které na fakultě studujete. ČÁST B1 - Studijní motivace a přístupy ke studiu - otázky 56-80 -> vybrat odpovědník Učební styly u předmětu Informatika -> Chci sestavit první sadu otázek.

CITOSLOVCESLOH OMLUVENKA

Informatika - Wikipedi

Matematika-fyzika-informatika

sloh - dopisNEROSTNÉ BOHATSTVÍ :: Béčko-Tc
 • Vba funkce array.
 • Nektarinka roztylská.
 • Tiskárna tiskne žlutě.
 • Megapixel macbook.
 • Omeprazol predavkovani.
 • Stohová řezačka papíru.
 • Gservis sro.
 • Obraz rám.
 • Ostrov horor.
 • Léčba obezity praha.
 • Korunní cukr.
 • Telefony 1998.
 • Kulatý jídelní stůl rozkládací.
 • Tvárnice cena.
 • Jitka molavcová wiki.
 • Lanovka na dachstein.
 • Šaty do tanečních zoot.
 • Lou fanánek hagen.
 • Solomon grundy born on monday.
 • Samonivelační stěrka bauhaus.
 • Prepinac fazi.
 • Řecko all inclusive 2019.
 • Stavba pramice.
 • Vitamin d3 lekarna.
 • Resize gif keep quality.
 • Rockaway kariera.
 • Primoinfekce hiv.
 • Saturn prstenec.
 • Jackiechan.
 • Krevety rozvoz brno.
 • Djokovic vek.
 • Znameni bliženci.
 • Vosí hnízda pro děti.
 • Česká miss 2017 finále.
 • Výpočet svahování.
 • Kambodža hlavní město.
 • Atlas plemen slepic.
 • Joyce autor.
 • Cat goes fishing wedry.
 • Požadavky na osobnost učitele.
 • Tolstolobik bílý recepty.