Home

Účetní závěrka obce

Schvalování účetních závěrek - nový princip - DV

Jakým způsobem se projednává a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrka obce? Odpověď: Podle § 84 odst. 2 písm. b) obecního zřízení je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce. K platnému usnesení zastupitelstva obce je třeba souhlasu nadpoloviční. Kurzy. 7. 12. - 9. 12. 2020 Online školení pro ÚSC a PO - Roční účetní závěrka a inventarizace Online více informací registrovat. 14. 12. - 18. 12. 2020 Online školení pro ÚSC a PO - Roční účetní závěrka a inventarizac Účetní závěrka účetních jednotek působících v České republice se řídí Zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb., část třetí). Povinnými částmi účetní závěrky jsou rozvaha , výkaz zisku a ztráty a příloha, která poskytuje doplňující informace k dvěma předešlým dokumentům Jinými slovy jde o veškerou dokumentaci (účetní záznamy) hospodářského života obce na jejímž základě jsou vytvářeny účetní doklady o kterých účetní jednotka provádí účetní zápisy v účetních knihách. Základním výstupem z účetnictví je účetní závěrka Společnost Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. se specializuje na oblast vzdělávání v účetní problematice územních samosprávních celků a příspěvkových organizací. V této oblasti je držitelem akreditace MVČR číslo AK I./ I-164/2005.. Aktuální nabídku prezenčních kurzů naleznete na našich domovských stránkách.. Jako podpora k účetním kurzům slouží.

Schvalování účetní závěrky obce - DV

 1. 2. Roční účetní uzávěrka a závěrka obecně 3. Vnitřní předpisy - aktualizace 4. Výkazy RÚZ 5. Přípravné práce - harmonogram 6. Inventarizace 7. Kontroly 8. Opravy 9. Sestavení daňového přiznání 10. Účtování předpisu daně z příjmu 11. Sestavení výkazů 12. Termíny zaslání výkazů do CSUIS (383/2009 Sb.) 13
 2. 2.1.1 Schvalovanou účetní závěrkou, účetní závěrka sestavená účetní jednotkou k rozvahovému dni, k 31. 12. běľného roku. 2.1.2 Schvalovanou účetní jednotkou ÚSC a jemu podřízené příspěvkové organizace, jejíľ účetní závěrka podléhá schválení podle k tomu vydanému právnímu předpisu
 3. Účetní závěrka Obce Veletiny 2019, Obec Veletiny. Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům
 4. (38/09) Účetnictví - města a obce. aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. (2) Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s.
 5. 3.2. Účetní závěrka, uzavření a zhodnocení výsledků za příslušný rok. 3.2.1. Účetní závěrka. V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona o účetnictví tvoří účetní závěrku obce finanční a účetní výkazy, kterými jsou: - Rozvaha, - Výkaz zisků a ztrát, - Příloha, - Přehled o peněžních tocích

Schvalování účetních závěrek obcí, DSO a příspěvkových

 1. Schválený závěrečný účet a schválená účetní závěrka za rok 2019 obce Vyškovec. Vyvěšeno dne: 19.6.2020 9.11.2020. Obecní úřad. Úřední deska. Schválený závěrečný účet 2019 obec Vyškovec Rozvaha VZZ 2019 FIN 2019 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vyškovec - audit 2019 | Sňato dne: 30. 06
 2. Účetní závěrka obce Kokořín k 31.12.2019 - schválena ZO na VZ dne 25.6.2020. Roční závěrka je zpracovaná na základě zák. č. 563/1991 Sb. O účetnictví v platném znění a vyhl. 220/2013 Sb
 3. Videokurzy / Online vzdělávací programy Vyberte si svůj online vzdělávací program sestavený formou videokurzů. Ve videokurzech se věnujeme tématům: České účetní standardy, Daň z přidané hodnoty pro začínající plátce, Dlouhodobý majetek, Inventarizace a účetní závěrka, Rozpočet, Odměňování zastupitelů obce a Zdravotní pojištění
 4. Zápis č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Mezno ze dne 17. července 2020 31.7.2020 20200717_zapis-c-8_na-web. Účetní závěrka Obce Mezno za rok 2019 22.7.2020 schváleno 23.6.2020. vyvěšeno 22.7.2020. Inventarizacni-zprava-za-rok-2019. Protokol-o-schvaleni-uc-zaverky-obec-2019. Priloha-k-31-12-2019. Rozvaha-k-31-12-201
 5. Účetnictví, mzdy, daně, audit - ucetni-portal.cz. Vítejte na vzdělávacím portálu Pěvy Čoukové pro podnikatele, obce a příspěvkové organizace
 6. Účetní závěrka 2018 obce Jinočany po schválení: Miluše Čančíková: 17.5.2019: Účetní závěrka 2018 obce Jinočany před schválením: Miluše Čančíková: 4.6.2018: Účetní závěrka 2017 obce Jinočany před schválením: Miluše Čančíkov
Obec Černíky - Oficiální stránka obce Černíky

Doporučujeme metodický list Účetní závěrka s odkazy na další materiály. * služba dostupná pro účastníky komplexního on-line vzdělávacího programu Hospodaření ÚSC ** služba dostupná pro účastníky informačního servisu pro obce a P Účetní závěrka obce; Informace dle zákona 106⁄1999 Sb. Obecně závazné vyhlášky; Cenový předpis; Poplatky; Veřejnoprávní smlouva; Strategický rozvojový plán obce na období 2015-2025; Dotace z rozpočtu obce účetní závěrka obce za rok 2019 . Odkazy. účetní závěrka obce [DOC, 29 kB] Zodpovídá: Vladimír Šesták Vytvořeno / změněno: 29.6.2020 / 29.6.2020. Kontext Umístění: Složky dokument. Účetní závěrka 2020 dle české účetní legislativy. Zde naleznete vzorové výkazy a přílohy k účetní závěrce dle české účetní legislativy pro různé kategorie účetních jednotek platné pro rok 2020. Výkazy pro podnikatele: Česky/English/Deutsch. Přílohy

Rozpočet, peněľní fondy a účetní závěrka obce v odpovědích

Vyhlášky a nařízení obce; Rozpočtové dokumenty Zobrazit submenu pro Rozpočtové dokumenty. Závěrečný účet obce za rok 2019; Rozpočtová opatření; Informace dle zákona 250/2000 Sb. Rozpočet obce; Střednědobý výhled; Závěrečný účet obce za rok 2018; Účetní závěrka obce za rok 2018; Zpracování osobních údaj Účetní závěrka Obce Liboš dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v návaznosti na novelu zákona o účetnictví č. 239/2012 Sb., která nabyla účinnosti od 1 Účetní závěrka obce za rok 2016 podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obec Dolní Nětčice zpracovala údaje o svém hospodaření v roce 2016. Dolní Nětčice 1. 6. 2017 Údaje o obci: Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Soběchleb

Města a obce online - Vilémov. Účetní závěrka 2019 ML . Odkazy. DSO ML- Účetní závěrka 2019 (1).pdf [PDF, 616 kB] Zodpovídá: Radmila Matouškov. Účetní závěrka Obce Nemojov 2019. fin 2-12 12 2019. příloha 12 2019. rozvaha 12 2019. výsledovka 12 2019. Přidat komentář. Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni (definovanému v § 19 odst. 1 zákona o účetnictví)' tedy ke dni spojenému s uzavřením účetních knih - a proto se týká závěrek sestavených buď k 31. 12., nebo závěrek mimořádných (k zániku PO, ke sloučení PO s jinou příspěvkovou organizací - u zanikající )

III. Účetní závěrka, uzavírání účetních knih Povinnost sestavit účetní závěrku vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky Pro potřeby této vyhlášky se účetní závěrkou rozumí účetní závěrka obce sestavená k rozvahovému dni (k 31.12., případně mimořádná účetní závěrka). Podle § 18 odst. 1 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů je ú četní závěrka nedílný celek a tvoří ji: a) rozvaha (bilance) ÚČetnÍ zÁvĚrka obce slatina za rok 2019 obec slatina 277363 rozvaha: stÁlÁ aktiva: i. dlouhodobÝ nehmotnÝ majetek: 190 465 kč ii. dlouhodobÝ hmotnÝ majetek 148 085 640 kč iii. dlouhodobÝ finanČnÍ 19 000 100 kč iv. dlouhodobÉ pohledÁvky 3 736 835 kč stÁlÁ aktiva celkem: 171 013 040 kč obĚŽnÁ aktiva: i. zÁsoby: 0 kč ii Účetní závěrka obce za rok 2019. Protokol o schválení účetní závěrky. Rozvaha 2019. Výkaz zisku a ztráty 2019. Příloha 2019. Inventarizační zpráva 2019. Kontrola nahrazující interní audit 1-10 2019. Kontrola nahrazující interní audit 10-12 2019. Zastupitelstvo obce Úžice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č.220/2013, ve znění pozdějších předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Podklady pro účetní závěrku zpracovali dne 28.5.201

Účetní závěrka obce Účetní závěrka za rok 2019. Rozvaha za rok 2019. Výkaz zisku a ztrát za rok 2019. Příloha za rok 2019. Přehled o peněžních tocích za rok 2019. Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2019. Inventarizační zpráva. Zhodnocení vnitřního kontrolního systému Závěrečný účet a účetní závěrka obce Komárov za rok 2017. více. 22.5.2018. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Komárov za rok 2017. více. 17.5.2018. Usnesení Ministerstva pro místní rozvoj.. více. 3.5.2018. Závěrečný účet TDO Lužnice za rok 2017. více. 2.5.2018. Rozpočtové opatření č. 2/201 Navštivte stránky obce Choteč v okrese Praha západ. v aktuálním kontextu (Účetní závěrka obce Choteč - návrh k 31.12.2016

Akreditovaný kurz: Účetní závěrka 2019 pro obce. Opět se blíží náročné období sestavení roční účetní závěrky. Chcete vědět, jak na to? Lektor: Ing. Simona Pacákov Zastupitelstvo obce schválí účetní závěrku též, pokud účetní jednotka nezajistí ve stanovené lhůtě nápravu všech skutečností, jež byly důvodem pro neschválení účetní závěrky, avšak tyto nenapravené skutečnosti nemají za následek, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a. Město Žlutice - Oficiální web obce Vyhledávání Hledaný výraz. Nápověda | Rozšířené vyhledávání . Cesta: Titulní stránka > Dokumenty úřadu > Hospodaření města Žlutice > Účetní závěrka města . Účetní závěrka města . Změněno Název a anotac

Roční účetní závěrka v NNO. Účetní závěrku tvoří: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha. Účetní jednotky ji mohou sestavovat v plném či zkráceném rozsahu. Účetní závěrku ověřenou auditorem povinně musí mít tyto nestátní neziskové organizace:. nadace, jejichž nadační kapitál nebo obrat > 5 mil.Kč, nebo pokud se podle účetní závěrky rozhoduje o. Zastupitelstvo rozhodlo poměrem hlasů . A: B, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce O (účetní jednotky) a účetní závěrku schvaluj Účetní závěrka obce Teplýšovice za rok 2017. Podrobnosti Kategorie: Závěrečné účty (Teplýšovice) Zveřejněno: 7. 6. 2018 11:00 Napsal Teplysovice Zobrazeno: 584 Rozvaha 2017 Výkaz zisků a ztrát 2017 Příloha 2017 Fin 2 - 12M 2017

Sušice u Přerova

Cílem a účelem práce auditora při auditu účetní závěrky je posouzení, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření. Výsledkem práce auditora je vyhotovení písemné zprávy auditora s vydáním výroku k účetní závěrce <br> Účetní závěrka Obce Přáslavice za rok 2016 <br> Vyvěšeno: 11.5.2017 <br> Sejmuto: 1.7.2018 <br> Schváleno zastupitelstvem obce č.2/2017 dne 10.5.2017 <br> Ve stejném termínu zveřejněno na webových stránkách Obce Přáslavice www.praslavicecom v sekci úřední desk Účetní závěrka obce Slavíkovice 2014. K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Ke stažení: příloha rozvaha výkaz zisku a ztrát výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu . Odkazy. Příloha [PDF, 2,1 MB] Výkaz zisku a ztrát [PDF, 476 kB Účetní závěrka Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 26. 4. 2018 účetní závěrku za rok 2018. Protokol o schvalování účetní závěrky obsahoval identifikaci osob rozhodujících o schválení účetní závěrky, výrok - účetní závěrka byla schválena

Otázky - schvalování účetních závěrek Otázky a odpovědi

Základní umělecká škola Folklorika ‹ Obec Střelná

Peněžní fondy obce 2019 Ministerstvo financí Č

ucetnictviobce.cz - Účetnictví obce

Účetní závěrka Obce Lužice za rok 2017 byla schválena Zastupitelstvem obce Lužice dne 25. 6. 2018 usnesením č. 25/12 Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek Typ listiny; 12: C 54092/SL 12: účetní závěrka -příloha 2007: 07.04.2008: 02.12.200 Účetní závěrka obce 04.01.2013 13:59. Od 1.1.2013 podléhá účetní závěrka obcí schválení v zastupitelstvu obce. Povinnost je založena novelou zákona o účetnictví a novelou zákona o obcích. Od 1.8.2013 se při projednání účetní závěrky postupuje podle vyhlášky č Nahoru Projednání a schvalování účetní závěrky obce Dotaz: Jakým způsobem se projednává a schvaluje závěrečný účet a účetní závěrka obce? Odpověď: Podle § 84 odst. 2 písm. b) obecního zřízení je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce

Účetní závěrka obce za rok 2019 . Odkazy. 2019 protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019 [PDF, 227 kB] Zodpovídá: Bc. Jana Fabiánov ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2016 PŘÍLOHA Rozpočet obce na r. 2016 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2015 jako vyrovnaný, s příjmy i výdaji ve výši 1 140 000 Kč. Rozpočet byl dále v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními, schválenými starostou obce nebo. Účetní závěrka obce Řásná za rok 2018. Zveřejněno 4.7.2019 . Odkazy. Rozvaha 2018 [PDF, 2 MB] Výkaz zisku a ztrát 2018 [PDF, 1,4 MB] Příloha 2018 [PDF, 3,5 MB] Výkaz o plnění rozpočtu 2018 [PDF, 6,2 MB] Zodpovídá: Josef Křepel Účetní závěrka obce Řásná za rok 2017. Zveřejněno 1.6.2018 . Odkazy. Rozvaha 2017 [PDF, 2,1 MB] Odkazy. Výkaz zisku a ztráty 2017 [PDF, 1,3 MB] Příloha 2017 [PDF, 4 MB] Výkaz o plnění rozpočtu [PDF, 5,4 MB] Zpráva o výsledku přezkoumání 2017 [PDF, 2,9 MB] Zodpovídá: Josef Křepel

Letní příměstský tábor - Oficiální stránky obce Leština

Video: Účetní závěrka - Wikipedi

Obec Štědrá > Obecní úřad > Úřední deska > účetní závěrka obce za r.2016. účetní závěrka obce za r.2016. Kategorie: 2017; Vyvěšeno: 13. 2. 2017 Sejmuto: 28. 2. 2017 Přílohy: příloha účetní závěrky.PDF [0,85 MB] Rozvaha[1].PDF [0,64 MB] výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.PDF [1,61 MB] výkaz zisků a ztrát. Pokyny pro sestavení účetní závěrky k 31. prosinci 2020 budou vydány samostatným pokynem. za I. čtvrtletí. mezitímní účetní závěrka sestavená k 31. 3. 2020. na Krajský úřad Olomouckého kraje: nejpozději do úterý 14. dubna 2020 - VÚJ, která předává PAP + 5 dní. do Centrálního systému účetních informací státu Závěrka a inventarizace. Stanoviska orgánů Účetní postupy pořizování a vyřazování DM a rozbor ČÚS 710. které by vedení obce mělo vědět o fungování DPH na obci. Pokud chcete stáhnout tento dokument, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit

Vedení účetnictví obce a odpovědnost starosty - DV

7.7. Účetní závěrka a české účetní standardy 7.8. Srovnatelnost v účetní závěrce, významnost 7.9. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - příspěvkové organizace 8. Účetní závěrka - zpracování 8.1. Přípravné práce na účetní závěrce 8.2. Účetní závěrka 8.3 závěrečný účet, účetní závěrka Obce Záhornice; Rozpočet obce; Hospodaření příspěvkové organizace; Povinné informace. Úřední hodiny; smlouva o přestupcích; Zastupitelstvo obce. Jednací řád; Vyhlášky obce; Územní plán; Informace poskytnutí dle zákona č.106/1999Sb. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb. Schválená účetní závěrka 2016 Mikroregion (205.06 Kb) Schválený závěrečný účet 2016 Mikroregion (158.61 Kb) Závěrečný účet obce Líšná za rok 2012 (816.17 Kb) Závěrečný účet obce Líšná,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 (6.51 Mb) Výkazy rozpočtu, rozvaha, přílohy (397.30 Kb Účetní závěrka obce za rok 2017 podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Akreditovaný kurz: Účetní závěrka 2020 a novely účetních předpisů 2021 pro obce Díky aktuální situaci a přijetí krizových opatření doposud není známo, zda se školení uskuteční a proběhne distanční - online, nebo prezenční formou výuky Účetní závěrka obce Mosty u Jablunkova k 31.12.2018 . Odkazy. 1. Účetní závěrka za rok 2018 [PDF, 327 kB] 1.1 Rozvaha [PDF, 125 kB] 1.2 Výkaz zisku a ztráty [PDF, 120 kB] 1.3 Příloha [PDF, 136 kB] 1.4.1 Inventarizační zpráva za rok 2018 [PDF, 153 kB

účetní závěrka obce Mouchnice 2019 002.pdf (494991) účetní závěrka obce Mouchnice 2019 003.pdf (2859053) Zpět. Vyhledávání. obce za rok 2013 - 2 - Komentář k účetní závěrce 2) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2- 12 M sestavený k 31.12.2013 3) Rozvaha 4) Výkaz zisku a ztráty 5) Příloha 6) Zpráva o výsledku finančních kontro Úvod > Obec > Úřední deska > Účetní závěrka obce Hýskov za rok 2019. Účetní závěrka obce Hýskov za rok 2019. Kategorie: 2020; Vyvěšeno: 22. 5. 2020 Sejmuto: 22. 6. 2020 Inventarizační zpráva 2019.pdf. MŠ dokladová inventura.pdf. MŠ Inventarizační zápis.pdf Úvod > Obecní úřad > Rozpočet a finanční dokumenty > Schválená účetní závěrka obce Bělkovice-Lašťany za rok 2019. Schválená účetní závěrka obce Bělkovice-Lašťany za rok 2019

Oficiální stránky Obce Vlčnov +420 572 675 112. obec@vlcnov.cz +420 572 675 112 obec@vlcnov.cz. DS: nx3bqjq. RSS Senioři. Vytisknout. CZ. CZ; EN Schválená účetní závěrka za r. 2019; Hledaný výraz: Hledat. rozšířené vyhledávání. Oficiální stránky Obce Kladeruby. Datum a čas. Dnes je úterý, 24. 11. 2020, 0:33:5 Schválení účetní závěrky za rok 2013 musí proběhnout nejpozději do 30.6.2014. Účetní závěrku nelze schvalovat dříve, než jsou k dispozici veškeré podklady (tj. nejdříve po ukončení přezkoumání hospodaření obce). Podklady pro schvalování účetní závěrky tvoří: účetní závěrka ; inventarizační zpráv v aktuálním kontextu (Účetní závěrka obce za rok 2019) včetně podřízených složek dokumentů. v dokumentech včetně archiv Účetní závěrka za rok 2019. Komentář k Účetní závěrce 2019 Příloha č. 1 Rozvaha sestavená k 31.12.2019 Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2019 Příloha č. 3 Příloha sestavená k 31.12.2019 Příloha č. 4 Inventarizační zpráva za rok 2019 Příloha č. 5 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce.

Odborné semináře pro obce, spol

Schválený závěrečný účet obce, účetní závěrka obce za rok 2019 a Zpráva o výsledku hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2019 Protokol_o_schválení_účetní_závěrky_a_závěrečného_účtu_za_rok_2019.pd Účetní závěrka na rok 2018 obce Brzkov . Odkazy. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Brzkov 2018 [PDF, 635 kB] Zápis z dílčího přezkoumání obce Brzkov 2018 [PDF, 681 kB] závěrečný účet 2018 [PDF, 128 kB] Výkaz ZaZ 13_2018 do 2018 [PDF, 103 kB Obec Hýskov Oficiální stránky obce Hýskov ve Středočeském kraji. Skočit na obsah. fulltext. Horní menu. Úvod; Obec. Základní informace; Informace o úřadu; Úvod > Obec > Úřední deska > Účetní závěrka obce Hýskov za rok 2018. Účetní závěrka obce Hýskov za rok 2018. Kategorie: 2019; Vyvěšeno: 28. 5. 2019.

Účetní závěrka obce Lešany za rok 2017, Obec Lešany (Prostějov Cesta: Titulní stránka > Úřad a samospráva > Dokumenty obecního úřadu > Účetní závěrka obce Účetní závěrka obce BRZKOV Účetní závěrka na rok 2019 (18.5.2020

Účetnictví obce - ucetnictviobce

1 Účetní závěrka obce Strukov za rok 2016 (3816 KB) 2 Účetní závěrka obce Strukov za rok 2016 (207 KB) 3 Účetní závěrka obce Strukov za rok 2016 (4616 KB) 4 Účetní závěrka obce Strukov za rok 2016 (455 KB) 5 Účetní závěrka obce Strukov za rok 2016 (588 KB) 7 Účetní závěrka obce Strukov za rok 2016 (163 KB Závěrečný účet obce Dolní Heřmanice za rok 2015 a účetní závěrka (vloženo 8.5.2016) Vyúčtování - vodné, stočné rok 2015 (vloženo 3.5.2016) Silnice - státní řízení - silnice č.392 (vloženo 29.4.2016 Účetní závěrka obce Veliš za rok 2019 Obec Veliš zveřejňuje účetní závěrku obce Veliš za rok 2019. Účetní závěrka bude projednána na zasedání zastupitelstva obce po sejmutí z úřední desky. Přílohy:Výkaz plnění rozpočtu k 31.12.2019-k nahlédnutí na O Oficiální stránky Obce Vlčnov. +420 572 675 112. obec@vlcnov.cz +420 572 675 11

Obec - Oficiální stránky obce ZáhorniceČEZ Distribuce - přerušení dodávky el

Závěrečný účet obce 2015 a Účetní závěrka 2015 . Odkazy. Závěrečný účet za rok 2015 [PDF, 3,5 MB] Závěrečný účet k 31.12.2015 - soc. fond [PDF, 186 kB Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2020. Článek obsahuje odkaz na mezitímní účetní závěrku Zlínského kraje k 30. 6. 2020 více » Mezitímní účetní závěrka k 31. 3. 2020. Článek obsahuje odkaz na mezitímní účetní závěrku Zlínského kraje k 31. 3. 2020 více » Účetní závěrka k 31.12.201 Závěrečný účet Obce Kořenov za rok 2019. Návrh závěrečného účtu 2019 Obce Kořenov. Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kořenov za rok 201 Účetní závěrka za rok 2019 (28.4.2020) Závěrečný účet Obce Malý Bor za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Malý Bor za rok 2019 (28.4.2020) Návrh závěrečného účtu Obce Malý Bor za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Malý Bor za rok 2019 (8.4.2020 Číslo listiny Typ listiny Vznik listiny Založeno do SL Stránek Typ listiny; 15: C 33294/SL15/KSOS: účetní závěrka [2017] vč.příl. — 21.05.201

 • Slovník archaismů online.
 • Francouzská nížina wikipedie.
 • Lepení na kanyly.
 • Svatební noviny kvíz.
 • Paleo strava a cholesterol.
 • Natržený postranní kolenní vaz.
 • Velikost dětských bot adidas.
 • Bazénové zastřešení azuro kruh 4 9m.
 • Skákavý palec.
 • Ubytování disneyland paříž.
 • Whole30 kniha pdf.
 • Ultrazvuk očí.
 • Měnová unie pro a proti.
 • Kabelové žlaby.
 • Tyčový mixér výprodej.
 • Německý bramborový salát apetit.
 • Kosovy system blanco.
 • Stupnice prdů.
 • Jedovatý plevel.
 • Barry weiss net worth.
 • Plastic people.
 • Staré rybníky.
 • Pohlreich špagety carbonara.
 • Ck turista.
 • Ruze cena.
 • Jistě pane ministře hlášky.
 • Ben johnson herec.
 • Pykat synonymum.
 • Ex 122 valašský expres.
 • Fiat 124 žiguli.
 • Meduňkové bonbony recept.
 • Kovařík brouk.
 • Symbol kruhu.
 • Policejní dodávka s radarem.
 • Sociální sítě komunikace.
 • Aljašská pila.
 • Mazda cx 9 specifications.
 • Zástěna na plot.
 • Kristen stewart 2017.
 • Teorie smyček.
 • Bolerko orsay.