Home

Jednoleté učební obory

Obory a studijní programy Seznam škol v Č

Zkrácené - Střední škola polytechnická Brno Jílov

Učební obory - tříleté denní jednoleté studium - za školní rok 50 000 Kč. Dvouleté kombinované studium: Studium je obsahově shodné s jednoletým studiem, je rozložené do dvou let a bude probíhat víkendovou formou, a to jeden víkend v měsíci Učební obory Zkrácené studium - oboru 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ, ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD. Kód oboru: 26-51-H/01 Jednoleté denní studium zakončené výučním listem a zkouškou z vyhlášky 50/78Sb. opravňující absolventy k samostatné činnosti na elektrických zařízeních Učební obory; Příprava na zkoušky a k maturitě Speciál humanitní obory, rozhovory s děkany, názor rektorů VŠ na COVID-19. Na které fakulty se dostanete bez přijímaček? V našem přehledu najdete ty fakulty, kde se alespoň na 1 program či obor můžete dostat bez přijímací zkoušky. Na mnoha dalších oborech vám navíc. Zkrácené studium oboru Elektrikář (jednoleté) Více informací o tomto oboru >> Naši žáci skládají: Nabídka oborů. Obory vyšší odborné školy. Studijní obory s maturitou - čtyřleté. Učební obory s výučním listem - tříleté. V seznamu oborů vzdělání najdete 726 oborů poskytovaných školami v Jihomoravském kraji. Můžete si vybrat třeba obor Elektrikář - silnoproud, Strojní mechanik nebo Ekonomika a podnikání

STUDIJNÍ OBORY. Na SOŠ a SOU Jílové se můžete připravovat na svá budoucí povolání v tříletých učebních oborech, dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu a ve čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou Učební obor Číšník - zkrácené studium Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 1 rok, denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kód oboru: 65-51-H/01 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání: střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní Pojď studovat učební obor Elektrikář - Silnoproud na Střední škola polytechnická Brno Jílová . Nabízíme zkrácené jednoleté, nebo dvouleté studium na jehož konci dostaneš výuční list a v průběhu navíc získáš certifikace, které vyžaduje zákon. Obor má skvělé uplatnění Zkrácené jednoleté učební obory na SOU Bosonohy Zkrácené jednoleté studium je určeno pro absolventy středních škol (tří i čtyřletých oborů), JŠ, VOŠ A VŠ. Jedná se o denní studium, které se dělí na teoretickou část - 1týden a část praktickou - 3týdny UČEBNÍ OBORY. Tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Provozní elektrikář. Tříletý učební obor. 26-51-H/01. Provozní elektrikář. Přehled. JEDNOLETÉ OBORY. Jednoleté studium pro absolventy středních odborných škol a gymnázií.

Jednoleté učební obory (zkrácené studium) 69-51-H/01 Kadeřník; 65-51-H/01 Kuchař-číšník; 29-54-H/01 Cukrář; 23-68-H/01 Automechanik; 66-51-H/01 Prodavač; 33-56-H/01 Truhlář; Zkrácené denní jednoleté studium učebních oborů je určeno úspěšným absolventům oborů s maturitní zkouško Obory učební - délka studia 3 roky, ukončení závěrečnou zkouškou, získání výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Strojní mechanik a zámečník (23-51-H/01) Puškař (23-69-H/01) Obráběč kovů - obráběč na CNC strojích (23-56-H/01 Čtyřleté studijní obory vzdělání s maturitou: RVP 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik ŠVP Mechanik elektronik. Tříleté učební obory vzdělání: RVP 26-51-H/01 Elektrikář ŠVP Elektrikář. RVP 23-68-H/01 Mechanik opravář motor. vozidel ŠVP Automechani Učební obory: Většina stavebních oborů je zařazena do stipendijního programu KÚOK. Žáci učebních automobilních oborů a oborů instalatér mohou získat v rámci výuky oprávnění ke svařování. Žáci automobilních oborů oborů i řidičský průkaz B,C a T. Absolventi učebních oborů mohou pokračovat v dvouletém.

Učební obory Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem. Elektrikář - silnoproud (jednoleté) Absolvent po ukončení vzdělávání zvládá základní činnosti v elektroinstalaci, provozu a opravách elektrotechnických a technických zařízení budov.. Jednoleté učební obory (zkrácené studium) 69-51-H/01 Kadeřník. 65-51-H/01 Kuchař-číšník. 29-54-H/01 Cukrář. 23-68-H/01 Automechanik. 66-51-H/01 Prodavač. 33-56-H/01 Truhlář

NAŠE STUDIJNÍ A UČEBNÍ OBORY - Střední odborné učiliště

 1. Tříleté učební obory. Mechanik opravář motorových vozidel Autoelektrikář Karosář Autolakýrník. Jednoleté denní studium pro maturanty i vyučené. Mechanik opravář motorových vozidel-opravy motocyklů Mechanik opravář motorových vozidel Karosář Autoelektrikář. Formou kurzů - KJP. Dopravní prostředk
 2. - jednoleté zkrácené studium - pro uchazeče mající střední vzdělání s výučním listem nebo maturitním vysvědčením . Přihláška ke studiu - Prihlaska_SS_2019_denni.pdf (184878) Učební zkrácené obory. Kadeřnické služby; Operátor skladování.
 3. Jednoleté učební obory (zkrácené studium) Pro absolventy s výučním listem H oborů a absolventy maturitních oborů, kteří prospěli v posledním pololetí (není nutná úspěšně složená maturitní zkouška) 69-51-H/01 Kadeřník; 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 4. Nabízíme rozsáhlé maturitní obory, učební obory a nástavbové studium. Střední škola řemesel a služeb v Moravských Budějovicích
 5. Kritéria pro jednoleté učební obory vzdělání - zkrácená forma vzdělávání: 23-51-H/01 Strojní mechanik 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (kombinovaná forma) 36-64-H/01 Tesař 36-67-H/01 Zedník 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení (denní forma) Podmínky pro přijetí
 6. Jedná se o tříleté obory vzdělání. Pro přijetí na kterýkoliv z oborů vzdělání z této kategorie není potřeba doporučení PPP/SPC. Kameník (36-54-H/01) Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem a vysvědčen.

Učební obory - 2 roky Stavební výroba Podmínky přijetí ke vzdělávání: Do oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudí a písemně potvrdí lékař Automechanik - opravář diagnostik Tři roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel zaměření opravář diagnostik je učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Žáci se seznámí s konstrukcí motorových vozidel a s podrobnou funkcí je Organizace výuky umožňuje, aby absolventi studijních oborů mohli získat střední vzdělání s výučním listem. Umožňuje se tedy uchazeči se středním vzděláním s maturitní zkouškou, popř. vzděláním vysokoškolským, získat ve zkráceném studiu výuční list Jednoleté pomaturitní učební obory. Nabízíme získání výučního listu za jeden rok (po ukončení čtyřletého studia i bez absolvování maturity). V rámci vzdělávání se studenti zapojují do širokého spektra mezinárodních programů a sympozií. Své práce pravidelně prezentují na akcích a výstavách s mezinárodní. Učební obory; Příprava na zkoušky a k maturitě Za studium na SŠ se z hlediska zákona považuje také jednoleté denní studium jazyků, tzv. pomaturitní studium. U jiného než denního studia na SŠ a VOŠ status máte v případě, že nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při.

Pomaturitní obory - kombinovaná studia MAJA s

 1. D) Kritéria přijímacího řízení pro jednoleté učební obory (zkrácené studium) V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí přijímací komise uchazeče podle výsledků předchozího středního vzdělávání, a to podle celkového průměr
 2. Učební obory pro absolventy Speciálních a Praktických škol. Opravářské práce; Potravinářské práce (zaměření Pekařské práce) Kriteria přijetí ke studiu. kriteria příjmacího řízení naleznete zde; Zkrácené studium. jednoleté studium
 3. Podrobné informace o škole Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r. o. Střední odborné učiliště tradičních řemesel nabízí ucelený blok vzdělávacích aktivit, členěný do několika oblastí
 4. Veřejná střední škola v okrese Příbram zajišťující výuku v oborech Bezpečnostně právní činnost a Elektrikář

Na učební obory navazuje maturitní nástavba Provozní technika, na maturitní zkrácené jednoleté studium učebních oborů. Nejlepší žáci naší školy se dlouhodobě zúčastňují celostátních odborných soutěží, v nichž dosahují špičkových výsledků. Svědčí o tom 1. místo v soutěži Automechanik Junior 2010, 2011. Učební obory (střední vzdělávání s výučním listem) Název oboru (ŠVP) Kód oboru. Forma studia. Přijímaný počet. Kadeřník, Kadeřnice. 69-51-H/01. denní. 20. Kadeřník, Kadeřnice. Jednoleté zkrácené studium . 69-51-H/01

Jednoleté zkrácené studium ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem je určeno pro uchazeče, kteří už získali střední vzděláním s maturitní zkouškou (v jakémkoliv oboru) nebo pro uchazeče, kteří už získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání (mimo učební obory, jejichž kódové označení obsahuje písmeno E) Výsledky přijímacího řízení - maturitní obory 15.06.2020 Více 2. kolo přijímacího řízení 10.06.2020 Více Organizace výuky od 10.6.2020 05.06.2020 Víc

Zahájení školního roku na SOŠ a SOU Vocelova, Hradec

Pokud se chcete dál vzdělávat, je pro vás jako stvořená Soukromá SOŠ a Gymnázium Bean. Nabízí tolik různých oborů formou denního, dálkového i pomaturitního studia, že si vybere opravdu každý. A má v programu i dnes v praxi tolik žádané učební obory. Ti, kteří právě ukončili základn. Zkrácené jednoleté studium - výučním listem . Jednoleté zkrácené denní studium pro všechny, kteří mají dokončené jakékoliv středoškolské vzdělání (s maturitní zkouškou, výučním listem) nebo vyšší vzdělání. V teorii absolvujete pouze odborné předměty, odborný výcvik zahrnuje praktická cvičení a praxi Absolventi praktické školy jednoleté a dvouleté získají vysvědčení o závěrečné zkoušce. VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA pro žáky všech typů základních škol, včetně vycházejících žáků z nižších ročníků. Tříleté obory vzdělání - bez prospěchového stipendia. 29-51-E/01 Potravinářská výroba/ CUKRÁ

Učební obor - Elektrikář silnoproud zkrácen

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (upravené učební plány - snížená dotace teoretického vyučování a posílená dotace hodin odborného výcviku): 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁC Termín podání přihlášek: 11. 5. 2020 - 31. 10. 2020 pro učební obory (Poznámka: 23.6. - 31. 10. 2020 pro maturitní obory Hotelnictví, Kosmetické služby, Logistické a finanční služby a Podnikání - bude vyhlášeno 23. 6. 2020 ) 3leté obory s výučním liste Střední škola technická a obchodní Dačice. Ředitel: Ing.Pavel Kopačka; Zástupce ředitele: Ing.Pavel Volavka; Kontakt: Strojírenská 304, 380 01 Dačice IČ: 60816929 Telefon: 384 420 096 Web: www.issto.cz, www.skolatrochujinak.cz E-mail: info@issto.cz Zřizovatel: Jihočeský kraj SŠTO v Dačicích patří v regionu k tradičním centrům odborného vzdělávání s dlouholetou. Soukromá škola Bean nabízí praktické obory a příjemné podmínky pro studium žákovi, naše škola má rodinnou atmosféru. Aby se zde našim žákům líbilo, používáme zábavné a efektivní učební metody. který je z důvodu dobrého uplatnění na trhu práce velmi žádaný. Obor kominík lze studovat v jednoleté nebo. Učební obor kominík. Kominík - tříleté denní studium Kominík - jednoleté zkrácené studium. Další učební obory. V současné době zažádala naše škola o zařazení nových oborů do rejstříku škol nových oborů, kde výstupem je výuční list. Jedná se o obory elektromechanik. Chceme tímto vyhovět potřebám na.

Učební obory - UčebníObory

Vysvědčení z vašeho dalšího vzdělávání - učební obory, nedokončené střední školy, apod. Občanský průkaz. Na přijímací schůzce společně projdeme vyplněné dokumenty, které si můžete stáhnout přímo do svého počítače. V případě, že byste si nevěděli rady s některými údaji, rádi vám s tím na. 75% PROGRAMY A OBORY Studijní obory s maturitou: Ekonom Provoz obchodu Učební obory s výučním listem: Prodavač KONTAKTNÍ ÚDAJE telefon: +420 233 350 905 e-mail: anoa@volny.cz web: www.anoa-skola.cz adresa: Bělohradská 182/171, 16900 Praha POZNÁMKY VHODNOST OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY.

Studijní obory s výučním listem - tříleté Cops

Tříleté učební obory zakončené výučním listem. Všechny níže uvedené vyučované obory jsou zahrnuty do Pravidel Rady kraje Vysočiny pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. Nástavbové pomaturitní jednoleté studijní obory zakončené výučním listem Nabízející UČEBNÍ OBORY - Kadeřník, kominík... MATURITNÍ OBORY - Předškolní a mimoškolní pedagogika, Hotelnictví a turismus, Kosmetické služby JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM - Předškolní a mimoškolní pedagogika, Hotelnictví, Kosmetické služby, Kadeřník DÁLKOVÁ STUDIA - Předškolní a mimoškolní pedagogika See Mor Učební obory (výuční list) Určeno pro uchazeče mající střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem (tříleté denní, gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště). Strojní mechanik ( zámečník ) - 23-51-H/01 jednoleté studiu

Obory, Jihomoravský kraj - Stredniskoly

SOŠ a SOU Jílové u Prahy - sosjilove

Zkrácené denní studium - Střední škola Brno, Charbulova

Učební obory, na které žáci podali přihlášky : Střední lesnická škola Šluknov - Lesnické práce - 1 žák ( Ivan Kováč ) odmítl podepsat a odeslat zápisový lístek. Spec.ZŠ a PrŠ Rumburk - PŠJ - 1 žák (Jaroslav Kunz) PŠD - 1 žák ( Roman Rudolf Učební obory - zkrácené jednoleté studium Celkový počet bodů v přijímacím řízení je určen součtem dosažených bodových výsledků získaných na základě splnění kritérií stanovených SŠES STUDIJNÍ OBORY S MATURITNÍ ZKOUŠKOU - ČTYŘLETÉ, S POSÍLENOU PRAXÍ Učební plán zkrácené (jednoleté) studium. Uplatnění při instalaci domácí elektrotechniky, zařízení pro zabezpečení budov, průmyslové a domácí slaboproudé rozvody. Učební plán • Sponzorované obory - stipendijní obory Učební H obory 3leté Jednoleté studium určené pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru (VL,MZ). Vyučují se pouze odborné předměty a odborný výcvik. Studium je zdarma, uchazeč je žákem střední školy. Přihláška ke studiu tříleté učební obory: 23-51-h/01 strojnÍ mechanik 23-68-h/01 mechanik opravÁŘ motorovÝch vozidel 26-51-h/02 elektrikÁŘ silnoproud 26-52-h/01 elektromechanik pro zaŘÍzenÍ a pŘÍstroje 41-55-h/01 opravÁŘ zemĚdĚlskÝch strojŮ 66-53-h/01 operÁtor skladovÁn

Slavnostní předání maturitních vysvědčení 2019 – SOŠ a SOU

Rámcové vzdělávací programy představují hlavní kurikulární dokumenty. V tomto článku naleznete odkaz na RVP pro všechny úrovně vzdělávání Toto jednoleté interaktivní studium představuje ucelený program základů naturopatické péče o zdraví člověka.Studenti získají kvalitní základy hlavních naturopatických modalit tak, aby mohli získané znalosti ihned prakticky využít v běžném životě. Absolventi se budou orientovat v základech léčivých bylin, aromaterapii a získají znalosti, jak správně využívat. Učební plán Strojní mechanik - zaměření Zámečník (203.40 KB) STROJNÍ MECHANIK - zaměření: ZÁMEČNÍK 23-51-H/01 patří do: Obory vzdělání s výučním liste Učební obory. 3letý učební obor H Reprodukční grafik; Jednoleté denní studium pro absolventy středních škol s výučním listem nebo maturitní zkouškou. Jde o zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem dle § 84 zákona č. 561/2004 Sb.

Elektrikář silnoproud - Střední škola polytechnická Brno

Směřovat dotazník na ZŠ by bylo celkem k ničemu, protože my máme pořád volného času dost. Zahrnuji tam i učební obory. Myslel jsem, že je to jasné. Já když řeknu středoškolák, tak tím myslím všechny lidi, co dokončili ZŠ a jsou dál (učební obor, průmyslová škola a další) Zákon č. 29/1984 Sb. - Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) - zrušeno k 01.01.2005(561/2004 Sb. Každoročně organizujeme pro zájemce kurz Elektrikář, který umožní uchazečům získat výuční list v oboru 26-51-H/01 Elektrikář a následně i odbornou způsobilost v elektrotechnice dle §5 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Zákon č. 179/2006 Sb. umožňuje získat osvědčení o uznání tzv. profesní kvalifikace na základě zkouškou prokázaných dovedností a znalostí. Ať již přemýšlíte, kam dát studovat vašeho potomka, až skončí základní školu nebo byste si sami chtěli rozšířit vzdělání, je tu pro vás soukromá škola Bean. Vzdělávání se věnuje již 24 let a nabízí denní, dálkové i pomaturitní studium Učební obory (výuční list) Určeno pro uchazeče mající střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem (tříleté denní, gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště). Strojní mechanik ( zámečník ) - 23-51-H/01 jednoleté studiu

Zkrácené jednoleté učební obory na SOU Bosonohy » SŠTE

 1. dvouleté učební obory: Pekař • jednoleté zkrácené studium: Dřevař Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga Žďár nad Sázavou tříletý učební obor: Cukrář, Kuchař - číšník (zaměření: Kuchař, Číšník) - navazující dvouletý obor vzdělávání zakončený ma-turitní zkouškou: Gastronomi
 2. Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a hodnocení Střední odborné učiliště gastronomie, Praha, Malešice. Telefon: 274 019.
 3. Pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a uchazeče po vyučení, nabízíme obory vzdělání vedoucí k dosažení středního vzdělání, které končí maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce společně s Europassem

Studijní Obory - SOSKOLI

Tříleté učební obory · 26-51-H/01 Elektrikář CHEMICKÉ OBORY Čtyřletý maturitní obor · 28-42-L/01 Chemik operátor GASTRONOMICKÉ OBORY Čtyřletý maturitní obor · 65-41-L/01 Gastronomie Tříletý učební obor · 65-51-H/01 Kuchař - číšník POTRAVINÁŘSKÉ OBORY Tříleté učební obory · 29-53-H/01 Pekař · 29-54-H/01. 2. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, která nabízí maturitní obory: Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Mechanik seřizovač, Obchodník, učební obory: Elektrikář - silnoproud, Instalatér, Kuchař - číšník, Obráběč kovů, Opravář zemědělských strojů, Ošetřovatel, Automechanik, Prodavač, Zámečník a učební obory s. Aktuální ověřené informace: adresa, telefon a e-mail Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s.r.o., Praha, Hrdlořezy. Telefon: 266 317. Tříleté učební obory: 23-52-H/01 Nástrojař 23-56-H/01 Obráběč kovů 23-52-H/01 Nástrojař-jednoleté studium 1 0 2 0 0 23-55-H/02 Karosář 3 0 - - 0 23-56-H/01 Obráběč kovů 11 11 - - 0 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouško

Učební obory - Střední škola řemesel a služeb, Děčí

 1. - jednoleté zkrácené kombinované studium Informace v sekretariátu školy. Podmínkou pro přijetí je mít střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoli oboru
 2. Dvouleté a jednoleté učební obory kód oboru organizace výuky 1. Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 5x škola 2. Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 Tříleté obory ( par. 3124 ) - zakončené výučném listem Tab. 3 Tříleté učební obory kód oboru organizace výuky 1. Strojírenské práce aut 23-51-E/01 2
 3. Naše škola nabízí čtyřleté studijní obory s maturitou a tříleté učební obory s výučním listem. Zaměřujeme se na slaboproud, silnoproud, elektrotechniku, automatizaci a informační a telekomunikační technologie. Dále nabízíme denní nástavbové studium, jednoleté dálkové zkrácené studium

2015 a 14. 1. 2016 od 8,00 do 17,00 hod. Naši školu najdete ve dvou budovách-Viničná ul. 463, Železná ul. 107. Maturitní obory: Kosmetické služby, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Hotelnictví a turismus. Tříleté učební obory: Kadeřník, nově obor Kominík. Absolventům středních škol nabízíme jednoleté a. vyučovat i jednoleté učební obory obráběč kovů a elektrikář určené pro absolventy čtyřletých strojírenských a elektrotechnických maturitních oborů SOU a příbuzných oborů středních průmyslových škol. Můžeme vyučovat i čtyřletý učební obor obráběč kovů, a to ve večerní formě studia. Vedení školy

strojů a zařízení), mechanik elektrotechnik, a dále nástavbové maturitní obory provozní technika, provozní elektrotechnika a elektrotechnika, vyučované v denní a dálkové formě studia.Škola může vyučovat i jednoleté učební obory obráběč kov dvouleté učební obory: Pekař • jednoleté zkrácené studium: Dřevař Obory jsou určeny pro žáky všech typů základních škol. Nevyučujeme cizí jazyky, fyziku a chemii. Výuka je zaměřena především na odborný výcvik a vytváří tak ideální podmínky pro výuku šikov 1 Učební plán - čtyřleté studium a VG Zkratka Název předmětu 5. A + 1. C 2. C + 6. A 3. C + 7. A 4. C + 8. A Celkem ČJ Český jazyka a literatura 1) 3 4 4 3 14 AJ Anglický jazyk 2) 4 3 3 3 13 Další cizí jazyk 2) 3) 3 3 3 3 12 M Matematika 1) 4 4 3 3 14 ICT Informační a komunikační technologie 2) 2 2 - - 4 D Dějepis 2 2 2 2

pro pomocné školy - jednoleté pro zvláštní školy - dvou až tří letá učební obory - ústavy sociální péče pro těžce postižené - osobní asistence oblast právní nesení odpovědnosti výpomoc finančně nákladné může zůstat v rámci rodiny. NOVÉ METODY PRO PRÁCE S POSTIŽENÝMI (ALTERNATIVNÍ) - sociální. Střední škola technická Jihlava je střední škola v Jihlavě, v ulici Polenská č. 2. V roce 2014 došlo ke sloučení 3 škol s podobným zaměřením v Jihlavě a to ke sloučení Střední průmyslové škole Jihlava, Střední školy technické Jihlava a Střední školy automobilní Jihlava, sloučené školy se od září 2014 nazývají Střední škola průmyslová, technická a.

Přehled oborů - SŠTE OLOMOUCK

Střední odborné učiliště služeb Vodňany nabízí učební obory zahradník, řezník, cukrář, strojní mechanik, kuchař, kuchař - číšník, stravovací a ubytovací služby, potravinářská výroba. Nabízíme také zkrácené jednoleté obory s výučním listem Elektrotechnické obory; Gastronomické obory; Chemické obory; Potravinářské obory; Strojní obory; Nástavbové studium; Jazyková škola. Odpolední jazykové kurzy; Jednoleté pomaturitní studium; Jazykové zkoušky; Zkoušky z ČJ pro cizince; Kontaktní informace; Další vzdělání. Svářečská škola; Vyhláška 50/78 Sb. Škola nabízí čtyřleté obory Palubní stevard a Cestovní ruch (s maturitou), tříleté obory Barman - sommelier a Kuchař - číšník (s výučním listem), nástavbový obor Gastronomický management (s maturitou - pro gastronomické učební obory), rekvalifikační studium (gastronomické obory) a odborné certifikace (i pro.

Učební obory s výučním listem: Obráběč kovů Mechanik elektronických zařízení KONTAKTNÍ ÚDAJE telefon: 380 331 071 e-mail: ondrich@issauvel.cz web: www.sosvel.cz adresa: U Hřiště 527, 382 32 Velešín POZNÁMKY VHODNOST STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU PLZEŇ S.R.O. 85% PROGRAMY A OBORY Studijní obory s maturitou Obor Reprodukční grafik pro média. Specifikace oboru jednoleté denní studium pro absolventy jiných maturitních a učebních obor V roce 1999 bylo zahájeno vyučování v praktické škole jednoleté, do které byli přijímáni především žáci z tehdejších pomocných škol. Vzhledem k tomu, že počty přijímaných žáků stoupaly a rozšiřovaly se i učební obory, prostory potřebám zvláštního odborného učiliště nevyhovovaly Jednoleté studium Jednoletý jazykový kurz s denní výukou k získání státní jazykové zkoušky základní: 20 vyučovacích hodin týdně - 4 vyučovací hodiny denně od 8.00 do 11.25 hodin, září - červen

LYŽÁK 2019 – SOŠ a SOU Vocelova | Centrum odbornéhoFotogalerie SOŠ a SOU vocelova – SOŠ a SOU Vocelova

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - adresa: nám. Spojenců 2555/17, 796 01 Prostějov 1 Typ školy: Státní, zřizovatel: SOŠ Švehlova střední škola polytechnická Prostějov - kontakty Kontaktní osoba: Ing. Radomil Poles, telefon: 582 345 624 E-mailová schránka: svehlova@svehlova.cz IČ: 00566896 Telefon: 582 345 624 Fax: ředitel: Ing. Radomil Poles. Učební obory. Mechanik opravář motorových vozidel; Byly vytvořeny dva ročníky jednoleté školy pro výrobu živočišnou a mechanizační. Hospodyňská škola vychovávala od roku 1905 do roku 1950 dívky ze zemědělských rodin. Nejprve byl zaveden učební obor zemědělec-mechanizátor

Studijní a učební obory - ISŠT Benešo

Profil absolventa aplikace nových poznatků z oblasti polygrafie a z předtiskové přípravy, stanovení parametrů výroby, znalost organizační struktury a orientace v polygrafickém výrobním workflow, obecný přehled o aktuálních trendech v oblasti polygrafie v ČR i zahraničí a povědomí o jednotlivých technologických postupech a výrobních směrech polygrafického. Viničná 463, 293 01 Mladá Boleslav III - Soukromá střední škola zajišťující výuku čtyřletých oborů hotelnictví, předškolní a mimoškolní pedagogika Vzdělávací nabídka školy byla rozšířena o učební obory: Zpočátku jednoleté studium bylo přeměněno na dvouleté. Zřejmě k tomu přispělo i převedení zemědělských škol do správy ministerstva zemědělství a výživy. Úkolem školy bylo připravit zdatné vinaře a ovocnáře, odborníky pro sklepní hospodářství.

Školy v ČR obor Elektrikář - silnoprou

Studium stomatologie,poradna,odpovědi na dotaz. Příspěvky na studium (stupeindium...?) Ahoj,chodím na Vyšší odbornou školu obchodní (Pionýrská 23, Brno) a mám docela dobré výsledky (průměr kolem 1,4) a chtěla bych se zeptat, jestli nemohu zažádat někde (nějaký institut např.)o nějaké stipendium, popř. jiné příspěvky na studium, nějakou dotaci

Prodavač (66-51-H/01) | Střední škola řemesel a služebObráběč kovů (23-56-H/01) | Střední škola řemesel a služebExkurze ve středních školách | Základní škola a MateřskáUčební obor autoelektrikář 26-57-H/01 | AŘP SŠTJan Hanák je opět první – SOŠ a SOU Vocelova | Centrum
 • Jaké boty na bowling.
 • Navrhněte si vlastní kšiltovku.
 • Světové dny mládeže 2016.
 • Instalace plynového kotle.
 • Vogue tričko.
 • Toy pudl cena.
 • Potratová pilulka ostrava.
 • Vyvolávání fotek doma.
 • Rezani betonoveho obkladu.
 • Monica lewinsky.
 • Pierre richard 2019.
 • Basic kousky v šatníku.
 • Léčba obezity praha.
 • Eldorado film 2000.
 • Samsung galaxy j7 recenze.
 • Postřik proti mšicím na ovocných stromů.
 • Botanická zahrada wikipedie.
 • Ray charles robinson.
 • Výroba samolepek na kolo.
 • Turistika mapa.
 • Taska alpha industries.
 • Moderni domy kostky.
 • Syrdarja mapa.
 • Ac adapter lenovo.
 • Joga v mš.
 • Heic windows 7.
 • 7 trpaslíků csfd.
 • Svinutka brambor.
 • Staubli školení.
 • Jitka molavcová wiki.
 • Bruska na řetězy hecht.
 • Prádelna praha 9.
 • Nadnárodní korporace negativa.
 • Thomas cook czech.
 • Bmw x1 parametry.
 • Polštáře k sedačce.
 • Remix os official web.
 • Dvd r.
 • Filatelie čtyřlístek.
 • Věže, které spravuje muzeum hlavního města prahy.
 • Jesse e james.