Home

Registr přípravků na ochranu rostlin 2021

31.8.2018 Platnost přípravku ukončena Acanto Plus 31.8.2018 Platnost přípravku ukončena Informace k vyhledávání menšinových použití v on-line registru přípravků na ochranu rostlin; Informace k základním látkám 132. VYHLÁŠKA. ze dne 21. června 2018. o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb. Accent 75 WG 4596-0 DuPont CZ s.r.o. H Nikosulfuron (Nicosulfuron) 31.12.2018 31.12.2018 Platné rozhodnutí Accurate Extra 5233-0 Cheminova A/S H Thifensulfuron-methyl (Thifensulfuron-methyl) Hlavním účelem této aplikace je zpřístupnit veřejnosti data z registru povolených přípravků na ochranu rostlin, který vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Na níže uvedeném odkazu lze zadat kritéria dotazu pro vyhledání registrovaného přípravky na ochranu rostlin (POR) Veřejný registr přípravků na ochranu rostlin přístupný na webových stránkách MZe ČR a jeho nové možnosti vyhledávání

Vyhledávání v registru přípravků - eAGR

 1. Registr přípravků na ochranu rostlin. Sdílet. Novinky Ochrana rostlin Ochrana rostlin: Vybíráme správné přípravky 14/11/2018 • 108 komentářů Živý plot z tújí: Velká prohra malých zahrad. 24/07/2019.
 2. Přípravky na ochranu rostlin - ochranná opatření k ochraně zdraví místních obyvatel. Článek pojednává především o možných požadavcích k ochraně místních obyvatel (tzv. rezidentů), ale nejen jich, v souvislosti s označením uváděných na etiketách přípravků na ochranu rostlin (především o ochranné vzdálenosti k ochraně zdraví lidí a informační povinnost)
 3. 2020 nabývají účinnosti některá ustanovení vyhlášky č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, která zavádí požadavky na formu a jednotné uspořádání údajů na etiketě přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků uváděných na trh
 4. eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Tisk.aspx?stamp=1522156894733. Zpět. © 2015 Všechna práva vyhrazena

Aktuální přehled - ukončení uvádění přípravků na trh. Přípravky na ochranu rostlin - ETIKETY. REGISTR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN - pdf formát - možné stáhnout. FORMULÁŘ - pro ohlášení aplikace přípravků - RODENTICIDY. Seznam stanic kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin Od 30. 6. 2018 mohou být u odběratelů skladovány pouze POR zakoupené od distributora s registrací. Celkem bylo nově zaregistrováno 47 přípravků na ochranu rostlin. Ukončena byla registrace u 6 přípravků, z nichž dva - insekticid Fury 10 EW a repelent Nivus - byly velmi významné Vyznáte se v opravdu dobře v přípravcích na ochranu rostlin? Pokud ne, určitě to nevadí, v obchodě vám mohou přesně poradit a vy si vyberete ten pravý. Registr přípravků na ochranu rostlin; Sdílet. 14/11/2018 • 107 komentářů Živý plot z tújí: Velká prohra malých zahrad. 24/07/2019. Nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh - čl. 31 Obsah povolení Odst. 4 Požadavky uvedené v odst. 2 (tj. požadavky v povolení) mohou zahrnovat: b) Povinnost informovat před použitím přípravku sousedy, kteří by mohli být vystaveni úlet Kniha: Prípravky na ochranu rastlín 2018 - autorov kolektív - Podrobné a přehledné informace o účinnosti a možnostech použití přípravků na ochranu rostlin. Obilniny, kukuřice, cukrová řepa, brambory, luskoviny, slunečnice, řepka, len, mák, (celý popis

132/2018 Sb. Vyhláška o přípravcích a pomocných ..

Co se týká spotřeby (nadužívání) přípravků na ochranu rostlin, lze konstatovat mírné zlepšení, když Vývoj hmotnosti včelstev a počasí na našich 3 stanovištích v prosinci 2018 do slunovratu. Nedávná úprava seznamu nepůvodních druhů rostlin a živočichů, které je zakázáno do EU a tedy i. Bioagens jsou prostředky na ochranu rostlin obsahující živé makroorganismy (mimo obratlovce), a to ve formě výrobku pro koncového uživatele. Základní rozdělení je na predátory, parazitoidy a parazitické hlístice. Bioagens jsou jednou z možností nechemické ochrany, a lze je použít v produkci ovoce a zeleniny, ale také při pěstování okrasných rostlin. Mezi další. Nákup přípravků na ochranu rostlin pro Školní statek ano 24.05.2018 Neuvedeno VP AGRO, spol. s r.o. Detail: Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace Dodávka pesticidů v roce 2018 ano 15.05.2018 NA OCHRANU ROSTLIN 2020. Bez plevelů, bez starostí... Aplikace od 3. listu až do objevení se praporcového listu obilnin Účinkuje na svízel, heřmánky, chrpu, mák vlčí, rozrazily, Přípravky na ochranu rostlin 2020 OBSAH Omezení přípravků vzhledem k ochraně. 7. 2018). Při aplikaci přípravků nesmí být a) postupováno v rozporu s požadavky na ochranu vod, včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů včetně rostlin, stanovenými prováděcím právním předpisem, b) zasaženy rostliny a plochy mimo cílovou plochu, na níž se provádí aplikace

přípravků na ochranu rostlin nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely, směsi přípravků na ochranu rostlin a směsi přípravků na ochranu rostlin s hnojivy a pomocnými prostředky ve smyslu § 51 odst. 3 a 4 zákona č. 326/2004 Sb. v aktuálním znění zákona č. 299/2017 Sb S označováním přípravků souvisí také požadavek, který bude po 1. 1. 2020 povinný pro označení přípravků na ochranu rostlin. Jedná se o zavedení 2D kódu, který by měl vést nejen k vylepšení digitalizace záznamů o uvádění přípravků na trh, ale také ke snížení možnosti padělání přípravků na ochranu rostlin Každý rok informují experti z Lesní ochranné služby o změnách v Seznamu povolených přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin (POR), konkrétně o přípravcích využitelných v lesním hospodářství. K mnoha, a to i významným změnám, došlo novelizací zákona o rostlinolékařské péči. Lesní ochranná služba zmiňuje pouze ty nejzásadnější v roce 2018 1 383 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,36 t/ha) (Volf a Zeman, 2018). dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Otravy včel přípravky na ochranu rostlin jsou v posledních letech spíše výjimečné. Větším problémem se stávaj PSZ 2018 - čtvrtletní výkazy Ceny Zem 2-04 Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství Prostřednictvím nastavení prohlížeče souhlasíte s jejich ukládáním na vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu

132. VYHLÁŠKA ze dne 21. června 2018 o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb. Vede úřední registr přípravků na ochranu rostlin a seznam účinných látek na ochranu rostlin Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Druh úřadu standardně vykonávající tuto činnost

Registr přípravků na ochranu rostlin - EnviWeb

 1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1295 ze dne 26. září 2018, kterým se v souladu s nařízením Evroého parlamentu a R ady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka cibulový olej a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č
 2. Prípravky na ochranu rastlín 2018 - kolektív, autorov ; Přehled přípravků podle aktuální registrace na Slovensku. Podrobné a přehledné informace o účinnosti a možnostech použití přípravků na ochranu rostlin. Obilniny, kukuřice, cukrová.
 3. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/ 1500 - ze dne 9. října 2018, - kterým se v souladu s nařízením Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1107/ 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky thiram, kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu.

ochrana.rostlin, ochrana rostlin, ochrana rostlin - rozcestník rostlinolékařských informací, výběr přípravků na ochranu rostlin pro ochranu rostlin Přípravky na ochranu rostlin Registr přípravků na ochranu rostlin . Databáze zahrnuje přípravky registrované v České republice a souběžně dovážené přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči Vyhláška č. 32/2012 Sb. - Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin - zrušeno k 13.07.2018(132/2018 Sb. strana 1 / celkový počet stran 11 Registr přípravků na ochranu rostlin 2010 1. Jak vyhledat PHO informace na On-line registru - POSTUP - viz obrazovky na straně 1 2. Seznam přípravků s omezením používání v PHO - viz seznam 1) POSTUP - VYHEDÁVÁNÍ V OMEZENÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH VODNÍCH ZDROJŮ V ON_LINE REGISTRU 1 Evidence je zaměřena zejména na potřeby vinohradníků (napojení na registr vinic) ale samozřejmě umožnuje plnohodnotnou evidenci pro ostatní zemědělce Spotřebu hnojiv a přípravků na ochranu rostlin lze sledovat podle jednotlivých aplikací na dané pozemky nebo podle souhrných ukazatelů jako jsou například půdní bloky

Seznam povolených přípravků pomocných prostředků na ochranu rostlin 2018; Seznam povolených přípravků pomocných prostředků na ochranu rostlin 2018. sděluje tímto ÚKZÚZ přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. » více. Materiál na roušky Portál poskytuje informace především profesionálním uživatelům přípravků na ochranu rostlin (POR), pro které je uplatňování IOR od 1. ledna 2014 povinné. Přehled těchto informací slouží jako doporučení pro uplatňování obecných zásad IOR daných vyhláškou č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách IOR. V současné. Ceník přípravků na ochranu rostlin 2018 . Ceník přípravků na ochranu rostlin 2018 - víno . Ceník přípravků na ochranu rostlin 2017. Ceník přípravků na ochranu rostlin 2017 - víno. Dodatek k ceníku II. 2017. Dodatek k ceníku III. 2017 . Dodatek k ceníku I. 2016. Dodatek k ceníku II. 2016 . Ceník přípravků na ochranu. přípravcích na ochranu rostlin a dalších prost ředcích, které je možno v České republice uvád ět na trh a používat. Rozhodnutí o registraci p řípravku na ochranu rostlin a povolení dalšího prostředku se ud ěluje na základ ě správního řízení vedeného SRS 1)

Katalog přípravků na ochranu rostlin 2020. 2019-20. Přípravky na. Ochranu rostlin Katalog přípravků BASF. Produktová brožura 2019. Produktový katalog si můžete prohlédnout či stáhnout v PDF Katalog 2019 - Přípravky na ochranu rostlin, odrůdy a prostředky pro DDD činnost obsahuje: - Přehled přípravků podle plodin - Odrůdy řepky - Doporučení pro aplikaci přípravků. Spotřeba účinné látky glyfosát, která se používá například v přípravku RoundUp, pak loni klesla zhruba o čtvrtinu na 558.837 kilogramů, uvádí výroční zpráva, kterou v pondělí dostane pro informaci vláda. Přehled vývoje spotřeby přípravků na ochranu rostlin za období 2014 - 2018 (kg

Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů Přílohy: Informace_MZe_pro_vlastniky_lesu_asanace_kurovcove.pdf [0,06 MB Aplikace přípravků na ochranu lesa / Hlavní autor: Zahradník, Petr, 1958- Vydáno: (2006) Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin / Hlavní autor: Harašta, Petr, 1963- Vydáno: (2015 (distributoři přípravků na ochranu rostlin; poskytování poradenství v ochraně rostlin) Potvrzení o absolvování základního kurzu odborné způsobilosti III. stupně pro získání osvědčení odborné způsobilosti III. stupně u ÚKZÚZ - odboru Zemědělské inspekce (bývalá SRS 132 VYHLÁŠKA ze dne 21. června 2018 o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č Široký sortiment přípravků na ochranu rostlin, osivo Dekalb, Roundup a DDD přípravky divize Crop Science společnosti Baye

Registr přípravků na ochranu rostlin

si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí Rezistence škodlivých organismů proti přípravkům na ochranu rostlin pořádanou pro pracovníky ze zemědělské praxe a poradenství, ale i další zájemce o tuto aktuální problematiku, která se koná v pátek 26.10.2018 od 9:00 hodi Praktický pohled na ochranu včel v intenzivním zemědělství po novele vyhlášky. 08. 06. 2018 Ing. Václav Jirka; Jaroměř Legislativa Zobrazeno 2258x. Na úvod je potřebné si připomenout, že ČR patří k nejzavčelenějším zemím na světě, je zde cca 600 000 včelstev a více než 50 000 chovatelů, takže nějaká včelstva najdete do 5 km od naprosté většiny. Kurent s.r.o., Vrbenská 127/93, 370 01 České Budějovice • IČO 25177338 • DIČ CZ25177338 Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicich, oddíl C, vložka 7995 tel.: 387 202 310, fax: 387 202 313. Naše projekty: www.agromanual.cz - profesionální informace z ochrany rostlin • www.agromanualshop.cz - prodej přípravků na ochranu rostlin Oznámení včelařům o použití přípravků na ochranu rostlin 15.05.2020 14:12 Dobrý den, hlásím použití přípravku BARIARD a PICTOR na ochranu ozimé řepky proti Bejlomorce a.. Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1865 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se v souladu s nařízením Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky propikonazol a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 304, 29.11.2018

Registr přípravků na ochranu rostlin Naše zahrad

 1. Šlechtění a technická a agrotechnická opatření vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Popis projektu: Cílem projektu je podat ucelené informace o správném výběru odrůd - vhodných pro daný půdně-klimatický region a účel pěstování, nakládání s přípravky na ochranu rostlin, použití postupů a metod posklizňového a skladištního ošetřování a.
 2. Zdroj: Státní rostlinolékařská správa - registr přípravků na ochranu rostlin (2010). Bioagens: současné prostředky biologické ochrany V.Psota, T.Kopta 3 červen 2010 PARAZITOIDI Druh Plodina Škodlivý organismus Dávkování mšicomar Aphidius colemani skleníkov
 3. A) přípravků na ochranu rostlin nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely, B) směsi přípravků na ochranu rostlin a směsi přípravků na ochranu rostlin s hnojivy a pomocnými prostředky ve smyslu zákona č. 299/2017 Sb
 4. Stavební činnost a výroba stavebních hmot 9. Opravy zemědělských a stavebních strojů a zařízení,osobních a nákladních automobilů a poskytování servisních služeb 10. Výroby a dodávky náhradních dílů 11. Nákup a prodej hnojiv,chemických a biologických přípravků na ochranu rostlin 12. Dřevovýroba 13
 5. V roce 1997 došlo z rozhodnutí akcionářů ke změně obchodního názvu společnosti na Sagras, a.s.. V současné době u firmy pracuje asi 20 zaměstnanců a stále zůstává naší hlavní činností skladování a prodej průmyslových hnojiv a prodej a aplikace přípravků na ochranu rostlin

Přípravky na ochranu rostlin - ochranná opatření k ochraně

Registr oznámení ; Veřejné zakázky Nová odběrová místa na covid-19. 29. Nové kotle za peníze z kotlíkových dotací. používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Forma semináře je diskuzní (workshop), prosíme tedy účastníky o přípravu dotazů, případně o jejich zaslání předem na adresu: kumstaj@seznam.cz. Termíny a místa konání: 05.12.2018 Kondrac (hostinec) 12.12.2018 ýervený Újezd, u Miliína (hostinec) Program: Ing Na stránkách eagri.cz je zveřejněn aktuální Registr přípravků na ochranu rostlin, ale také Metodika ochrany veřejné zeleně před škodlivými organismy rostlin (zimostrázu jsou věnovány strany 27 až 30). Proti zavíječi je zde uvedena také možnost biologické ochrany Tisková zpráva - Celkové množství chemických přípravků na ochranu rostlin, které čeští zemědělci použili v loňském roce, oproti roku 2018 mírně kleslo. Zemědělci více používají alternativní přípravky, které jsou šetrnější k přírodě

Informace z oblasti kontrol nakládání s přípravky na

Registr přípravků na ochranu rostlin :: Agrospol Mladá

Ochrana rostlin - Sweb

 1. Od roku 2018 do roku 2021 se ALS Czech Republic na lokalitě CHKO Moravský kras (Amatérská, Harbešská jeskyně) účastní projektu TAČR TH03030178 Nové metody hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin vůči necílovým půdním organismům, hodnocení rizik zatížení půdního prostředí xenobiotiky na diverzitu.
 2. Důležité změny v seznamu chemických prostředků na ochranu
 3. Ochrana rostlin: Vybíráme správné přípravky Naše zahrad
 4. Prípravky na ochranu rastlín 2018 - autorov kolektív
 5. VYHLÁŠKA ze dne 21

Návod na začlenění požadavků na ochranu zdrav

Vede úřední registr přípravků na ochranu rostlin a seznam

 1. Prováděcí Nařízení Komise (Eu) 2018/129
 2. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/ 1500 - ze dne 9
 3. ochrana rostlin, výběr přípravků na ochranu rostlin
 4. Přípravky na ochranu rostlin tisková zpráva - přípravky
 5. 32/2012 Sb. Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích ..
 6. Agrowin - evidence hnojiv a přípravků
 7. Seznam povolených přípravků pomocných prostředků na

AKTUALITY ÚKZÚZ - Rostlinolékařský portál ČMSZ

 • Swift code česká spořitelna.
 • Make up na akne a mastnu plet.
 • Špatný ultrazvuk ve 20. týdnu.
 • Antarktida osídlení.
 • Salát z pečené zeleniny my cooking.
 • Best eevee evolution pokemon go.
 • Business manager pozice.
 • Ikea hemnes konferenční stolek.
 • Amoksiklav a piti alkoholu.
 • Období kdy vládla šlechta.
 • Léky a léčiva.
 • České modelky 80. léta.
 • Znojmo kino.
 • Amazon kontakt.
 • Drakulov hrad.
 • Tvarohový krém do dortu pro děti.
 • Černající tůje.
 • Norští biatlonisté.
 • Novorozenec vývoj.
 • Sedačky typu u.
 • Srt terapie plzeň.
 • Tenerife bez cestovky.
 • Krcni pater tlak v hlave.
 • Brands that test on animals.
 • Syma x5hw recenze.
 • Https www csfd cz film 4861 vrazedna pole prehled.
 • Nástrojařská frézka prodej.
 • Ledová voda.
 • Tvoření slov cvičení.
 • Eurobike fest 2018.
 • Dezerty z ryze.
 • Svetelna rampa sdk.
 • Defining relative clauses test.
 • Cukrářské kurzy pro děti.
 • Histologické preparáty.
 • Televize vedle kamen.
 • Medvěd hnědý nižší klasifikace.
 • Četník se žení dabing.
 • Harfa nástroj.
 • Vlk wikipédia.
 • Bohemia chips historie.