Home

Hynek z kunštátu

Hynek z Kunštátu [17.05.1452-11.07.1492] Spisovatel, básník, cestovatel i politik, mladší ze synů českého krále Jiřího z Poděbrad. Hynek z Kunštátu (často se v literatuře objevuje též jako Hynek z Poděbrad) se původně jmenoval Jindřich, ale protože se stejně jmenoval i jeho o čtyři roky starší bratr, byl později namísto Jindřich mladší nazýván jednoduše jako Hynek Boček z Kunštátu a Poděbrad (před 1350 - 1373) byl původem moravský šlechtic z rodu pánů z Kunštátu a zakladatel české poděbradské větve.. Jeho otcem byl Gerhard z Kunštátu.První písemná zmínka o Bočkovi z Kunštátu pochází z roku 1350, kdy se uvádí v souvislosti s udělením práva na statky spadlé na krále (odúmrť, konfiskace) Z Poděbrad a Kunštátu Hynek mladší, český šlechtic a básník; syn Jiřího z Poděbrad a Johany z Rožmitálu. Kníže minsterberský, manžel Kateřiny, kněžny saské. Přestoupil ke katolické víře. V jeho literárním díle se pojí rytířská kultura s mravní uvolněností nastupující renesance stárnoucí Hynek z Kunštátu a Rabštejna netrpělivě očekává hosty, své věrné druhy, jeţ sem spěšně pozval. Ale ještě neţ přijeli, přicválal z Jevišovic rychlý posel. Přinesl zprávu neblahou, zdrcující: Zchytralý markrabí Jošt učinil velkomyslné gesto: Poţádal krále Zikmunda, aby propustil z vězení Prokopa

Hynek z Kunštátu - husitstvi

 1. Ludvík Zajímač z Kunštátu a na Klášteře svatého Prokopa. zemřel v roce 1543, /syn 60/ měl za manželku Elišku. V roce 1517 ve své závěti daruje Hynek Boček z Kunštátu a na Polné kunštátské panství Ludvíku Zajímačovi z Kunštátu a na Klášteře svatého Prokopa
 2. Znojmo stálo na straně Čech právě díky purkrabímu Hynku z Kunštátu, řečený Suchý Čert. Hynek byl se svými spojenci díky včasnému varování nachystám a v plné pohotovosti. Nejen k obraně, ale i ke střetům, kterými chtěl rakouské armádě uštědřit značné ztráty
 3. Hynek i Viktorín se též účastnili vojenských tažení na Moravu, kde měl rod pánů z Kunštátu své rodové statky. V roce 1424 vyvedly Hynkovy oddíly vojsko Jana Žižky z obklíčení u Kostelce nad Labem
 4. U nás se Hynek užívá také jako příjmení. Významní nositelé. Mezi české nositele jména patřil Hynek z Poděbrad, spisovatel, syn krále Jiřího z Poděbrad, český šlechtic a spisovatel 15. století Hynek z Kunštátu nebo také český básník Karel Hynek Mácha

Po jeho smrti (1504) zdědil majetek Hynek Boček z Kunštátu. Panství ale spravoval ještě za života otce. V roce 1515 prodal Hynek Boček panství Trčkům z Lípy.Rozvětvený panský rod z Kunštátu dostal své jméno podle Kuny, který založil jihomoravské městečko Kunštát. Všechny rodové větvě zanikají již v 15. a 16. Sezema z Kunštátu, +after 1433; m.Markéta z Levňova G3. Jan Zajímač z Kunštátu. F2. Hynek Suchýčert z Kunštátu, +before 1406; m.Anna (Anežka) z Deblína (+before 1398), dau.of Jenec z Tasova G1. Hynek Suchýčert z Kunštátu. H1. Jan Suchýčert z Kunštátu, +after 1456. G2. Boček Suchýčert z Kunštátu. F3. Janek z. V té době byl již také mrtev Jiřího strýc Hynek z Kunštátu a Poděbrad († 16.10.1426). Aby toho nebylo málo, tak za tři roky zemřel i Jiřího poručník a strýc, bezdětný pan Boček z Kunštátu a Jiří byl dán na vychování na Moravu k dalšímu vzdálenému příbuznému Heraltu z Kunštátu z líšnické rodové větve. Biografický slovník Nástroje. Odkazuje sem; Související změny; Speciální stránk Jedním z řady je i jeho strýc Hynek (též zvaný Boček mladší) z Kunštátu, umírněný přívrženec husitů, který absolvoval mnoho bitev po boku husitských vůdců, jakými byli Jan Žižka z Trocnova či Prokop Holý. Vztah s druhým jmenovaným však utrpěl v období po bitvě u Ústí nad Labem, kdy se po názorové roztržce.

Boček z Kunštátu a Poděbrad - Wikipedi

Mezi české nositele jména patřil Hynek z Poděbrad, spisovatel, syn krále Jiřího z Poděbrad, český šlechtic a spisovatel 15. století Hynek z Kunštátu nebo také český básník Karel Hynek Mácha Jiří Hynek (born 20 December 1960) is a Czech business manager, Chairman of the Association for Weapons and Defense Industry of the. Historický příběh z doby Václava I. před vypuknutím husitské revoluce. Hlavní postavou je Hynek z Kunštátu a Jevišovic, zvaný Suchý Čert, který se postavil na stranu moravského markraběte Prokopa proti jeho bratru Joštovi a uherskému králi Zikmundovi. Román vyšel pouze v provizorní cyklostylované podobě

Hynek z Kunštátu zvaný Suchý čert (jeden z vůdců a pozdější husitský velitel) Pivec Jan Holý Troskovec Mikeš Žibřid Matěj Valkoun Zachař Martin Brada Plachtík Podolec Albrecht Matěj řečený Vůdce (vůdce tlupy) Jiřík od Plzně Holba z Chotěboře Hynek Sedlicův Byňovec Jan Kolúch (pozdější sirotčí hejtman) Vítek. Hynek Krušina z Lichtenburka [asi 1392-1454] Známý orebský hejtman byl příslušníkem významného a starobylého šlechtického rodu, odděleného původně od mocných Ronovců, jejichž předkové jsou zmiňováni ve XII. století. Nejde tedy o příslušníka rodu, který se zviditelnil teprve v průběhu husitských válek, jak bylo u nižší šlechty té doby zvykem Pan Hynek Boček z Kunštátu a na Polné zve všechny faráře a kaplany k velkolepé hostině. Ano, ano, dneska večer! Žádné upejpání, žádné vymlouvání, a hybaj na hrad! - Lov prý se mimořádně vydařil, v kuchyni právě dělají, co mohou, a starý sklepník už vybírá nejrubínovější vína

Husitský král z Kunštátu a Poděbrad Sobota 4. 4. 2020 po půlnoci na ČT2. Dokázal vyvést české království z krize po husitských válkách. Naplnil tehdejší evroý trend a stal se národním králem, pocházejícím z řad domácí šlechty. Historie tomu chtěla, že na našem trůně byl však posledním králem českého. Hrad Rabštejn postavili ve 14.stol. páni z Janovic. V r. 1371 se dostal do rukou markraběte Jana Jindřicha. Na počátku 15. století byl majitelem hradu známý loupeživý rytíř Hynek Jevišovický z Kunštátu zvaný Suchý Čert, který odtud podnikal své pustošivé výpravy Hynek z Kunštátu c. Jan Žižka d. Jan Sokol z Lenberka. 7. Kdy Jan Žižka poráží 2. Křížovou výpravu u Žatce? a. 1422 b. 1425 c. 1429 d. 1430. 8. Kdo proti sobě stál v bitvě u Hořic? a. Jan Žižka x Čeněk z Vartemberka b. Jan Žižka x Pražan Jiří z Kunštátu a Poděbrad (23. 4. 1420 - 22. 3. 1471) Hynek (Boček mladší) z Kunštátu (? - 16. 10. 1426) Související články : Kostomlaty nad Labem. Ostrá Mydlovar . Nymburk Deska Hynka Bočka z Kunštátu V roce 1437 se ujal Jiří z Poděbrad osobně správy rodového rozsáhlého majetku pánu z Kunštátu. V následujícím roce se 11. srpna jako osmnáctiletý účastnil bojů v řadách utrakvistického vojska na jehož čele stál Hynek Ptáček z Pirkštejna v bitvě u Tábora, ve které dosáhli kališníci vítězství nad katolickým.

Jeho nejznámějším držitelem byl Hynek z Kunštátu, který se proslavil jako úspěšný a odvážný obránce Znojma proti Uhrům a Rakušanům, ale současně byl postrachem kraje pro svoji divokost a loupeživost, že ho později charakterizoval František Václav Peřinka ve Vlastivědě Moravské Hynek z Kunštátu a na. z Valdštejna Zdeněk z Valdštejna, *1260, +ca 1304; his issue bore the surname z Valdštejna. A1. Zdeněk, +after 1335; m.Anežka z Lomnice B1. Zdeněk, +ca 1362 C1. Jindřich, +after 1399 C2. Botho, +after 1363; m.Kateřina z Bučovic (+after 1355) B2. Půta, +after 1363 B3. [maybe a son of Albrecht] Hynek, +1367; m.Anna z Vartemberka C1 Společné vládnutí netrvalo dlouho a rozhořely se války zvané markraběcí. Došlo i na zajetí krále Václava IV. To už je ve hře i pán na Jevišovicích, Hynek z Kunštátu, zvaný pro svou vizáž a povahu Suchý čert.Byl správcem zdejšího panství, dobrým válečníkem a ještě lepším lapkou

Neblahou éru započal Hynek Jevišovický z Kunštátu řečený Suchý Čert, jenž odtud podnikal pustošivé nájezdy do okolí. V obdobné činnosti pokračovali s výjimkou Pernštejnů, kteří hrad vlastnili v dobách husitských válek, i další majitelé. Velkomeziříčský sněm proto rozhodl o likvidaci hradu, k čemuž došlo. Jiří z Poděbrad Král Jiří z Kunštátu a Poděbrad byl od roku 1458 po zvolení českou šlechtou až do smrti roku 1471 český král. Stal se jediným českým panovníkem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty

Z Poděbrad a Kunštátu Hynek mladší - leporelo

 1. A nový král, Jiřík z Poděbrad, pak samozřejmě Pročka v jeho úřadě neodvolatelně potvrdil. Zejména dva starší Bítovští však ani poté nepřestali dělat zlou krev. Ještě 22. listopadu 1460 žaloval Proček z Kunštátu Albrechta z Lichtenburka a Malenovic, že mu slíbil nepřekážeti v komornictví olomouckém, ale klíč.
 2. Hynek z Kunštátu, zvaný Suchý Čert, byl pánem Jevišovic, purkrabím znojemského hradu, odvážným a nekompromisním válečníkem, ale i lapka a násilník. Hynek stál vždy věrně na straně Jevišovic a oddaně sloužil svému králi Václavu IV
 3. Hynek z Kunštátu a Jevišovic zvaný Suchý Čert, který tu žil počátkem 15. století, proslul svou krutostí. Bez glejtu od tohoto loupeživého rytíře neprošla bezpečně okolím žádná obchodní karavana. Jevišovice se později staly jednou z bašt husitství na jihozápadní Moravě, v roce 1421 byl ale hrad dobyt a rozbořen

Suchý Čert Jen velmi zdlouhavě se Hynek z Kunštátu doma na

 1. Na opačném pólu byl asi Hynek, Suchý Čert z Kunštátu a Lysic, jenž byl loupeživým rytířem a zemským škůdcem. Jedna z méně významných větví rodu na Moravě byla větev stařechovická, která snad vymřela ve 2. polovině 14. století. O erbu pánů z Kunštátu a Poděbrad.
 2. První zmínky o historii hradu v Jevišovicích pocházejí z 80. let 13. století, kdy jej naproti dnešního Starého zámku zbudoval Boček z Kunštátu. Na počátku 15. století vlastnil Jevišovice odpůrce císaře Zikmunda a vévody Albrechta Rakouského Hynek z Kunštátu zvaný Suchý čert
 3. z Kunštátu (lépe z Kunina města, tak často v starých pamětech), příjmení nejslavnějšího staročeského rodu panského, který slynul vzácnými ctnostmi pravých pánů a takovou láskou ke své krvi, že od něho první list českým jazykem psaný (27. pros. 1370) pochází. Erb: Štít stříbrné barvy, po jehož vrchní polovici jsou tři černé pruhy a nad helmem křídlo.

Páni z Kunštátu a Poděbrad - webzdarm

Hynek z Kunštátu – Suchý Čert

Hynek z Kunštátu - Suchý Čer

Hynek na Poděbradech - Wikipedi

 1. Jedním z jeho pánů byl Hynek z Kunštátu, kterému přezdívali suchý čert. Byl to zlý a obávaný loupeživý rytíř, který přepadal obchodníky putující kolem. Zároveň ale podporoval Václava IV. a zachránil Znojmo před vojáky Zikmunda a vévody Albrechta Rakouského. Loupeživé rytíře si připomeneme i v okolí města
 2. Byl synem Viktorina z Kunštátu, příslušníka významného moravského rodu a také přítele a spolubojovníka Jana Žižky z Trocnova. Jeho matka je neznámá, podle jedné hypotézy by jí snad mohla být Anna z Vartenberka. Záhadou je místo jeho narození. Mohly jím být Poděbrady, ale také rodové hrady Kunštát a Bouzov na Moravě
 3. Suchý Čert, vlastním jménem Hynek z Kunštátu a Jevišovic, byl významnou postavou moravských markraběcích válek. Kolem roku 1390 se se Morava zmítala ve válkách znepřátelených šlechtických rodů, které se vzájemně napadaly, ničily si majetek, přepadávali cestující, okrádali kupce a drancovaly vesnice.
 4. 16. října 1426 však v boji zahynul. Protože Hynek a Boček neměli mužské dědice získal jejich majetek Viktorín. Ten však zemřel již v roce 1427. Dědicem se tak stal jeho syn Jiřík z Kunštátu. Z jeho poručení byly Poděbrady povýšeny v roce 1472 na město s důležitými právy, výsadami a městským znakem
zámek Poděbrady

Silnou rotu protirožmberskou vedl Jan Sokol z Lamberka, v pozadí bojů stál i moravský markrabě Prokop, některých výprav z Moravy do Čech proti Rožmberkovi se zúčastnili páni z Krajku, Bítovští z Lichtenburka, páni na Křižanově a také pan Hynek z Kunštátu, zvaný Suchý čert (ten skončil na popravišti) Hynek z Kunštátu a Jevišovic pak své nejslavnější vítězství vybojoval ve Znojmě právě proti Zikmundovi, který v roce 1404 spolu s Habsburkem Albrechtem Rakouským toto královské město obléhal. Právě tuto událost připomenou jevišovické slavnosti historickým průvodem. Jeho scénář bude vypadat tak, že se Hynek vrací. Viktorín Boček z Kunštátu a Poděbrad *1403 místo †1.1. nebo 4. 1.1427 Pardubice: MATKA Anna z Vartemberka *1403 místo †1459 místo: 16. český král Jiří z Poděbrad *23. 4. 1420 místo †22. 3. 1471 Praha: Český král Jiří z Poděbrad se narodil 23.4.1420 v Poděbradech. Pocházel z rodu pánů z Kunštátu Ještě v té době byla tato oblast s hlubokými lesy plná loupežníků. Jen o několik kilometrů dál od tvrze měl u současných Olomučan svůj hrad například loupeživý rytíř Hynek z Kunštátu, jemuž se pro jeho vysokou a hubenou postavu říkalo Suchý čert Hlavně poděsila stavy z Lužice, které sháněly pomoc na všech stranách. K Žitavě však směřovala jenom část orebského vojska pod vedením Hynka z Kunštátu, zatímco Žižka, o kterém nebylo do té doby několik týdnů slyšet, tak ten oblehl koncem února v Hostinném pana Jana Krušinu z Lichtenburka

V roce 1345 obdržel Poděbrady lénem Hynek z Lichternburka a ze Žleb. Po jeho smrti jej zdědila Eliška, provdaná za Bočka z Kunštátu. Ten dostal lénem Poděbrady r. 1351 od Karla IV. a r. 1362 mu byly uděleny dědičně. Boček z Kunštátu hrad nechal opravit a více opevňit. Zemřel roku 1373 Hynek Boček je Puškův příbuzný, a tak hrad Mydlovar po mrtvém získává do svých rukou. Po něm vládne na hradě král Jiří z Poděbrad a Kunštátu a potom jeho syn Hynek z Kunštátu. Po rodinných tahanicích přenechávají pánové z Kunštátu hrad Mydlovar novému králi Vladislavu Jagellonskému Rodokmen Web rodiny Součků na stránkách MyHeritage. Stránky MyHeritage jsou nejlepším místem pro online rodinná setkávání Lysice se od počátku staly centrem lysického panství, u kterého se vystřídalo několik majitelů např. v 16. století Vilém z Pernštejna, později Jan Arnošt de Montrochier, Leopold Dietrichstein a další. Roku 1514 Hynek Boček z Kunštátu udělil Lysicím právo odúmrti K úpravám hradu došlo ve 14. století, kdy náležel pánům z Lipé a později pánům z Pirkenštejna. Za vlády pánů z Kunštátu v letech 1464 - 1515 došlo k pozdně gotické přestavbě. Na renesanční zámek byl objekt přestavěn po požáru roku 1584, v době, kdy byl majitelem panství Zachariáš z Hradce

Hynek z Kunštátu Příspěvky: 4 Registrován: So 06. Zář 2008 11:30:44. Re: Viggo. Příspěvek od Hynek z Kunštátu » So 06. Zář 2008 11:41:42. Myslim, že to byly Pražský groše, zlatý dukáty a parvy? Opravte mně, kdo se v tom víc vyznáte.. Hynek z Kunštátu sám po vsích dohlíží, jak jeho rozkazy se dochvilně plní. Když se vrátil na hrad, má plné ruce práce. Je ho vidět na nádvoří, jak rozděluje rotným úkoly a zas ještě jednou sám projíždí po některých vsích, pobízí ke spěchu. Volá bitce a sekáče, pěší lid i jízdné z Křepic, Výrovic. Nejznámější postavou tohoto rodu té doby byl pan Hynek z Kunštátu, řečený Suchý čert. Ten se v roce 1402 psal jako pán na Rabštejně a hejtman ve Znojmě, kterým skutečně krátký čas byl. Po smrti Hynka z Kunštátu a Jevišovic vpadl na Rabštejně jeho bratranec Petr z Jevišovic, což se nelíbilo Hynkovu bratru Jindřichovi Navštivte s námi městečko, kde měli za husitských válek opěrný bod husité, město, kde se nachází hned dva zámky, starý a nový. Na skalnatém ostrohu nad Jevišovkou stával hrad, jehož majitel Hynek z Kunštátu, zvaný Suchý Čert, na sebe upozorňoval loupeživými výpady. Hrad byl roku 1421 víc

Jméno Hynek a jeho význam Svátky Centrum

 1. Hynek z Poděbrad České a slovenské stránky Hynek z Poděbrad - Wikipedie, otevřená encyklopedie Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Skočit na: Navigace, Hledání. Jiří Hynek z Poděbrad (1452-1492) byl český diplomat, spisovatel, syn krále Jiřího z.
 2. V roce 1398 koupil Petrovice Smil z Osového. V roce 1406 spálil tvrz vdově Bětce z Osového Vok IV. z Holštejna. Roku 1418 prodal Hynek z Osového Petrovice Alšovi z Kunštátu a Lysic. Ves se stala součástí rájeckého panství. Hrabě Karel Ludvík z Rogendorfu nechal roku 1733 znovu vystavěl zchátralý kostel
 3. Hrad Rychvald založili páni z Kunštátu nejspíš někdy okolo poloviny 14. století. Z neznámé příčiny (snad z důvodu sporů lysické větve Kunštátů s markrabětem Janem Jindřichem) r. 1375 hrad dobyli a rozbořili Brňané.Brzy poté však byl obnoven a od r. 1398 náležel k Lysicím.V roce 1437 jej zastavil Hynek z Ronova a Mitrova své manželce, což je současně poslední.
 4. Hynek st., jinak Hajman z Dubé - poprvé uváděn k r. 1325, zemřel před r. 1353; Hynek ml. z Náchoda a Dubé, Ješek z Náchoda a Dubé - asi do r. 1360 společně, pak již jen Hynek, který asi v r. 1367 Náchod prodal Anně kněžně Svídnické; Anna kněžna Svídnická (asi 1367-1390) Půta z Častolovic (1390-1391
PPT - Jiří z Poděbrad PowerPoint Presentation, free

R. 1359 držel ves Ptení Hynek z Búzova(Bouzova) a v r. 1373 Pešík a Hajnuš z Ptení. První zpráva o tvrzi je z r. 1378, kdy Beneš z Víckova a jeho syn Jan získal tvrz se dvorem, částí vesnice Ptení a další majetek od Archleba z Kunštátu a ze Stařechovic a spojil tak Ptení pod jednoho majitele Při cestě z Rataj byl postižen nevol­ností, vrátil se a na hradě skonal. Do čela východočeského landfrýdu byl po jeho smrti postaven čtyřia­dvacetiletý příslušník mocného panského rodu ka­lišnických pánů z Kunštátu Jiří z Poděbrad, pozdější český král.Majitelem polenského panství se stal v roce 1427 Roku 1375 získal Poděbrady Hynek z Lichtenburka. Sňatkem se pak dostaly do majetku pánů z Kunštátu. Za husitských válek byl poděbradský zámek dvakrát bezvýsledně obléhán. Podle písemných pramenů se zde narodil v den sv. Jiří roku 1420 Jiří z Kunštátu, budoucí král Jiří z Poděbrad, který zdejší sídlo zdědil.

Český král Jiří z Poděbrad se narodil 23.4.1420 v Poděbradech. Pocházel z rodu pánů z Kunštátu. Jeho otec Viktorin Boček měl na tehdejší poměry velkou politickou moc, tu měl většinou pouze panovník a několik málo šlechticů. To vysvětluje, proč se Jiří mohl stát králem Téměř zaniklý a archeologicky probádaný hrad Rychvald stával nad zákrutou Lysického potoka přibližně 1,5 km východně od Lysic.Na volně přístupný hrad zájemce dovede odbočka z turisticky značené trasy mezi Lysicemi a Štěchovem.. Historie hradu. Zakladateli hradu byli buď Kuna nebo jeho syn Ješek Puška z lysické větve pánů z Kunštátu

Páni z Poděbrad a Kunštátu: Poln

z Kunstatu - webzdarm

Na počátku 15. století vlastnil Jevišovice známý bouřlivák a loupeživý rytíř Hynek z Kunštátu a Jevišovic zvaný Suchý čert, zarytý odpůrce císaře Zikmunda a vévody Albrechta Rakouského, před nimž uhájil v roce 1404 královské město Znojmo. Z historie Jevišovic stručně, podle rodových majitelů Dalším kandidátem byl podle J. Pilnáčka Hynek z Kunštátu zvaný Suchý Čert. Uměle vytvořené panství bylo za Čeňka z Lipé již nedlouho po polovině století opět rozděleno mezi několik majitelů a již roku 1374 se po Olomučanech píše Vilém z Opatovic Jiří z Kunštátu a Poděbrad. Jiří z Poděbrad se narodil 23.4.1420 Victorinu Bočkovi, pánu z rodu Kunštátů, jež byl poměrně vlivným politikem ve velmi náročném politickém období.V Jiříkově sedmi letech však zemřel, tři roky poté i jeho poručník, strýc pan Boček z Kunštátu První zmínka o Jevišovicích pochází z roku1289, kdy se připomíná jako majitel Boček z Kunštátu. Tomuto rodu patřily po více než tři soletí. V místě hradiště byl na konci 13. století postaven hrad. Jeho nejznámějším držitelem byl Hynek z Kunštátu. Jevišovice se staly jednou z bašt husitství na jihozápadní Moravě

Největší souboj se odehrál mezi pravicí a středem, v jehož čele stál Hynek Ptáček z Pirkštejna a mladý syn někdejšího Žižkova přívržence Jiří z Kunštátu a Poděbrad. První takový politický zápas proběhl kolem zvolení nového českého krále 1448 Bratři Hynek a Boček z Kunštátu a Jevišovic darovali polovinu Střelic a háj zvaný Kuchynka Janu Zajímači z Kunštátu. 1550 Sezema Zajímač z Kunštátu a Jevišovic dal Střelice jako věno své ženě Anně z Boskovic coby příslušenství hradu. Během třicetileté války byli Střelice téměř zničeny Hrad se stal v 15.st. významnou základnou husitů na Moravě, loupeživý rytíř Hynek Jevišovický z Kunštátu, zvaný Suchý Čert, se proslavil úspěšnou obranou města Znojma v r.1404 či úspěšnou obranou jevišovického hradu proti vojskům uherského krále Zikmunda a vévody Albrechta Rakouského

Zdroj: Deník/ Hynek Skoták. Jazzová mše v Kunštátu. Zdroj: Deník/ Hynek Skoták. Jazzová mše. Zdroj: Deník/ Hynek Skoták. Jazzová mše. Zdroj: Deník/ Hynek Skoták. Dřevěný betlém Víta Martince z Břeclavi má už čtrnáct figur. Jsou v životní velikosti. Před svým domem muž chystá jesličky pátým rokem vždy k. Již v roce 1345 je na hradě Hynek z Lichteburka a poté dědička dcera Eliška. Ta se vdala za Bočka z Kunštátu, jednoho ze synů Gerharda z Kunštátu. Boček s Eliškou měly tři dcery, Markétu, Anežku a Elišku, která Poděbrady zdědila. Z dochovaných pramenů se zde v roce 1420 na den sv. Jiří se zde narodil Jiří z. Poté, co v roce 1444 zemřel jeho přítel Hynek Ptáček z Pirkenštejna, převzal po něm velení panského seskupení. Fakticky se stal hlavou v táboře kališníků. Když hrozilo, že se mu postaví katolická opozice, vyrazil směrem na Prahu Roku 1398 se smlouvou rozdělilo jevišovické zboži mezi bratry Janem, Petrem, Zikmundem a Ondřejem z Jevišovic, ale jsou zde již zároveň s nimi uváděni Jindřich a Hynek z Kunštátu. Počátkem 15. století držel panství Hynek Suchý Čert z Jevišovic, který se mimo jiné nebo lépe řečeno především živil loupením

Jiří z Poděbrad a Kunštátu, český krá

Jiří - obratný diplomat a politik, ale také člověk bez zbytečných ohledů - pocházel z rodu pánů z Kunštátu. Jeho příbuzní se přidali k Janu Žižkovi a vynikli v husitských válkách. Jiříkův otec Viktorin Boček z Kunštátu se hlásil k sirotkům, zemřel však už roku 1427 Boček z Kunštátu a z Jevišocic10 Loupeže při cestách (pivo), přepady vsí 1420: Letovice, Lužice; 1448: Kounice LCS III, s. 62,66, 403 Hynek z Jinošova, měšťan Steffl z Brna. 17 Označení Mikulova. IV Hanuš z Valče18 Loupeže, svévolné násilí 1448: Pleštice LCS III, s. 367 Heník z Valdštejna19 Užívání a.

Hynek st., jinak Hajman z Dubé - poprvé uváděn k r. 1325, zemřel před r. 1353; Hynek ml. z Náchoda a Dub; Ješek z Náchoda a Dubé - asi do r. 1360 společně, pak již jen Hynek, který asi v r. 1367 Náchod prodal Anně kněžně Svídnické; Anna kněžna Svídnická (asi 1367-1390) Půta z Častolovic (1390-1391 Páni z Kunštátu a Poděbrad: Jiří z Poděbrad, Viktorín z Poděbrad, Jindřich Václav Minsterberský, Kateřina z Poděbrad, Jindřich I. Starší [Zdroj Wikipedia] on Amazon.com.au. *FREE* shipping on eligible orders. Páni z Kunštátu a Poděbrad: Jiří z Poděbrad, Viktorín z Poděbrad, Jindřich Václav Minsterberský, Kateřina z Poděbrad, Jindřich I. Starš Smi řický ze Smi řic, historie rodu, majetková držba, Hynek z Kolštej na, Ji ří z Kunštátu a Pod ěbrad . Annotation The thesis deals with the noble family of Smi řický of Smi řice from its beginnings in the early 15 th century to the year 1526, when the Habsburgs ascended the Czec Třebaže Pořežín pochází z ranné kolonizace,přec z jeho jménem setkáváme se v historii dost pozdě,teprve r. 1502 na listině,kterou Hynek Boček z Kunštátu,pán panství polenského i přibyslavského,uděluje poddaným obojího panství odumrť,t.j. právo,že smějí poslední vůli statk

KUNŠTÁTU z Hynek(Jindřich ml

Viktorín z Poděbrad (1403 - 1. ledna nebo 4. ledna 1427 Pardubice) byl český šlechtic z významného rodu pánů z Kunštátu, otec krále Jiřího z Poděbrad.Jeho otcem byl Boček starší z Poděbrad. První písemná zmínka o Viktorínovi pochází z roku 1417 Hynek z Poděbrad se rozhodl ke zdržovacímu manévru a navrhl protistraně zahájení vyjednávání. Ti na to přistoupili, a zatímco obě strany spolu jednaly, Žižka opět překonal Labe. Členové protižižkovského spolku pochopili, o jaký úskok šlo, a Hynka z Poděbrad zajali

Nymburk, Deska Hynka Bočka z Kunštátu :: Ceskastop

Hynek má vyplatit Arnoštovým dcerám Apolone a Barbore 300 hriven grošu ceských jako odbytné, címž jsou vycerpány všechny nároky dcer. V prípade smrti Hynka z Kunštátu se stane dedicem Hron Blud z Kralic Jiří z Poděbrad, český král v letech 1458-1471 - přečtěte si jeho životopis. za další tři roky pak zemře i Jiřího poručník pan Boček z Kunštátu a na Poděbradech a Jiří je dán na vychování k dalšímu poručníkovi, svému vzdálenému moravskému strýci Haraltu z Kunštátu. (je známý spíše jako Hynek. Jaňule Roušarová is on Facebook. Join Facebook to connect with Jaňule Roušarová and others you may know. Facebook gives people the power to share and.. Hynek z Kunštátu, který byl posledním majitelem panství, je prodal Mikuláši Trčkovi z Lípy. V r. 1538 veškerý majetek koupil Karel z Valdštejna, Přibyslavský hrad v té době pustl. V roce 1553 se provdala jediná Valdštejnova dcera Kateřina za Zachariáše z Hradce, ten dal zchátralý hrad rozbořit a na nedalekém pozemku. Hronovi potomci drželi Náchod do roku 1321, kdy jej získal český král Jan Lucemburský a od něho roku 1325 Hynek z Dubé. Páni z Dubé drželi panství do roku 1367. Roku 1414 získal Náchod Boček z Kunštátu a Poděbrad a roku 1427 jej zdědil po smrti svého otce Viktorina budoucí český král Jiří z Poděbrad

Jiří z Poděbrad | VENDY atelier5 dollars – sada 4 zlatých mincí „Šlechtický rod pánů z
 • Kdo je rey ze star wars.
 • American cemetery normandy.
 • Pronájem chaty plumlovská přehrada.
 • Atorvastatin zkusenosti.
 • Hrnečky.
 • Pivovar bernard eshop.
 • National gallery copenhagen.
 • Klub bechtěreviků.
 • Qualcomm msm8940 octa core.
 • Vyuka zs jaroše.
 • Pulzní regulace stejnosměrných motorů.
 • P marie.
 • Megapixel macbook.
 • Čtvercová čísla.
 • Zakrslý králík rex prodej.
 • Rockaway kariera.
 • Mušle cena.
 • Jak zararovat soubor.
 • Borovice himalájská.
 • Skříňky do koupelny obi.
 • Motivační diář 2019/20.
 • Péřová peřina bazar.
 • Zanesene plenky.
 • Motani spiralek odpor.
 • Kulturní antropologii.
 • Zanzibar ovoce.
 • Tamarin opice.
 • Ganesha soška eshop.
 • 91/477/ehs.
 • Bruschetta s rajčaty a mozzarellou.
 • Za jak dlouho se udělá modřina.
 • Zánět spojivek bylinná léčba.
 • Harmonogram projektu online.
 • Bitcoin kurz czk.
 • Tečna paraboly.
 • Instax mini fotopapir.
 • So undercover cz zkouknito.
 • H vety.
 • Bezdrátové měření tlaku v pneumatikách.
 • Taneční obuv praha.
 • Hp 250 g6 dark ash recenze.