Home

Apostrofa máj

Máj - rozbor díla k maturitě (5) Rozbor-dila

apostrofa. Význam: oslovení nepřítomné osoby ideje nebo věci . Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Komentáře ke slovu apostrofa Máj; Cikáni - román apostrofa (ach zemi krásnou, zemi milovanou) oxymóron: umřelé hvězdy svit, mrtvé milenky cit, zborcené harfy tón ( protichůdná pojmenování ) metonymie: hrdliččin zval ku lásce hlas (obrazné pojmenování na základě věcné podobnosti Apostrofa - oslovení, řečnická otázka (oslovení nepřítomné osoby, ideje nebo věci) Máj - K. H. Mácha) Ironie - použití opaku toho, co chceme vyjádřit Sarkasmus - zesílená ironie Hyperbola - nadsázka, zveličení (záměrné přehánění skutečnosti APOSTROFA - básnické oslovení osob, věcí... ŘEČNICKÁ OTÁZKA - položená otázka, na kterou nečekáme odpověď. HYPERBOLA - zveličování a přehánění skutečnosti. EUFENISMUS - přikrášlující pojmenování nepříjemné události, zjemňování, zlehčování. DYSFEMISMUS - zhrubění událost Máj . Osoby. Vilém, Hynek, Jarmila, farář, matka . Dějiště. Děj se odehrává především v přírodě někde v okolí Bezdězu a Doks. Také ve vězení. Děj - lyricko-epická báseň - skládá se z předzpěvu, čtyř dějství a má dvě intermezza - užívá jambický verš - rýmy jsou střídavé, obkročné a sdružen

Rozbor uměleckých textů: Apostrofa

 1. apostrofa - poslední pozdrav vězňův, oslovení něčeho neživého. - jeho nejslavnějším dílem je romantická báseň Máj. - po jeho smrti vyšel román Cikáni (rozpor snu a skutečnosti, tematicky se blíží Máj) a Obrazy ze života mého.
 2. Apostrofa je rečnícka štylistická figúra.Ide o oslovenie neprítomnej osoby alebo neživého predmetu; vyjadruje citový vzťah k oslovovanému.. Názov je odvodený z gréckeho slova apostrofe, čo v preklade znamená odvracanie sa
 3. apostrofa, oslovení; zpravidla aktualizované, básnické oslovení věci neživé: Ó matko má, v světlo proměněná! (O. Březina). elipsa, výpustka; vynechání slov nebo vět v textu, které jsou všeobecně známé nebo vyplývají ze situace a kontextu
 4. · apostrofa- poslední pozdrav vězňův (země jako jediná jistota je mu vším) · gradace- temná noc, temnější mě nastává · opakování slov- máj, láska, den, noc · antiteze- opaky (otec-syn) · paralela- poutník a Vilém zvuková stránka: · důraz na zvukovou krásu verše, melodičnos
 5. Dicționar dexonline. Definiții, conjugări, declinări, paradigme pentru apostrofa din dicționarele: DEX '09, DEX '98, MDA2, DLRLC, DLRM, DN, MDN '00, NODEX.

Kniha: Máj Spisovatel(ka): Karel Hynek Mácha Přidal(a): Simona H. Karel Hynek Mácha (1810-1836) narozen v Praze český básník a prozaik představitel českého romantismu zakladatel moderní české poezie studium práv, ochotník v divadle, krátce advokátní praktikant v Litoměřicích záliba v cestování (inspirace) Díla: Obrazy ze života mého (1834) - cyklus próz (Márinka. Apostrofa je stilska figura kojom se, usred izlaganja, iznenada, govornik direktno obraća nekom posebnom. Bilo da je ta osoba prisutna ili odsutna, živo ili mrtvo biće, lice ili predmet. Ova stilska figura se koristi kako bi se pojačalo kazivanje, kao što na primer, čini Oskar Davičo u Koračnici sna Apostrofas - neraidinis rašybos ženklas, eilutės viršuje po raidės vaizduojamas kaip kablelis ('), brūkšnelis (') arba kaip bet koks kitas panašus žymuo. Apostrofas skirtingų kalbų rašyboje vartojamas labai įvairiomis reikšmėmis. Lietuvių kalboje apostrofas kartais vartojamas pažymint praleistus balsius (bemirdam's), prie originalo kalba parašyto vardo, pavardės.

Ten Máj není nikde uzavřený a tím nabízí možnosti do něj vstoupit z několika míst, z několika úhlů, několika tunely a vždy dostaneme trochu jiný výklad. A tím je ten text vzrušující. Nynější ale čas jinošství mého - je, co tato báseň, máj. Večerní jako máj ve lůně pustých skal Apostrof, česky řidčeji nazývaný také odsuvník, je interpunkční znaménko.Jedná se o nepísmenný grafém, který v běžném textu označuje vypuštění jednoho nebo více znaků.Mívá buď strojopisnou (') nebo typografickou (') podobu, neměl by však být zaměňován s diakritickou čárko apostrofa o oslovení, obracení se na nepřítomné osoby, neživé věci, na někoho, od koho nemůžeme čekat odpověď o Hoj ty Štědrý večere, ty tajemný svátku aposiopeze o nedokončená výpověď; a to ne proto, že by autor neměl co sdělit, ale aby upoutal pozornost; graficky obvykle označeno tečkami či pomlčko Asi nikomu sa nechce neustále prepí­nať medzi anglickou a sloven­skou kláves­ni­cou len preto, aby mohol vložiť správny sym­bol pre apos­trof. Rieše­nie sa zdá jednoduché — stačí použiť dĺžeň a je Apostrofa (gr. ἀποστροφή apostrophḗ - zwrot) - składniowa figura retoryczna, charakteryzująca się bezpośrednim zwrotem do osoby, bóstwa, idei, wydarzenia, pojęcia lub przedmiotu (dochodzi wówczas do personifikacji adresata wypowiedzi). Dominuje styl podniosły, czasami patetyczny. Apostrofa zazwyczaj jest skierowana do osób, przedmiotów, zjawisk itd. które nie.

Apostrofa je oslovenie neprítomnej osoby alebo neživého predmetu. Autor tak vyjadruje citový vzťah k tomu, čo oslovuje alebo koho oslovuje. Apostrofa sa veľmi často vyskytuje v ľudovej slovesnosti. Ak sa oslovuje neživý predmet, ide zároveň aj o persifikáciu. Pôvodne sa táto štylistická figúra začala využívať v dráme. Máj je psán jambem = dvouslabičná básnická stopa, jež sestává z první slabiky a nepřízvučné a druhé přízvučné, Mácha vytvořil tzv. novočeský jamb = na konec verše kladl jednoslabičná slova, např. máj, háj, čas, hlas, mech, vzdech, žel, pěl atd. Jamb je dvoustopý - césurový , 8-10 slabičný Karel Hynek Mácha (16.11.1810 - 6.11.1836), český básník a prozaik, představitel českého romantismu.. Dílo: Lyrickoepická díla: Máj- (1836) Máchovo nejznámější dílo (bylo přeloženo do mnoha jazyků).Z počátku Máj nebyl přijat, dílo bylo považováno za málo vlastenecké, avšak Mácha zařadil k básni předzpěv oslavující Čechy, takže báseň alespoň trochu.

Karel Hynek Mácha - Máj (stručný rozbor) (5) Čtenářský

 1. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo
 2. DefiniceAutor beletrie hromadí a opakuje hlásky za účelem zachycení krásného zvuku.Příklady použití'Ach v zemi krásnou, zemi milovanou, v vlasť jedinou i v dědictví mi danou, v kolébku svou i hrob svůj, matku svou, v šírou tu zemi, zemi jedinou.' - K. H. Mácha: Máj)Dělení slovaeu!fo!ni!eMůže vyskytovat také v těchto tvarechlibozvučnostMůže být také omylem.
 3. knižně jen Máj, všechna ostatní díla existovala pouze v rukopisech a opisech. Prvními vydavateli byli Máchův bratr Michal a Karel Sabina, jejichž zásluhou vyšly Máchovy spisy v roce 1862. Tento DUM III/2-J2/4.18/ i se zaměřuje na analýzu skladby Máj(1836)
 4. apostrofa Ach, zemi krásná, zemi milovaná. řečnické otázky. epanastrofa neboli opakování slov na konci jednoho a na začátku druhého verše. první máj, večerní máj. epiteton konstans. epiteton ornans bělavé páry přirovnání co slzy lásky množství metafor a zejména personifikací o lásce šeptal.
 5. apostrofa (Ach zemi krásnou, zemi milovanou) oxymóron (zbortěné harfy tón) Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. - zvukomalba bělavé páry hynou - epiteta v tiché se slzy celí rozplýváte - epiteta co slzy lásky - přirovnán
 6. Figury: Apostrofa, Anafora, Aliterace, Eufonie, Epizeuxis, řečnické otázky, časté opakování slov. Textové prostředky: Styl vyprávěcí a popisný. Dialogy, monology, řeč postav přímá. Pojmenování přímé - Epiteton, orans, přirovnání, antiteze. Nepřímé - Metafora, personifikace, metonymie. Máj je pro.

Máj (Karel Hynek Mácha) CJ - Český jazyk. Hodnocení materiálu: oxymóron (mrtvé milenky cit), apostrofa (oslovení země Vilémem), kontrast (věčná příroda x lidský osud), epiteton (růžový večer) a pleonasmus (modrý blankyt). Zvuková stránka je také propracovaná, důraz je kladen na melodičnost veršů, často je. Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku

Věci a zvířata přece nemohou mít lidské vlastnosti a jednání. Nebo ano? Jistěže ano, může za to personifikace. To ona je zavedla do říše lidí. Pomohla je oživit za pomoci sloves, přívlastků a přídavných jmen, které byly předtím určené pouze pro lidi. Co je to personifikace? Personifikace v latinském překladu znamená zosobnění (persona = osoba) Studijní materiál 7. Karel Hynek Mácha - Máj z předmětu Literatura, střední škol apostrofa země (Ach zemi krásnou, zemi milovanou,) pleonasmus = nadbytečné hromadění slov (modrý blankyt) využití přirovnání (padající hvězdy se sešli jako milenci) gradace (temná noc, temnější mně nastává) vzestupný rytmus (jamb - začátek 1. a 2. zpěvu Kniha: Máj. Autor: Karel Hynek Mácha Vydáno: 1836 TÉMATICKÝ OKRUH. Literární druh: lyrickoepická báseň Místo a doba děje: krajina pod Bezdězem u města Doks, pravděpodobně konec 18. nebo začátek 19. století Vypravěč: er-forma, na konci ich-forma (Hynek) Hlavní myšlenka: vina a smrt, láska, osud Hlavní téma: oslava májové přírody, láska, kritika tehdejší.

Máj je lyrickoepická romantická báseň, která oslavuje krásu přírody, i nesvobodu mladého člověka. Zabývá se láskou, i její ztrátou a zoufalstvím z nevědomosti (Vilém nezná svého otce). Důraz klade na cit a pocity hrdinů, čímž se podobá dílům evroého romantismu. apostrofa - vězňův poslední pozdrav. Apostrofa - oslovení nepřítomné osoby i děje nebo věci Archaismus - zastaralý jev, prvek, výraz Asociace - sdružování, sdružení, volné spojení, Máj+Balady) Melodram - přednášený text doprovázený a vyjádřený hudbou (př. Z. Fibich - Vodník [hudební forma] Onomatopoie: napodobení skutečného zvuku pomocí zvláštní volby slov a jejich seřazení.Využití zvukové stránky slov pro vystižení zvuku popisovaného jevu. Řinčí řetězů hřmot (Karel Hynek Mácha) - písmeno ř v několika slovech vyvolá dojem skutečného řinčení.. Na topole podle skal zelený mužík zatleskal (Karel Jaromír Erben) - zde písmeno l evokuje zvuk. Kniha: Máj Autor: Karel Hynek Mácha Přidal(a): Makča Rok vydání: duben 1836. Literární druh: lyricko-epický. Literární žánr: báseň. Zařazení do uměleckého směru:. Představitel českého romantismu. Máj obsahuje všechny charakteristické rysy romantismu (hlavní hrdina- vyvrhel společnosti, Vilém je loupežník, děj se odehrává na bizardním místě v okolí Bezdězu. 6) Apostrofa - Kytice (Mateří-douško vlasti naší milé, Vy prosté naše pověsti.) 7) Metafora - Vodník (ale kůra srdce tvého ničím neobměkla!) 8) Metonymie - Vodník (Mladosti mé jarý štěp přelomil jsi v půli.) 9) Personifikace - Vodník (Bílé šatičky smutek tají, v perlách se slzy ukrývají.

Karel Hynek Mácha - Máj (rozbor) Čtenářský deník Český

 1. apostrofa - vězňův poslední pozdrav země MÁJ. Hl. myšlenka: Zobrazit soudy a nevolnost lidí v tehdejší době. Lidé by se měli zamyslet nad možnostmi svobody a nezahazovat zbytečně svůj osud. Taky láska dvou lidí, která na nesvobodu doplatila. Rovněž se zde popisuje krása májové přírody (většinou v kontrastu ke.
 2. Karel Hynek Mácha Máj 2) O lásce šeptal tichý mech, kv ětoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík r ůži p ěl, růžinu jevil vonný vzdech. Jezer o hladké v k řovích stinných zvu čel o temn ě tajný b ol , břeh je objímal kol a kol ; a slunce jasná sv ětů jiných bloudilo blankytnými pásky
 3. Máj. Máj je lyricko-epická báseň, která vyšla v dubnu 1836 a je vrcholem básníkova díla. Dějištěm je krajina, která Máchu očarovala při návštěvě hradu Bezdězu. Jarmila a Vilém zahynuli cizí vinou. Jarmilu svedl Vilémův otec, ještě než ji Vilém poznal. Vilém byl vyhnán z domu a vyřazen ze společnosti

apostrofa - ABZ.cz: slovník cizích slo

V EP5 se David věnuje Máchově Máji. Hovoří o Máchovi samotném, o významu Máje v české literatuře a také o formálních stránkách této básně Karel Hynek Mácha (Máj - lyrickoepická báseň) Josef Kajetán Tyl (časopis Květy české, Strakonický dudák aneb Hody divých žen, Fidlovačka aneb Žádná hněv a žádná rvačka) Znaky romantismu: apostrofa (hoj ty štědrý večere) personifikace (vítr laškuje

Literární pojmy Absurdní drama - nesmyslné drama, osamělý hrdina nerozumí jiným lidem Aforismus - jedna věta vystihující obecná moudra, zkušenosti vtipnou formou Aliterace - opakování stejných hlásek na začátku verše, strofy (např. Potkal potkan potkana pod kamenem po Máj považován za špičku ( v této době ), přijat špatně. Sok - otec můj! Vrah - jeho syn, apostrofa země (Ach zemi krásnou, zemi milovanou, ) pleonasmus (modrý blankyt) gradace (temná noc, temnější mně nastává) Share. Následující příspěvek 8. ČESKÉ DIVADLO DO 19 Figury: Apostrofa, řečnické otázky, časté opakování slov máj, láska, den a noc. Celková charakteristika: Lyricko-epická báseň, která je rozdělena na 4 zpěvy a 2 intermezza (mezihry)

Máj - rozbor díla k maturitě (6) Rozbor-dila

Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Rozbor se věnuje dílu Máj od českého básníka Karla Hynka Máchy.Zabývá se jeho jazykovým, tematickým i kompozičním plánem. Informuje tak například o použitých jazykových a syntaktických prostředcích, všímá si přímých i. DefiniceDefinice Onomatopoie je zvukomalba, tj. hlásková podoba slova evokuje odpovídající zvuk.Příklady použitíJezero hladké v křovích stinnýchzvučelo temně tajný bol,břeh je objímal kol a kol;(K. H. Mácha: Máj)Vysvětlení: láska o zaobluje, navozuje představu hladkých břehů jezera a jeho oblého tvaruPůvod slovaonomatopoiá = řecky tvoření slovDělení slovao!no. EP6 mácha - máj. 7.11.2016. Čau! Je tu pondělí a s ním nová epizoda #napotítku EP6. EP4 aliterace anafora apostrofa disfemismus elipsa epifora epizeuxis eufemismus hyperbola řečnická otázka. 27.10.2016. Čau! V nejnovější epizodě EP4 našeho pořadu #napotítku David mluví o zbylých básnických prostředcích. Podle.

Literární struktura, básnické prostředky, znaky poezie a

Maturitni otázky - imaturita

apostrofa (mateřídouško vlasti naší milé - Kytice), hyperbola (oko v slzách kanoucích se topí Velký ohlas měla sbírka u následující generace májovců (druhý ročník almanachu Máj věnován Erbenovi). Odkazy . Čtenářský deník ČRo (MP3 Tropus, kterému říkáme oxymóron (česky protimluv), je spojení slov, která si navzájem odporují nebo se vylučují.. Slovo oxymóron. Oxymóron zaujme už svou etymologií. Tento termín je totiž odvozen od řeckých výrazů oxys (ostrý) a moros (tupý).. Při skloňování tohoto slova bychom si měli dát pozor na to, že se kvůli svému řeckému původu skloňuje podle vzoru. K. H. Mácha: Máj - apostrofa - název pro básnické oslovení (osob, věcí, ) Moc, má panenko, moc se ptáš! K. J. Erben: Kytice z pověstí národních (Svatební košile) - asyndeton - hromadění veršů bez spojky. Pole naše křičí Zrada. Lesy naše hučí Hanba. Řeky naše šumí Zrada. F. Halas: Torzo naděje (Zpěv úzkosti Máj. Výňatek z uměleckého textu. To vše zločinec ještě jednou zřel, Kudy plynete u dlouhém dálném běhu, to vše, jež nyní opustiti měl,i tam, kde svého naleznete břehu, a hluboký srdce mu žel uchvátí;tam na své pouti pozdravujte zemi. hluboce vzdechne - slza slzu stíhá -Ach zemi krásnou, zemi milovanou

Karel Hynek Mácha - Máj (rozbor díla) - Ostrov tulipán

 1. Kytice, původně vydaná pod názvem Kytice z pověstí národních, je stěžejní dílo Karla Jaromíra Erbena.Je to jediná původní kniha, kterou kdy vydal. Jedná se o sbírku 13 skladeb inspirovaných lidovou slovesností poukazující na hodnotu mezilidských vztahů
 2. aplikuje základní znalosti literární teorie na konkrétní text rozliší prózu a poezii; lyrický, epický a dramatický text; rozezná na základě textu charakteristické rysy literárních druhů a žánrů; rozezná autora, vypravěče / lyrický subjekt, postavy; postihne vztah mezi nimi a způsob, jak jsou textem vytvářeny.
 3. Máj ­ lyricko - epická báseň ­ vydán 1836 po jeho smrti ­ hl. postavy: Jarmila, Vilém ­ ona se zabije, on je popraven ­ 4 části, 2 intermezza, úvod, závěr ­ zvukomalebné dílo ­ vylíčení duševních stavů vězně, který očekává smrt → smysl života, posmrtný život apod. ­ jambický rytmus /U-/ a troche
 4. Karel Hynek Mácha: Máj 15. Karel Jaromír Erben: Kytice počátky realismu v české literatuře 16. Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie 17. Karel Havlíček Borovský: Křest svatého Vladimíra 18. Karel Havlíček Borovský: Epigramy 19. Karel Havlíček Borovský: Obrazy z Ru
 5. Byl pozdní večer - první máj - 01 večerní máj - byl lásky čas. 02 Hrdliččin zval ku lásce hlas, 03 kde borový zaváněl háj. 04 O lásce šeptal tichý mech; 05 květoucí strom lhal lásky žel, 06 svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. 07 Jezero hladké v křovích . stinných 0
 6. apostrofa - vězňův poslední pozdrav země. gradace - temná je noc, temnější mně nastává OBSAH: První zpěv Je první máj, ale lásky čas nenastává. Jarmila pobývá u jezera a čeká na svého Viléma, avšak místo něho připluje cizí muž, jenž nebyl poslem dobrých zpráv

Máj - lyrickoepická báseň - apostrofa - oslovení a vyznání zemi, láska k rodné vlasti 4. zpěv - básníkovo ztotožnění s hlavním hrdinou - po letech přichází na popraviště - jmenná přítomnost v textu. 1. intermezzo - následuje za druhým zpěve • apostrofa -vy rodné lány • přirovnání -žito jako břehy, nebe jako v květu pole lněné • personifikace - pára se sbírá, cvrček zpívá • novotvar -modrošíra, zhřívá Vítězslav Hálek Přilítlo jaro z daleka Přilítlo jaro z daleka a všude plno touhy, vše tlačilo se k slunci ven, že snilo sen tak dlouhý

Základní pojmy: renesance, humanismus, humanisté, raný humanismus, Johannes Gutenberg, latinský humanismus, Jan Mladší z Rabštejna, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, český humanismus, Viktorín Kornel ze Všehrd, Zikmund Hrubý z Jelení, Řehoř Hrubý z Jelení, Mikuláš Konáč z Hodiškova, Lukáš Pražský, Hynek z Poděbrad, zobecněný humanismus, Martin Kuthen, Václav. epizeuxis (kdekoli ve verši), apostrofa (oslovení) Čechy krásné, Čechy milovné, gradace, řečnická otázka, inverze . Počátky a znaky lidové poezie Základy dětské poezie položili Josef Václav Sládek, jehož tvorba pro děti je zahrnuta do sbírek Zlatý máj

Karel Hynek Mácha - Máj - DobréZnámky

jen vzácně např. K.H Mácha- Máj) Vnitřní výstavba děje - Úvod- střed rodu Kapuletů a Monteků - Zápletka- Romeo se zamilovává do Julie a poznávají se, Julie si má brát někoho jiného - Vyvrcholení děje- Julie je pohřbena, i když není mrtvá a Romeo si pro ni má přije Karel Hynek Mácha - Máj (rozbor) Čtenářský deník Český-jazyk . K napsání díla Máj použil autor stejnojmennou pověst Máj, která vypráví o velké lásce Jarmily a Viléma. Slyšel ji vyprávět při svých cestách po okolí Bezdězu a nynějšího Máchova jezera. Vilém byl jako dítě vyhnán otcem z domova apostrofa. A pro jeho neslyšící uši jsem opakoval:Měli jste sedět doma ### Literárnéhistorický konext Kontext autorovy tvorby. BOHUMIL HRABAL (1914 - 1997) - česká próza 2. pol. 20. stol., oficiálně vydávaná i zakázan apostrofa. apoziopeze. řečnická otázka. odchylky - zeugma, elipsa, anakolut, inverze, pleonasmus. básnický přívlastek ( epiteton) paralelismus. Personifikace - K.H.Mácha - Máj hrdliččin zval ku lásce hlas kde borový zaváněl háj o lásce šeptal tichý mec Karel Hynek Mácha - Máj . Romantismus ve světě: Anglie (opakování slov na konci 1.a na začátku 2. verše), apostrofa (básnické oslovení), elipsa (vynechání slov, líčení děje bez přísudku), anastrofa (inverze = přeházení slovosledu).

Apostrofa - Wikipédi

Výstavba literárního díla - strukturu literárního díla tvoří všechny umělecké prostředky, které se na něm podílejí - základní vrstvy (plány), které tvoří literární dílo jsou: 1. tématická vrstva - hlavní téma, vedlejší téma (epizoda), motivy, prostředí apostrofa. oslovení na nepřítomné osoby a neživé věci od kterých se nedá čekat odpověď; Pověz mi, má nebožko matko elipsa. vypuštění slova nebo slovního spojení, která jsou z kontextu lehce pochopitelná; Napsal mu. (Napsal mu žádost.) epifora. opakování slov/slovních spojení na konci verš

Umělecké jazykové prostředky - Wik

 1. istr vnitra Alexander Bach, odtud léta bachovského absolutismu - ekonomický rozvoj, ale.
 2. Literární druhy a žánry Rychlý přehled Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama. EPIKA - obsahuje a popisuje určitý děj. Prozaická:; povídka (Jan Neruda, Karel Čapek, Bohumil Hrabal) - kratší útvar, jednoduchý děj novela (Krysař - Viktor Dyk) - příběh s rychlým spádem a nečekaným koncem román (Gustave Flaubert, George Orwell) - delší.
 3. apostrofa oslovení věci či nepřítomné osoby Vy, jenž dalekosáhlým během svým, vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe, co ramenem tajemným zemi objímáte, v tiché se slzy celí rozplýváte, vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, vás já jsem posly volil mezi všemi. poetismu
 4. apostrofa Svrchované nebe, což již nemáš více milosti! 3 • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku - přispíval do almanachů Máj, redigoval je → májovec - patřil k okruhu autorů časopisu Ruch - spolu s Janem Nerudou vedl časopisy Lumír a Květ
 5. 2. Metafora (přenášení významu, obrazné pojmenování): slunná tvář (metaforický epiteton). Metonymie ( přenos označení na jiný objekt na základě věcné souvislosti, nikoliv však podobnosti označovaných objektů): kam nesmí lidská noha vkročit. Apostrofa (oslovení nepřítomné osoby nebo věci): ó sladká rozkoši. 3
 6. ulosti : Délka lekce: 8:29. 66. Umělecký text - Proměna (Franz Kafka) Délka lekce.

oblík vestu, ani nekvík, dobrýtro), apostrofa neboli oslovení neživé věci (ó, měsíčku), věty zvolací, řečnické otázky, přímá řeč, personifikace (kostelíček na mne hleděl). 5. Charakterizuj satirické prvky v básni: Satiricky působí už kontrast stylu básně a jejího názvu - elegie nebol Časté jsou i hovory s kukačkou, třeba 28, str. 127 opakovaně. Obdoby z bulh. u Bowry, Heroic, str. 140 nn Apostrofa slunce -- dotaz, zda vidí syna vdovina -- u Kolberga 49, 134; to svítí i na (nešťastnou) nevěstu 49, 348; Bowra cituje na výše uvedeném místě z ruské epiky, jak se měsíc zatměl po smrti Ivana Hrozného. Metafora může být vyjádřena různými způsoby - od nejjednoduššího způsobu přívlastkového, např. stříbrný vítr, až po složité větné a veršové konstrukce - bledá tvář luny (Mácha - Máj APOSTROFA : řecky apostrofé = odvrácení se. oslovení nepřítomné osoby nebo neživého předmětu, který se tím zároveň zosobňuje. v lidové poezii zpěvák často oslovuje hory, lesy, vzdálenou milou nebo matku. příklad : Vy hvězdy jasné, vy hvězdy ve výši, k vám já toužím . . . ARABESKA

Video: Mácha, Karel Hynek - Máj - MATURITA

apostrofa - definiție și paradigmă dexonlin

Apostrofa země (Ach zemi krásnou, zemi milovanou) Pleonasmus (modrý blankyt) Gradace (temná noc, temnější mně nastává) Vzestupný rytmus, zvukosled, zvukomalba Dobový ohlas - nepochopen současníky (potlačena významová stránka obsahu) Máj] [viz. Čtenářský deník - Marinka Hlavní postavou básně Máj je mladý loupežník Vilém, přezdívaný strašlivý lesů pán. Zabil svého otce, protože svedl jeho dívku. Děj je umístěn do okolí města Hiršberg (Doksy) jemuž vévodí hrady Bezděz, Pernštejn (Berštejn), Houska a Roll (Ralsko) - apostrofa- poslední pozdrav vězňův (země jako jediná jistota je mu vším) - gradace- temná noc, temnější mě nastává - opakování slov- máj, láska, den, noc - antiteze- opaky (otec-syn) - paralela- poutník a Vilém. Zvuková stránka: - důraz na zvukovou krásu verše, melodičnos Romantismus se rozvíjí koncem 18. stol. a začátkem 19. stol., název je odvozen od románu, v němž (Romantismus ve světové a české literatuře, Literatura referát

Máj - rozbor knihy RozborKnihy

Příklad díla: Karel Hynek Mácha - Máj. Věnuj se mimočítankové literatuře. Některé tituly jsou na youtube jako audioknihy nebo divadelní hra (Str. dudák). Otázky jsem přikládala v přehledu učiva pro domácí přípravu I c) apostrofa. 9. P řenesení významu z původního pojmenování na nové na základ ě vn ější podobnosti se nazývá: a) metonymie, b) ironie, c) metafora. 10. P řenesení vlastností živých bytostí na neživé v ěci, rostliny se nazývá: a) epiteton, b) personifikace, c) p řirovnání. 11. Druhy rým ů jsou Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Chléb s ocelí - občanská poezie, triptych: Stalingrad, Chléb s ocelí, Pražský máj - válečné hrůzy a osvobození Korouhve - převaha náboženských motivů, cyklus básní - apostrofa světců + osud národa (období okupace) a víra; litanie a patos (oslovení světců Vojtěcha, Prokopa, Jana Nepomuckého, Cyrila a.

- pojmenováni podle almanachu Máj: - spoleþné vystoupení mladé básnické generace - snaha dát najevo, že souasná situace je nepřijatelná - květen 1858 - vydán 1. almanach Máj: redaktor Josef Barák, organizátoři V. Hálek a J. Nerud Anafora = opakování slov na začátku vět, veršů Oni sokola obletovali Oni k sokolu doletovali Epifora = opakování slov na konci vět, veršů V daleko se táhne zrající klas Po polích rozprostřen zrající klas Epanastrofa = stejná slova na konci věty/verše a na začátku nové věty/verše Střela ta se zaryla v bílá ňadra Almanach Máj Hálek, Neruda 1858 Almanach Máj: prolomit Časy zaživa pohřbené. Demokratické ideály. Ano realismu! Světovost litaratury (ne nápodoba). Folklór jen inspirace. Ano odkazu KHM. Rudolf Mayer (1837-1865) Hlasy, že nejnadanější své doby. Předčasná smrt. Ví tězslav Hájek (1835-1874

Apostrofa Lektire.r

- lyricko - epická skladba - MÁJ - vyšla r. 1836 - nebyla přijata čtenáři, ani kritiky ( úvahy o smrti, životě, vině ) - vymykala se tehdejším požadavkům, píše o tom, co našemu národu nic neřekne, J. K. Tyl - uznává ho jako básníka, ale měl by psát o něčem jiném - přijala ho až generace 60. let ( Neruda -> apostrofa -> gradace -> zvuková stránka - zvukosled, zvukomalba . Cikání ( 1835 ) román. obsah -> je podobný jako u díla Máj - > dojde zde k zneuctění mladé dívky, která pak spáchá sebevraždu Božena Němcová . narození -> 1820 Vídeň. původní jméno ->. Vystudoval práva. Pomáhal uprchlým revolucionářům z Polska. Za svého života vydal pouze jednu knihu - Máj (1836), několik básní a povídek - Křivoklad, Dosloví ke Křivokladu, Obrazy ze života mého (Večer na Bezdězu, Marinka). Prózy Cikáni a Pouť krkonošská zůstaly v rukopise Studijni-svet.cz || Král Lávra - rozbor díla k maturitě (2) Více studijních materiálů na http://rozbor-dila.eu. || Navštivte také náš eShop http://obchod.

MÁCHA, K. H. Máj. Praha: Městská knihovna v Praze, 2016 (s. 23/intermezzo I.; upraveno) LYRIKA jako literární druh: • lyrika z řec. lyrika melé = lyrou apostrofa, inverze . Vítězslav Hálek - Přilítlo jaro z daleka Přilítlo jaro z daleka Úkoly k básni? a všude plno touhy, vše tlačilo se k slunci ven, 1. Zařaďte. Literární pojmy Absurdní drama - nesmyslný nebo protismyslný, dílo postavené na výpovědi o pocitech osamělého jedince, který ztrácí schopnost dorozumět se s ostatnímiAforismus - uměle vytvořené (především umělci nebo filozofy) stručné a vtipn Literatura I. díl - Informační stránky GV

Apostrofas - Vikipedij

Byl pozdní večer - první máj -večerní máj - byl lásky čas.Hrdliččin zval ku lásce hlas,kde borový zaváněl háj.O lásce šeptal tichý mech;květoucí strom lhal lásky žel,svou lásku slavík růži pěl,růžinu jevil vonný vzdech.Jezero hladké v křovích stinnýchzvučelo temně tajný bol,břeh je objímal kol a kol. 3. řečnické oslovení, apostrofa - apostrofou oslovuje spisovatel ve vzrušení věci nebo nepřítomné osoby. Dík budiž vám, zlaté hvězdičky, / dík za jeden ze všech darů. - J.Neruda : Písně kosmické Byl pozdní večer, první máj, rým přerývan. 6) řečnické - otázka, aposiopese, apostrofa 7) významového rozporu - oxymóron, katachrese, paradox Ad.1 - Stylistické figury syntaktické. 1) asyndeton= vynechání spojky před posledním členem výčtu (enumerace). Pojí se často s gradací nebo antiklimaxe V krabici plné všemožných rodinných dokumentů z otcovy strany - čítající listiny až z roku 1853, rakousko-uherský rybářský lístek, kresby ze školy, dopisy Československé televizi, pohlednice, známky a tak dále - jsem nalezl několik veršů a dopisů z roku 1941, které dával pradědovi Karlu Zlámalovi mladšímu z Dluhonic (1917-1994) jistý Lubomír Tejček Autor e-knihy: Jana Mrózková, Téma/žánr: literární výchova - dějiny světové literatury - dějiny české literatury - učivo středních škol, Počet stran: 231, Cena: 139 Kč, Rok vydání: 2019, Nakladatelství: FRAGMEN

 • Stohová řezačka papíru.
 • Zyxel vmg1312 b30b recenze.
 • Bbc documentaries online.
 • České modelky 80. léta.
 • 28tt brisko.
 • Koupelnová skříňka závěsná.
 • Kellys spider.
 • Ministerstvo spravedlnosti čr otevírací hodiny.
 • Velikost varlat u psa.
 • Nejlepší malíři současnosti.
 • Jak se zbavit užovky.
 • Krcni pater tlak v hlave.
 • První trimestr strava.
 • Letiště žatec.
 • Domaci test na streptokoka.
 • Cole and dylan sprouse.
 • Dyson kulma.
 • Ral 9015.
 • Odstoupení od smlouvy uzavřené po telefonu podnikatel.
 • Paruka z pravých vlasů cena.
 • Star wars obrázky lodí.
 • Rámové lišty na obrazy.
 • Sedy polystyren nebo vata.
 • Halibut recept.
 • Výroba puků v čr.
 • Kostým 20. léta.
 • Ganesha soška eshop.
 • Globální ekologické problémy wikipedie.
 • Pláště na kolo proti píchnutí.
 • Přírodní styl bydlení.
 • Schizofrenie u žen.
 • Stormtrooper postava.
 • Tetování letadlo.
 • Brands that test on animals.
 • Mesicni vydaje dvou lidi.
 • Defining relative clauses test.
 • Krásné věty pro ženy.
 • Ducati diablo.
 • Stovkový domeček.
 • Avg kontakt.
 • Amanita design.