Home

Plaketa ččk dar krve dar života

Dne 3. prosince 2016 se v Malostranském paláci v Praze konalo již páté setkání výjimečných dárců krve, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky. Na tomto setkání, které se koná jednou za dva roky, byla předána nejvyšší vyznamenání ČČK dárcům krve - plakety Donum sanguinis - donum vitae neboli Dar krve - dar života David Grygar daroval 250krát krev či plazmu. Za jeho obětavost dostal zvláštní vyznamenání, plaketu Dar života od Českého červeného kříže. Je to nejvyšší ocenění, kterého se dárci krve mohou dočkat. Kvůli svému zdraví však už musel osmatřicetiletý rodák z Frýdku-Místku s dárcovstvím přestat Dne 24. listopadu 2018 se v Malostranském paláci v Praze konalo již šesté setkání výjimečných dárců krve, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky. Na tomto setkání, které se koná jednou za dva roky, byla předána nejvyšší vyznamenání ČČK dárcům krve - plakety Donum sanguinis - donum vitae neboli Dar krve - dar života Za jejich humanitární čin jim v úvodu prezident ČČK poděkoval a spolu s Milošem Bohoňkem, primářem oddělení hematologie a transfuze Vojenské fakultní nemocnice Praha, předal nejvyšší vyznamenání ČČK dárcům krve, plakety Donum sanguinis donum vitae neboli Dar krve dar života Plaketa ČČK Dar krve - dar života - uděluje se za 250 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění. Jako jeden odběr se od roku 1998 počítá shodně kterýkoli odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr plné krve, stejně jako odběr plazmy nebo krevních destiček

Zlatý kříž ČČK 1. třídy Uděluje se za 160 odběrů. Předává jej Úřad ČČK na celostátním slavnostním setkání. Plaketa ČČK Dar krve - dar života Uděluje se za 250 odběrů. Předává ji Úřad ČČK na celostátním slavnostním setkání jednou za dva roky 250. odběr - plaketa ČČK Dar krve - dar života Odměny od zdravotních pojišťoven Zdravotní pojišťovny poskytují dárcům krve různé benefity, např. vitamíny, finanční příspěvky, zvýhodněné cestovní pojištění, příspěvky na ozdravné pobyty apod 3500 Kč za získání plakety Českého červeného kříže Dar krve - dar života (250 odběrů), 6000 Kč pro dárce kostní dřeně; 500 Kč pro stávající držitele zlaté Janského plakety nebo stávající držitele zlatých křížů (pokud letos provedete alespoň 1 odběr) Zlatý kříž ČČK 1. třídy . Za 160 odběrů. 3 000 Kč . Více informací. Plaketa ČČK Dar krve - dar života . Za 250 odběrů. 3 500 Kč . Více informací . Dárci kostní dřeně . Byli jste hospitalizováni pro odběr kostní dřeně?. Plaketa ČČK Dar krve - dar života se uděluje za 250 odběrů. Plaketu předává Český červený kříž na celostátním slavnostním shromáždění (jednou za dva roky). Průměr plakety je 60 mm. Název plakety v latině zní Donum sanguinis - donum vitae

ČČK - Plakety Dar krve - dar života

 1. Zlatým křížem ČČK 1. třídy jsou dárci krve vyznamenáváni na celostátních akcích Českého červeného kříže v Praze. Plaketa ČČK Dar krve - dar života se uděluje za 250 odběrů Všem dárcům krve za jejich dar života a zdraví patří náš dík a celospolečenské uznání. Děkujeme
 2. Město Praha poskytuje roční MHD zdarma čerstvým nositelům Zlatých křížů ČČK a Plakety Dar krve - dar života. Dárci krve díky tomu ušetří 3650 Kč
 3. Plaketa ČČK Dar krve - dar života - je udělován dárcům za 250 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění (jednou za dva roky) www.cckova.cz. Kontaktní osoba na oblastním spolku ČČK Ostrava: p. Cabáková - 59 661 84 49 (K převzetí ocenění budete vždy vyzváni dopisem z ČČK.) Zpě
 4. pokud již nejste aktivním dárcem, ale jste držitelem ocenění za alespoň 10 bezplatných odběrů (medaile Prof. MUDr. Jana Janského, Zlatý kříž ČČK 1. až 3. třídy, Plaketa ČČK - Dar krve - Dar života)
 5. nárok na pracovní volno v den odběru [viz. Zákon 262/2016 Sb., § 203, odst. 2 písm.d) a c)] možnost daňového zvýhodnění [viz. Zákon č. 586/1992 Sb., § 15, odst. 1 v platném znění, novela vyhlášky 254/2017] další výhody dle vašeho zdravotního pojištěn
 6. Plaketa ČČK Dar krve - dar života . Přispějeme částkou až 3500 Kč . Čerpání příspěvků: Příspěvek je možno čerpat na: pohybové aktivity, léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné jeskyni, preventivní očkování, laserové operace očí, úhradu nákupů v.

Dárce krve a plazmy dostal plaketu za 250 odběrů

Janský | Daruj krev, zachráníš život - jansky

Dárci krve převzali v Praze nejvyšší ocenění ČČK, plaketu

Plaketa ČČK Dar krve - dar života: Uděluje se za 250 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění (jednou za dva roky). Průměr plakety je 60 mm. Čtenářská diskuze. Tags: Dárce krve, Rychnov nad Kněžnou Dalším oceněním ČČK je plaketa Dar krve - dar života udělovaná za 250 bezpříspěvkových odběrů. Je předávána celostátně, zpravidla jedenkrát za dva roky. Nadstandardní služby poskytované zdravotními pojišťovnami pro dárce krve a další slevové akc Zlatý kříž ČČK 1. třídy uděluje se za 160 bezpříspěvkových odběrů předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění 1x za 2 roky. Plaketa Dar krve - dar života. Uděluje se za 250 odběrů. Plaketu předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění (jednou za dva roky).

Darování krve - Wikipedi

Nejvyšší je Plaketa ČČK Dar krve - dar života za 250 a více odběrů. V okrese ji obdrželi dva pánové, jeden ze Žatce a druhý z Loun. Dárcovství odstartovala nehoda. Mezi oceněné patří také Jindřich Zedník z Krásného Dvora. Poprvé daroval krev v roce 1969 na vojně. Tehdy se u Hořovic na Berounsku stala dopravní. 2000 Kč za plaketu ČČK Dar krve - dar života (250 odběrů) 3000 Kč za odběr kostní dřeně Poukázky v dané hodnotě lze poskytnout pouze v průběhu roku, kdy byl proveden třetí odběr (i se započítáním dvou odběrů z roku bezprostředně předcházejícího), nebo kdy bylo uděleno příslušné ocenění O to cennější je právě dárcovská pomoc, dar krve - dar života. Pozváno bylo na 143 dárců krve. Oceněno bylo 56 dárci s počtem 20 odběrů stříbrnou medailí, 44 dárců s počtem 40 odběrů zlatou medailí, 32 dárců s počtem 80 odběrů Zlatým křížem 3.třídy a za úctyhodných 120 odběrů Zlatým křížem 2.třídy. Zlatý kříž ČČK 1. třídy 160 odběrů. Plaketa ČČK Dar krve - dar života za 250 odběrů. Policie hledá svědky možné střelby na autobus v Příbram

Zlatý kříž ČČK náleží za 160 odběrů a předává se na celostátním shromáždění. Výjimečným oceněním je pak Plaketa ČČK Dar krve - dar života, udělovaná za 250 odběrů. Jedním z dárců, kteří převzali Zlatý kříž ČČK 3. třídy byl i padesátiletý dispečer dopravy Dalibor Plesník z Kelče - Komárovic pokud jste držiteli jakéhokoliv ocenění medaile Prof. MUDr. Jana Janského, Zlatého kříže ČČK, Plakety ČČK - Dar krve - Dar života (bez časového omezení, kdy ocenění získali), aniž byste darovali v daném kalendářním roce krev, krevní plazmu, kostní dřeň nebo krevní destičky

Systém oceňování dárců ČČK - cckpraha1

• Plaketa ČČK Dar krve - dar života - Čl. 10/c doplnit bod 5: vyznamenání Plaketou ČČK Dar krve se poskytuje ve výši 8 000 Kč. • Čl. 10 částky za profesní a životní Jubilea - zvýšení o 2000 na všech úrovních Krůpěj krve za první odběr; Medaile Prof. MUDr. Jana Janského - Bronzová za 10 odběrů, Stříbrná za 20 odběrů a Zlatá za 40 odběrů; Zlaté kříže ČČK 3., 2., 1. třídy za 80, 120 a 160 odběrů; Plaketa ČČK Dar krve - dar života za 250 odběr Jelikož mnoho dárců pokračuje v dárcovství krve, rozhodlo ústředí Českého červeného kříže o udělení - Plaketa ČČK Dar krve - dar života za 250 odběrů. Cíleně daruji krev od studia na vysoké škole, někdy od roku 1992 Plaketa ČČK Dar krve - dar života. Kdo a kdy může darovat krev? Darovaná krev musí být stoprocentně zdravá. Proto je nezbytně nutné nejdříve zjistit, zda jste vhodnou osobou pro dárcovství. Výčet zdravotních předpokladů, které musíte splňovat je poměrně dlouhý V loňském roce čerpalo příspěvek 1466 držitelů některé z Janského medaile, odměnili jsme 550 držitelů Zlatého kříže a 28 pojištěnců, kteří se stali nositeli plakety ČČK Dar krve - dar života. Všem těmto klientům jsme vyplatili příspěvky v celkové výši 2 776 749 Kč

Zlatým křížem ČČK 1. třídy jsou dárci krve vyznamenáváni na celostátních akcích Českého červeného kříže v Praze. Plaketa ČČK Dar krve - dar života se uděluje za 250 odběrů Všem dárcům krve za jejich dar života a zdraví patří náš dík a celospolečenské uznání Zlatý kříž ČČK 1. třídy (uděluje se za 160 odběrů) Plaketa ČČK Dar krve - dar života (uděluje se za 250 odběrů) * Český červený kříž. pozn. - ocenění je určeno bezpříspěvkovým dárcům krve. Zdroj: Český červený kříž. Základní informace pro dárce krve Další ocenění čeká tyto dárce za 80, 120 a 160 odběrů. Dostanou Zlaté kříže ČČK. Nejvyšší cenění je pak plaketa Dar krve - dar života za 250 odběrů.---Klienti Čtyřlístku mají nové bydlení ve Slezské Ostravě. Dalších 12 klientů Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek získalo nový domov

Darovat krev znamená darovat život - Město Příbram

Dárcovství - ProDarce

3500 Kč za obdržení plakety ČČK Dar krve - dar života (250 odběrů) 6000 Kč pro dárce kostní dřeně, kteří darovali v letošním roce; 500 Kč v Programu Kapka pro stávající držitele zlaté Janského medaile nebo zlatých křížů ČČK, bez ohledu na rok získání ocenění, avšak s alespoň jedním odběrem v letošním roc nejméně 10× (Bronzová a Stříbrná Janského plaketa), přičemž poslední odběr musí být po 1.1.2010, a to do výše 500 Kč, nejméně 40× (Zlatá Janského plaketa) do výše 1.000 Kč**, nejméně 80× (Zlatý kříž ČČK 3. třídy) do výše 1.500 Kč** Zlatý kříž ČČK 3. třídy za 80 odběrů. Zlatý kříž ČČK 2. třídy za 120 odběrů. Zlatý kříž ČČK 1. třídy 160 odběrů. Plaketa ČČK Dar krve - dar života za 250 odběrů. Komentář

Video: Darovat krev bezplatně se vyplatí víc než dostat za ni

ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Preventivní

 1. Zlatý kříž ČČK 1. třídy 160 odběrů Plaketa ČČK Dar krve - dar života 250 odběrů FOTO: Příbramští dárci krve převzali prestižní oceněn
 2. Kladno ocenilo dárce krve. Zlatá plaketa profesora Janského se uděluje dobrovolným dárcům za čtyřicet bezplatných odběrů A krev je něco, co se nedá vyrobit ani koupit a pomáhá jiným při záchraně života. Proto jim patří náš obdiv za jejich přístup, řekl Petr Soudek, radní města Kladna. Vyšší počty.
 3. Plaketa ČČK Dar krve - dar života - uděluje se za 250 odběrů a předává se na celostátním slavnostním shromáždění. Autor: Martin Šrubař 15.3.2016 Diskuz
 4. Uděluje se za 120 odběrů. Předává slavnostně ČČK na celokrajském shromáždění. Zlatý kříž ČČK 1. třídy. Získáte ho po 160 odběrech. Plaketa Dar krve - dar života Plaketa ČČK Dar krve - dar života. Uděluje se za 250 odběrů. Plaketu předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění
 5. Za plaketu ČČK Dar krve - dar života (250 odběrů) 2000 tisíce korun Evidujeme mnoho dlouhodobých dárců, kteří chodí na odběr opravdu pravidelně, pokud jim to jejich zdravotní stav dovoluje. Velmi si vážíme všech dárců a odměny jim poskytujeme jako výraz poděkování a uznání, říká Josef Křivánek, marketingový.

Janský Daruj krev, zachráníš život - jansky

Zlatou Jánského plaketu za 40 odběrů dostalo 29 dárců, Zlatý kříž 3. třídy za 80 odběrů 31 dárců, Zlatý kříž 2. třídy za 120 odběrů získalo 21 dárců, Zlatý kříž 1. třídy za 160 odběrů obdrželo 10 dárců, Plaketu ČČK Dar krve - dar života za 250 odběrů si odneslo 11 dárců a 3 dárci byli oceněni za 300 odběrů Hradec Králové - V neděli 14. června u příležitosti Světového dne dárců krve čeká slavnostní okamžik na celkem 101 dárců krve a plazmy z celého Královéhradeckého kraje. Červený kříž je odmění oceněním Zlatý kříž 2. třídy za mnohonásobný počet odběrů Plaketa ČČK Dar krve - dar života - uděluje se za 250 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění. Jako jeden odběr se od roku 19A8 počítá shodně kterýkoli odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr plné krve, stejně jako odběr plazmy nebo krevních destiček Další ocenění čeká tyto dárce za 80, 120 a 160 odběrů. Dostanou Zlaté kříže ČČK. Nejvyšší cenění je pak plaketa Dar krve - dar života za 250 odběrů.---Lidé hlasovali na drive - in stanovištích. Začaly volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. A to hlasováním na venkovních drive - in stanovištích Stránka byla naposledy editována 9. 10. 2019 v 06:43. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek.Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.; Ochrana osobních údajů; O Wikipedi

Bezpříspěvkové dárcovství krve - Fakultní nemocnice Brn

 • Bangui centralafrikanska republiken.
 • Renovace dřevěného stropu.
 • Ruská lajka.
 • Cvt převodovka.
 • Myčka trouba nad sebou.
 • Octové ponožky u dětí.
 • Tejpovani zapesti zanet.
 • Matematika 6. třída čtvrtletní práce.
 • Buffy přemožitelka upírů 5x01.
 • Hummer shop.
 • Lezení na stěně technika.
 • Jahody v čokoládě na špejli.
 • Jimmy choo boty cena.
 • Kost sedací latinsky.
 • Jak skrýt přátele na facebooku na mobilu.
 • Damon clear rovnátka.
 • Joga pro začátečníky praha 2.
 • Jak dlouho vařit kalamáry.
 • Dynamicko směrová podložka recenze.
 • Mi8 vs mi9 camera.
 • Brain wallet.
 • Těstoviny s krevetami.
 • Slova souznačná zvíře.
 • Kabáty na zimu pánské.
 • Shotcut manual cz.
 • Bodová konstrukce hyperboly.
 • Python tkinter project example.
 • Zahradní obrubníky.
 • Samonivelační stěrka bauhaus.
 • Nejkrásnější západ slunce.
 • Nosoretní rýhy kyselina hyaluronová.
 • Pinnacle studio ultimate download free.
 • Phuket hadi.
 • Kadeřnictví brno čápkova.
 • Lavmi hodiny.
 • Svetlovod do bytu.
 • Kalhotkové pleny anavy.
 • Heraklitové desky.
 • Nosatec žaludový.
 • Sandra černodrinská vyšehrad.
 • Jak poznat alergii na mleko.