Home

Integrace goniometrických funkcí řešené příklady

Integrál - přímá metoda - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Matematika II 1.6. Integrace goniometrických funkcí Výpočet integrálů typu ∫sinmnx cos xdx, kde mn, ∈Z: a) m je liché substituce cosx =t, b) n je liché substituce sin xt= , c) m i n sudé, alespoň jedno záporné substituce tg x =t, d) m i n sudé nezáporné použijeme vzorce pro dvojnásobný úhel sin2 1cos2 2 x x − = , 2 1cos2 cos 2 x x Title: integrace_goniometrickych_funkci_reseny_priklad_004 Author: Matematika online na www.Math.Kvalitne.cz Subject: Matematika online na www.Math.Kvalitne.cz řešené příklady Integrace goniometrických funkcí 00 Příklady vedoucí k integraci hyperbolických funkcí jsou i na konci části Přehled metod - Integrace - odmocnina z kvadrátu. Na rozdíl od goniometrických funkcí máme ovšem ještě jednu alternativu: je možné za hyperbolické funkce dosadit z definice a při troše štěstí půjde výsledný výraz s exponenciálami integrovat Integrální počet (integrace) Univerzální trigonometrická substituce -% Integrální počet (integrace) Zavřít. Řešené příklady. Vzorce goniometrických funkcí. Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min

Integrál - přímá metoda - vyřešené příklady

Na obrázku je vidět trojúhelník, který je tvořen vrcholy A, B a C; jedná se tak o trojúhelník ABC.Najdeme zde tři strany: AB, BC, AC.Dále si všimněte, že tyto strany jsou ještě navíc pojmenovány malými písmeny Integrace racionální Integrování elementárních funkcí , , jsou dané konstanty a je integrační konstanta: Věta 29 (Integrování per-partes) Nechť funkce a mají derivaci na intervalu . Pak platí pokud alespoň jeden z uvedených integrálů existuje Integrace goniometrických funkcí řešené příklady. Otázka: Příklad na goniometrické funkce (tangens). Předmět: Matematika. Přidal(a): Studijni-svet.cz. Zadání příkladu: Střecha chalupy překrývá obytnou část a kůlnu. Nejvyšší stěna má výšku h

Součtové a rozdílové vzorce - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Tabulka hodnot goniometrických funkcí Jednotková kružnice funkcí six a cosx Goniometrické vzorce Goniometrické rovnice Cyklometrické funkce Příklad 1 : Načrtněte graf funkce Postupujeme tak, že si nejprve nakreslíme funkci y = sin( x ) a podle ní s dvojnásobnými hodnotami y = 2sin( x ) Integrace substitucí 2.typu. Integrace funkce racionální lomené. Integrace goniometrických funkcí. - pracovní listy k přednáškám: 18-22 - řešené příklady: 74-87 ; Určitý integrál a metody jeho výpočtu. Geometrické aplikace určitého integrálu. - pracovní listy k přednáškám: 23-31 - řešené příklady: 88-10 Matematika II Pokyny ke studiu Poznámka neformálně komentuje vykládanou látku.. Řešené úlohy označují vzorové příklady, které ilustrují probrané učivo. Příklad Uvádí zadání příkladu. Řešení: Uvádí podrobné řešení zadaného příkladu. Úlohy k samostatnému řešení obsahují zadání příkladů k procvičení probraného učiva. Úlohy označené µ patř Goniometrické funkce - řešené příklady Oblouková míra. Příklad č.1 Příklad č.2. Určení hodnot goniometrických funkcí. Příklad č.3 Příklad č.4 Příklad č.5. Funkční hodnoty goniometrických funkcí. Příklad č.6 Příklad č.7 Příklad č.8. Definiční obor, obor hodno

Goniometrické vzorce. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny. Příprava na reparát z matematik Proces integrování funkce je opačný k procesu derivování funkce. Primitivní funkce #. Začneme lehkou úlohou. Mějme funkci f(x) = 2x.Nalezněme nyní takovou funkci F, která bude po zderivování rovna funkci f.Formálně zapsáno, hledáme funkci F tak, aby platilo \(F^{\prime}=f\).. Ze základních vzorců pro výpočet derivací víme, že je to funkce F(x) = x 2 Z vlastností goniometrických funkcí a z obrázku lze v I.kvadrantu odvodit: pro každé x>0 platí x > sinx a tedy Obsah kruhové výseče STB () je určitě menší než obsah trojúhelníka STA () Tedy z toho dostáváme . Získali jsme vztah mezi třemi funkcemi: Integrace lomené racionální funkce I. Integrace lomené racionální funkce II. Integrace lomené racionální funkce III. Integrace lomené racionální funkce IV. Zde často užívámme vhodné substituce, příležitostně i metody integrace Per Partes. Limity goniometrických funkcí (4 Grafy goniometrických funkcí, znalost znamének a hodnot.. #goniometria teória #goniometricke funkcie #goniometrické funkcie sin a cos teória poznámky, Matematika príklady, Matematika teória, Maturitné témy, Maturitné otázky Presentation Transcript. Řešené příklady pro samostudium:.

 1. Vzdělávací videa, testy a příklady pro matematiku a fyziku . Kateřina, studentka SŠ. Dobrý den, na Isibalo jsem narazila úplnou náhodou, když jsem hledala matematické zajímavosti a musím říct, že jsem byla a i nadále jsem velmi nadšená
 2. Goniometrické rovnice Řešené příklady . Ostatní goniometrické rovnice se pomocí goniometrických vzorců a ekvivalentních úprav snažíme převést na základní tvar. Rovnice, nerovnice a soustavy. 9. 1.19. Řešené příklady Goniometrické funkce download - Jednoduchá aplikace pro výpočet goniometrických funkcí
 3. Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky 8 - Posuny grafu funkcí (Goniometrie a trigonometrie) 3 - Základní integrace (Integrální počet - integrace) 2 - Základní vzorce (Integrální.. Pošlu vám řešené příklady s postupem a s komentáři
 4. Pracovní sešity s příklady The Math Worksheet Site. Web themathworksheetsite.com umí vygenerovat pdf ve formátu A4 k tisku s předtištěnými příklady pro procvičení. Je to ideální pro písemky i pro domácí procvičování pro studenty. K dispozici jsou příklady na sčítání, odečítání, násobení, dělení, zlomky, pravítka, grafy a také času
 5. Metody integrace: Přehled metod. Pokud chcete nějaký text o integraci sledovat zároveň ve vedlejším okně, klikněte sem pro Teorii a sem pro Řešené příklady. Otázka: Dostali jste k vypočtení neurčitý integrál
 6. Limity goniometrických funkcí poprv Integrace lomené racionální funkce (0) Odmocninové substituce (0) Goniometrické substituce (0

Math Tutor - Integral - Methods Survey - Integration Method

Integrace elementárních funkcí; Integrace elementárních funkcí Hodnoty goniometrických funkcí. Archivy. Květen 2020; Červen 2016; Květen 2016; Duben 2016; Štítky. Jde o můj blog. Najdte zde vyřešené příklady, vzorečky a různé další učební pomůcky. Materiály ke studiu si můžete vytisknout Goniometrické funkce - slovní úlohy domácí příprava Výsledky 1. Výška komína je 47,8 m. 2. Místo, nad kterým letadlo přelétá, je 5,7 km od pozorovatele. 3. Síla Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., Mgr. Petr Hasil, Ph.D

Jednotková kružnice s hodnotami goniometrických funkcí Goniometrické funkce - tabulky se vzorci, hodnotami, převodními vztahy Prohazování mezí - řešené příklady na prohození pořadí integrace - řešené příklady na prohození pořadí integrace University of California; Parametrizace známých těles. Applety Řešené příklady na derivace, derivace funkce, derivace složených funkcí Příklady z matematiky . Zpět. Goniometrické rovnice Rovnice, v nichž se vyskytují goniometrické funkce neznámého argumentu, nazýváme goniometrické rovnice. Vzhledem k periodičnosti goniometrických funkcí může mít goniometrická rovnice nekonečně mnoho kořenů. Každý kořen goniometrické rovnice, pro. Graf funkce sinus máme nahoře, takže se koukneme, kdy má křivka hodnotu \(\frac12\). Zjistíme, že je to v případě 1/6π a 5/6π.Důrazně doporučuji naučit se základní tabulkové hodnoty goniometrických funkcí, bez nich vám ani kuk do grafu nepomůže.. Nyní budeme muset určit periodu, abychom věděli, jak zkonstruovat množinu všech řešení

[2] Řešené příklady: 1) Aniž určíte hodnotu x, vypočtěte. hodnoty . goniometrických funkcí, je-li ( ) Řešení: Při řešení využijeme vzorc Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka!! 17.06.2018 (Jel.) Khanova škola zve nadšence ke spolupráci na překladech návodů pro učitele a rodiče Úpravy goniometrických výrazů. 8 řešených písemek (22 příkladů) na úpravu goniometrických výrazů. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny Stránka byla naposledy editována 9. 1. 2020 v 19:12. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek.Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.; Ochrana osobních údajů; O Wikipedi

Otázka: Řešené příklady z kinematiky hmotného bodu že přes jednu z goniometrických funkcí spočteme úhel ß, ten pak odečteme od 90°. Příklad č.2. Zadání: Řidič auta jedoucího rychlostí 150 km/h uvidí ve vzdálenosti 100 m zátaras. Řidič začne brzdit tak, že každých 5 s poklesne jeho rychlost o 35 km/h INTEGRÁLNÍ POČET FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH. Studijní text . Dvojný integrál - řešené příklady: dvojné integrály bez transformace. dvojný integrál bez transformace (obsah plochy, hmotnost homogenní plochy) dvojný integrál s transformací do polárních souřadnic (hmotnost nehomogenní plochy Seznam dílů / kapitol / hodin. Matematika SŠ » . aktualizováno: 2. 10. 2020 21:39. 1: Poděkování, upozornění, licence; 2: Spojený životopis autora a učebnic Postup - Integrace goniometrických funkcí; 18.3 Jednoduché příklady: Přímá metoda (63 příkladů) | Metoda per partes (14 příkladů) | Metoda substituce (39 příkladů) | Skripta - řešené 18.4 Vzorové příklady ke zkoušce Souhrn zadání - neurčitý integrál 18.5 Řešené příklady s postupem Řešení pravoúhlého trojúhelníku pomocí goniometrických funkcí III. Pravoúhlý trojúhelník je takový trojúhelník, jehož jeden vnitřní úhel je pravý. My se podíváme, jak ho lze řešit pomocí goniometrických funkcí řešit pravoúhlý trojúhelník. Výklad, řešené příklady + procvičení. Část

Priklady.com - Sbírka úloh: Goniometrie a Trigonometrie Vypočítej velikosti zbývajících stran a úhlů pravoúhlého trojúhelníku ABC, jestliže je dáno : (použij Pythagorovu větu a funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens Integrace pomocí základních vzorců a úpravami ; Integrace iracionálních a goniometrických funkcí substitucí * Obsah rovinné oblasti pomocí určitého integrálu * Výsledky příkladů na integrály ze skript RNDr. Vosmanské,CSc : Matematika . Soubory s postupným řešením úloh (velikost 400-600 kB) Příklady k domácí přípravě 1. Určete hodnoty úhlů x, pro které platí: a) b) c) 2. Je dán ostrý úhel x, pro který platí . S využitím vlastností goniometrických funkcí určete , . 3. Upravte goniometrické výrazy: a Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 270 Kč a získejte přístup ke všem 33 videím, která jsou v kurzu obsažena

Při integrování goniometrických funkcí ti tyto substituce dost pomůžou. Naučím tě, jak poznat, kdy kterou ze substitucí typu t=sin(x), t=cos(x), t=tg(x) a t=tg(x/2) použít Vzhledem k periodičnosti goniometrických funkcí mají goniometrické rovnice zpravidla nekonečně mnoho řešení, pokud nespecifikujeme interval, v němž hledáme konkrétní řešení. Související. Definiční obor funkce, graf funkce. Řešené příklady

Primitivní funkce a integrály (4/19) · 4:04 Neurčitý integrál goniometrických funkcí a exponenciály Pojďme si ukázat integrování dalších typů funkcí, tentokrát goniometrických a exponenciálních. Zároveň je zde zdůrazněné, že integrační proměnná může být značená i jinak než x Řešení pravoúhlého trojúhelníku pomocí goniometrických funkcí II. Pravoúhlý trojúhelník je takový trojúhelník, jehož jeden vnitřní úhel je pravý. My se podíváme, jak ho lze řešit pomocí goniometrických funkcí řešit pravoúhlý trojúhelník. Výklad, řešené příklady + procvičení. ČÁST-2 V těchto videí si projedeme postupy, jak řešit základní goniometrické rovnice, finty pomocí vzorů a nakonec i substituci Přehled některých spojitých funkcí; Limita funkce. Vlastní limita ve vlastním bodě; Vlastní limita v nevlastním bodě; Nevlastní limita ve vlastním bodě; Nevlastní limita v nevlastním bodě; Obecná definice limity funkce; Věty a tvrzení; Přehled některých limit; Souvislost mezi limitou a spojitostí; Příklady a úlohy.

nutná. Druhou, hlavní þást kapitoly tvoří řešené příklady s podrobným postupem řešení a barevným grafickým znázorněním různých řešení. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny neřešené příklady, urþené k samostatnému procviování Cyklometrické funkce - řešené příklady Vztah mezi goniometrickými a cyklometrickými funkcemi. Příklad č.1 Příklad č.2 Příklad č.3 Příklad č.4. Hodnoty cyklometrických funkcí - práce s kalkulačkou. Příklad č.5 Příklad č.6 Příklad č.7 Příklad č.8. Definiční obor, obor hodno

funkcí, goniometrických vzorců a také metodu substituce. Anotace materiál je vhodný nejen k výkladu a procvičování, ale i k samostatné práci žáků, k jejich domácí přípravě, velké uplatnění najde zejména při přípravě žáků k maturitní zkoušce. VY_42_INOVACE_MA1-29-Macholova-Hana. 2 Řešené příklady přispět zejména ilustrativní příklady. Řešené příklady nejsou pro pochopení dalšího výkladu bezpodmínečně nutné, ale mohou čtenáři účinně pomoci pochopit předcházející výklad. Důkazy jsou uvedeny pouze v těch částech textu, jež jsou důležité pro pochopení právě vykládané problematiky limit

Goniometrie - Řešení jednoduchých goniometrických rovnic. 25. Goniometrie - Hodnoty goniometrických funkcí : Délka lekce: 15:23. Goniometrické rovnice. 26. Goniometrie - Řešení jednoduchých goniometrických rovnic 32. Řešené příklady - Grafy logaritmů a exponenciál : Délka lekce: 7:20. 33. Řešené příklady. Limity posloupností a funkcí. nahoru. Limita posloupnosti. Definice 3. Nechť je dána posloupnost a číslo . Řekneme, že posloupnost má limitu (píšeme ), jestliže ke každému existuje takové, že pro každé platí, že , nebo-li Definice 4

Video: Matematika: Goniometrie a trigonometrie: Vzorce pro

Goniometrické funkce — Matematika

Pro většinu elementárních funkcí umíme nalézt její rozvoj do mocninné řady, a to buď pomocí vzorce, nebo užitím jiných obratů. Tyto rozvoje se využívají především v tom smyslu, že řadu operací (vyčíslení funkční hodnoty, limity, derivace, integrálu) lze provést snadněji pro tyto rozvoje, nežli pro funkce samotné Kliknutím vyberte jména autorů jejichž příklady chete zobrazit. Alvarez Pedro 3 př. Bulawová Iveta 1 př. Czudková Alena 2 př. Červenková Kateřina 474 př. Červinková Eva 11 př. Dudková Barbora Urči hodnoty zbývajících goniometrických funkcí, jestliže:. Pravděpodobnost - řešené příklady. Pravděpodobnost - příklady v prezentaci . Statistika - užití harmonického průměru v MS Office. Statistika - prezentace. Statistika v tabulkovém editoru. Statistika - charakteristiky variability. Statistika - kvartil a percentil. Využití sinové a kosinové věty - maturit Řešené příklady Skriptum Strojní fakulty. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004 [7] elektronická učebnice s řešenými příklady, česky i anglicky (avšak pozor, je to text z jiné fakulty) Videa (v angličtině) Gilbert Strang: Lineární algebra, kurs MIT; David Jerison: Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné. Řešení goniometrických rovnic. Problém sinové věty. Vlastnosti exponenciální a logaritmické funkce. Řešení logaritmických rovnic. Povrch a objem těles - řešené příklady. Vektorová algebra - úvod. Kombinatorika - řešené úlohy na variace a permutace. Rekurentní zadání posloupnosti. I_05_E. I_11_E. I_15_E. I_20_

Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I

Exponenciály, logaritmy, goniometrické funkce. Tuto látku většina studentů nemá ráda. Je to proto, že je velmi často špatně vysvětlována. V tomto kurzu se na to podíváme trochu jinak. Povíme si, k čemu jsou exponenciální funkce a proč jsou tak důležité. Vyskytují se totiž všude kolem nás. Ukážeme si jak s exponenciálama pracovat, nakreslíme si grafy a naučíme. V učebnici geometrie str. 34 jsou řešené příklady na vyhledávání hodnot goniometrických funkcí v tabulkách i na kalkulačce. Takže vyřeš uč. str. 34/2, 3 Kontrola podle učebnice

Integrace goniometrických funkcí řešené příklady - další

cv. 4 - Integrace goniometrických funkcí: zde; cv. 5 - Integrace iracionálních funkcí: zde, příklad; cv. 6 - Určitý integrál a jeho integrační metody: zde; cv. 7 - 8 - Aplikace určitého integrálu - seznam vzorců: zde, Geometrické aplikace určitého integrálu - příklady: zde, Errat Příklady k procvičen Velikost úhlu měříme v planimetrii zpravidla v úhlových stupních, v teorii goniometrických funkcí a ve fyzice spíše v radiánech. Z úhlového stupně jsou dále odvozeny i menší jednotky - úhlová minuta a úhlová vteřina Souhrn matematickych vzorců pro střední školy, řešené příklady. Kategorie: Matematika. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce je souborem zapsaných vzorců v rozsahu studia střední školy. Druhá část obsahuje vzorové řešené příklady řešené příklady Vladimíra Michalcová Jedním ze základních předpokladů řešení úloh stavební mechaniky je znalost goniometrických funkcí. V rámci tohoto předmětu jsou nejpoužívanější základní goniometrické funkce sinus a cosinus Grafy funkcí. Úvod Řešené úlohy Úlohy s klíčem Kontrolní otázky Test 1 (lehčí) Test 2 (těžší) Přímá integrace. Řešené příklady Test. Určitý integrál. Úvod Výpočet . Řešené příklady Příklady na procvičení.

Součtové a rozdílové vzorce - vyřešené příklady

Goniometrické funkce - řešené příklady

funkce, ve které jsou shrnuty vlastnosti funkcí goniometrických, exponenciáních, lo-garitmických a cyklometrických. Závěr druhé části je věnován vyšetřování průběhu funkce a aplikačním příkladům na derivaci funkce. Každá kapitola obsahuje teorii, řešené úlohy a úlohy k procvičování (ty by měl řešit. Jeho tématem byl integrální počet funkcí více proměnných Na cvičeních 27. dubna se psal druhý řádný průběžný test, pro který byly doporučeny zejména následující studijní materiály: studijní text resp. řešené příklady (Sekce I, zejména části 1, 4, 5, 6, 7) • hodnoty goniometrických funkcí dosahují jednu z hodnot 0, -1, 1 (jedna z funkcí je nulová, druhá nenulová). 4 Hodnotu sinu i cosinu pro libovolný z t ěchto úhl ů snadno ur číme tím, že si p ředstavíme koncové rameno úhlu a vybereme ze t ří možných hodnot

Petra Schreiberová - vsb

Funkc

Goniometrické vzorce - e-Matematika

Řešené příklady na integrály, integrace per partes, integrace substituční metodou ; Vyhledání plátců DPH podle jejich identifikačního čísla (IČO) Kurzy . Řešené příklady. Příklad 1. Řešte dané nerovnice v zadaném oboru řešení. x ≥ − 4 v. Stejně jako u rovnic, i zde nejprve určíme O Hodnoty goniometrických funkcí ostrého úhlu (Jan Mlčůch) Pracovní list - hodnoty goniometrických funkcí ostrého úhlu Řešené příklady - Obecný trojúhelník (Jan Mlčůch) Matematika - Analytická geometrie - souřadnice bodu na. Příklady k přednášce jsou uvedeny v zápisu přednášky z 25.11. . 2.12.2019: integrace racionálních funkcí - rozklad racionální funkce na parciální zlomky, integrace jednoduchých zlomků (na příkladech); Integrace racionální funkce - shrnutí; jednoduché příklady integrace racionálních funkcí

You can also see someone's following count, how many posts they have and much more in realtime Integrály - řešené příklady. Přehled základních integrálů Substituční metoda Metoda per partes Limity Derivace elementárních funkcí. Příklad 3: Integrujte: Integrace dvou konstant a polynomu. >>>Další příklady<<< Goniometrie a trigonometrie - slovní úlohy a příklady Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet. 2009 v kategorii Řešené příklady; Autor: Ivana Seznam goniometrických vzorců a několik příkladů. Analytická geometrie - Metrické úlohy v prostoru Popíšeme si vlastnosti trigonometrických funkcí sinus, kosekans a naučíme se rýsovat jejich grafy Příklady k přednášce (k úvodu do integrálního počtu z loňského zimního semestru z 20.11.) zde 25.11.2020: jednoduchý příklad - od ∫f(x)dx na intervalu (α, β) k ∫f(ax+b)dx , a≠0 na odpovídajícím intervalu; věty o integraci součtu funkcí a násobku funkce, příklady; integrace per partes, příklady

 • Trick r treat sam.
 • Bedla jedlá.
 • Elseve olej na vlasy.
 • Vánoční pohádka text.
 • Odposlech sd karta.
 • Nejvyšší čech.
 • Lpp group.
 • Zákaz mikrovlnek.
 • Doktorské studium status studenta.
 • Červi v lednici.
 • Lea michele husband.
 • Dopisování s lidmi z celého světa.
 • Staré počítačové viry.
 • Kopřiva dvoudomá doba květu.
 • Doterra my office.
 • Bělení zubů v zoneru.
 • Kouzelníci z waverly 1x02.
 • Jak vytvarovat obočí.
 • Kirk hammett net worth.
 • Elektricke kolo.
 • Hyperkeratóza mandlí.
 • Lehké cigarety.
 • Lak na vlasy taft keratin.
 • Pralesy v indonesii.
 • Rozetky ddm třinec.
 • Nina loď.
 • Jamie campbell bower gellert grindelwald scene.
 • Zahnutí hokejky warrior.
 • Las vegas boulevard.
 • Wmf kávovar.
 • Nordkapp vstupné.
 • Moje auto 335i.
 • Jak často sprchovat děti.
 • Pepiapp.
 • Háčky na obrazy do panelu.
 • Velikost vyrovnávací paměti protokolovacího nástroje.
 • Čínská nosná raketa.
 • Ragnarök tajemství vikingů online.
 • Kdo je rey ze star wars.
 • Make up na akne a mastnu plet.
 • Christina grimmie wrecking ball.