Home

Test obohacování slovní zásoby

 1. test obohacování slovní zásoby . Autor: ta první (2vlož. 65vyzk. +6% ø)... vloženo 17.4.2013. Test vyzkoušen 7786 krát, průměrný výsledek je 76.5%. doba kamenná vznikla . přenášením slovního významu
 2. Anotace: Po ověření pracovního listu budou žáci umět rozpoznat slova tvořená odvozováním, skládáním, zkracováním. Budou také znát rozdíl mezi synonymy, antonymy a homonymy a zopakují si základní znalosti z nižších ročníků
 3. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - u jednotlivých slov určuješ způsob obohacení. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - jen 10 slov. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - jen 10 slo
 4. Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně

DUMY.CZ Materiál TEST - Obohacování slovní zásoby

Online testy český jazyk, slovní zásob

Obohacovaní slovní zásoby souvisí s vytvářením nových pojmenování v češtině.. Způsoby obohacování slovní zásoby: 1. Tvořením nových slov a) Odvozováním. ke kořeni kmene (= slovotvorný základ) přidáváme přípony, předpon Obohacování slovní zásoby 1) tvoření slov - a) odvozování příponami a předponami (lesník, rybník, prales, velryba) - b) skládání slov (lesostep, ropovod, zeměkoule) 2) spojování slov v sousloví (tzv. víceslovná pojmenování - lidová škola umění, pákový lis

Způsoby obohacování slovní zásoby

Test ověřuje mluvnické znalosti z oblasti obohacování slovní zásoby. Všechny úkoly jsou vytvořeny jako přiřazovací, ve kterých žáci určují, jakým způsobem byla obohacena česká slovní zásoba jednotlivými slovy Online test velikosti českého slovníku. Přemýšlíš někdy o tom, jak je vlastně velká Tvá slovní zásoba? I když mluvíš česky denně nebo jsi rodilý mluvčí, stejně Tě tenhle test může překvapit! Provedli jsme akademické zkoumání a podívali jsme se na online zdroje pro vytvoření modelu tohoto testu

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Slovní zásoba (nebo také lexikum) představuje soubor všech slov a slovních spojení (lexikálních jednotek, lexémů), která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba).. Do aktivní slovní zásoby patří ta slova, která člověk používá při ústním i psaném projevu Test - obohacování slovní zásoby - zaslat do pátku na můj mail. Vyplňte si v pracovním sešitu str. 10 -11. Literatura. Posílám vám poznámky, které si pročtete a nalepíte do literárního sešitu. Vyplníte test z literatury, který vám posílám a zašlete ho na můj mail do pátk 1. 2 ZPŮSOBY OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY. Slovní zásoba češtiny se může obohacovat těmito způsoby: a) vznikem nových významů u již existujících slov (děje se na základě posunů slovního významu), b) tvořením vlastních jmen (týká se zvláště pojmenování nových výrobků, firem, institucí apod.), c) tvořením.

Nove testy z anglickeho jazyka - Cochces

Intenzivní test slovní zásoby • RenéNEKUDA

 1. Tvoření slov pomocí odvozování, skládání a zkracován
 2. Ohohacování slovní zásoby Obohacování slovní zásoby Obohacování slovní zásoby probíhá v souvislosti se změnami potřeb společnosti. Rozlišujeme několik možností obohacování: Přejímání slov cizích z nespisovných vrstev jazyka (obecná čeština) ze starších období Tvoření slo
 3. TEST - SLOVNÍ ZÁSOBA (max. 58 bodů) 1. Vysvětli pojmy slovo a sousloví (4 b) Slovo: skupina hlásek (ev. i 1 hláska), která má svůj ustálený význam Sousloví: ustálené spojení dvou a více slov, v tomto spojení označují tato slova jeden jev, např. zlatý déšť - slova déšť a zlatý označují v tomto spojení rostlinu 2..
 4. Pracovní list - Slovní zásoba a její obohacování : 7. VY_32_INOVACE_11_12.pdf (358561) VY_32_INOVACE_11_13: Pracovní list - Obohacování slovní zásoby : 7. VY_32_INOVACE_11_13.pdf (361094) VY_32_INOVACE_11_14: Pracovní list - Způsoby tvoření slov - odvozování : 7. VY_32_INOVACE_11_14.pdf (352564) VY_32_INOVACE_11_1
 5. český jazyk pro 8. roční
 6. Test č. 1 - Slovní zásoba a tvoření slov Test č. 8 - Ohebné slovní druhy Test č. 9 - Vše o slovesech Test č. 10 - Obohacování slovní zásoby . Dotazník. Co máte z češtiny ve škole nejraději? jazykové rozbory (8%) četbu z čítanky (20%) online cvičení.

Test slovní zásoby (Angličtina) - Otestuj se

How to install Angličtina pro mluvčí čeština 5

Učivo: Slovní zásoba Anotace (metodický list k použití ve výuce): pomocí tohoto pracovního listu si žáci procvičí obohacování slovní zásoby tvořením nových slov Očekávaný výstup: tvoří správně odvozená slova Jazyk: Čeština Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: odvozování slov. Jméno (doplň): TEST - VÝZNAM SLOV, OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY. 1. Podtrhněte slova jednoznačná: knoflík, hop, listy, automobil, jazyk, Londýn, oxidy. Test ověřuje mluvnické znalosti z oblasti obohacování slovní zásoby. Všechny úkoly jsou vytvořeny jako přiřazovací, ve kterých žáci určují, jakým způsobem byla obohacena česká slovní zásoba jednotlivými slovy. 1

22. Obohacování slovní zásoby - Český jazy

 1. Obohacování slovní zásoby test de grossesse. Cílem kompletu učebnice a pracovního sešitu Hravá literatura je v plné míře nahradit tradiční výuku literatury spočívající v pracné domácí přípravě učitele a používání zastaralých a rozsáhlých čítanek, z kterých učitel často využije jen nepatrnou část
 2. - Obohacování slovní zásoby - vědět, jak se obohacuje a znát příklady obohacování (uč. str. 10) - Souvětí a větné členy B) Pravopis - psaní velkých písmen - i/y ve vyjm. slovech, koncovky podstatných a přídavných jmen - mě/mně (v tvarech zájmena já a v příslovcích) - s/z předložky i předpon
 3. imálně 3 knihy)
 4. Anglická slovíčka. vám pomohou vybudovat a také udržet si rozsáhlou anglickou slovní zásobu.. Nezáleží přitom na vaší úrovni pokročilosti, ale jen na vašem odhodlání systematicky na sobě pracovat a dosáhnout reálných výsledků.. Systém obsahuje 23453 slovních párů a 1949 frází a dosahuje cca 95% pokrytí slovní zásoby předních informačních zdrojů jako je.
 5. - využití synonym: obohacení slovní zásoby - slohová pestrost a vytříbenost (v textu se neopakují stejná slova), v odborném stylu nevhodné (vyjma dvojic mezinárodního a domácího pojmenování) slova významově blízká: mají podobný, ne však úplně stejný význam (průhledný - průsvitný, ostýchavý - nesmělý

1. slovní zásoba, 2. obohacování slovní zásoby, 3. rozvrstvení slovní zásoby. b) Z vaší myšlenkové mapy si vyberte čtyři odborná pojmenování a pokuste se defi novat (vymezit) jejich význam. ˚ Cesky jazyk9_UC_blok_CS6.indd 29 27.7.2015 15:25:2 16.10.2008 - čtvrtek Konečně jste se dočkali i vy a můžete mi ukázat, jak ovládáte učivo :) Podívejte se na význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná. Budu rád, když budete znát pojmy jako synonyma, antonyma, homonyma, archaismy, historismy a neologismy. Za samozřejmé pokládám, že ovládáte způsoby obohacování slovní zásoby + tvoření slov a sousloví První ze tří částí státní maturity z českého jazyka a literatury je didaktický test.Po didaktickém testu z českého jazyka a literatury následuje maturitní písemná práce a ústní zkouška.. Psaní didaktického testu z češtiny trvá od roku 2019 75 minut (do roku 2018 60 minut) a můžete v něm získat až 50 bodů (do roku 2014 až 69 bodů) Obohacování slovní zásoby pracovní list. Slovní zásoba (nebo také lexikum) představuje soubor všech slov a slovních spojení (lexikálních jednotek, lexémů), která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba) Testi.cz > Jazyky > Čeština > obohacování slovní zásoby. test obohacování. Způsoby obohacování slovní zásoby. Obměny hlásek při odvozování slov. 4. SKLADBA 4.1. VĚTA A VÝPOVĚĎ, TYPOLOGIE VĚTY. Věta a druhy vět podle obsahu. Významová klasifikace přísudků. Věta dvojčlenná a jednočlenná 4.2. STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ. Věta jednoduchá a souvětí. Přísudek a podmět 4.3. VĚTNÉ ČLEN

23. 11. - 27. 11. 2020 = DISTANČNÍ VÝUKA. Mluvnice: jazykový rozbor (kontrola), opakování - sousloví, volné spojení slov, způsoby obohacování slovní zásoby (přiřazování pojmů), do úterní hodiny mluvnice vypracujte: Práce s textem - slovní zásoba.docx (2.09 MB). PŘÍPRAVA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (e-learning): vypracujte lekci 1. Mluvnice: jazykový rozbor (kontrola), opakování - sousloví, volné spojení slov, způsoby obohacování slovní zásoby (přiřazování pojmů), do úterní hodiny mluvnice vypracujte: Práce s textem - slovní zásoba.docx (2.09 MB). PŘÍPRAVA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (e-learning): vypracujte lekci 1. Pravoxeso je fantastická metoda, kterou mohou žáci základních a středních škol využívat pro procvičení nejenom větných rozborů a pravopisu. Tentokrát si užijete určování synonym

Interaktivní test na tvoření slo v češtině (10 náročných úloh

OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY interaktivní tabule - kolektivní doplňování, popisování pojmenovávání lékařských oborů (internista, logoped, kynolog, psychiatr, ortoped, optik, alergolog), popis oborů sportovní disciplín V pátek 6.11. test na téme směsi - poznámky v sešitu a učebnice str. 12, 13 a horní část strany 14. Hmotnostní zlomek už ne. 3.11.- ČJ. Obohacování slovní zásoby- PS str 3- celá, str.4/ cv.2 a

Obohacování slovní zásoby - Digitální učební materiály RV

Slovní druhy Přísudek Přechodníky Poměry mezi souřadně spojenými členy Slovesné kategorie Příslovce Význam slova Částice a citoslovce Obohacování slovní zásoby Rčení a přísloví Jazykové rodiny Učírna SVOBODA UČENÍ!!! SUMMERHILL PROBLÉMY ŠKOLSKÉHO SYSTÉMU Středoškolská uni Pololetní test z ČJ . Obsah testu: tvoření slov, obohacování slovní zásoby; skloňování slov cizího původu; skloňování částí těla; mluvnické katetegorie podstatných jmen; druhy přídavných jmen; stupňování přídavných jmen; vyjmenovaná slova; Platné od:. Obohacování slovní zásoby Způsoby obohacování slovní zásoby: 1.) Změnou významu slov - zužování a rozšiřování, zánik a nový návrat, změna obsahu 2.) Tvořením nových slov - odvozováním, skládáním, zkracováním - zkratky a zkratková slova 3.) Spojováním slov v sousloví 4.

Title: VY_32_INOVACE_002.ČJ.7.A_Slovní zásoba Obohacování Created Date: 12/9/2011 9:59:58 A B. Způsob obohacování slovní zásoby. Druhá a velice důležitá oblast, kde se setkáme s metonymií, je obohacování slovní zásoby. Představme si situaci, kdy by se v jazyce vždy muselo vytvořit nové slovo zároveň se vznikem nové věci, nového pojmu Vzdělávací kurz pro žáky 7. ročníku základních škol je součástí předmětu český jazyk. Hlavním tématem je obohacování slovní zásoby. Na konkrétních příkladech si ukážeme, co je základové slovo a jaké tvary vzniknou prostřednictvím odvozování pomocí předpon a přípon Obohacování slovní zásoby společné procvičování na základě domácí práce uč. str. 32/ cv. 2 ústně uč. str. 33/ cv. 5 a) 11.11. POZOR ZMĚNA! Místo výuky 1. a 2. hodinu (8.00-9.40) bude online přednáška Kritické myšlení. Přihlašte se prosím nejpozději v 7.50 na Discord, bude probíhat v kategorii Online-trid

Vzdělávací kurz je součástí předmětu český jazyk pro žáky 7. ročníku základních škol. Povíme si, že skládání je druhý způsob obohacování slovní zásoby. Skládání je typické spíše pro německý jazyk, ale používáme ho i v jazyce českém. Je to proces, při němž vzniká nové slovo, tedy složenina Seznam výukových materiálů . 1. Obohacování slovní zásoby_8. ročník - cvičení pro práci ve skupině, lístečky s různě utvořenými slovy k rozstříhání a rozdělení podle způsobu tvoření, možné také k využití ve slohové výchově, obsahuje také řešení. 2. Co už umíme ze skladby_8. ročník - pracovní list na opakování skladby v 8. ročníku, věta. 18 Test ČJ význam slov - 4.tř. 19 Kontrolní práce ČJ kateg. slov. dr. -5.tř. 20 Kontrolní práce z Čj doplňování i - y II. J. Špryňarová 13 >>Sada ke stažení. 01 obohacování slovní zásoby . 03 literární křížovka. 04 vyjmenovaná slova. 05 vyjmenovaná slova. 06 vyjmenovaná slova. 07 ohebné slovní druhy. 08 vzory. Mluvnice: Slova jednoznačná a mnohoznačná; synonyma, antonyma, homonyma; odborné názvy; způsoby obohacování slovní zásoby češtiny (učebnice s. 61-72) Sloh a komunikace: Charakteristika. Literatura: Starověká literatura Pololetní test 24.1. PODSTATNÁ JMÉNA - mluvnické kategorie - skloňování vlastních jme 2/ V Teams je nachystaný poslední úkol na práci s jazykem: trocha opakování, trocha obohacování slovní zásoby. 3/ Připravila jsem krátké shrnutí látky osmého ročníku (druhé pololetí) formou kvízu. Najdete opět v Teams. Moc děkuji za krásné čtenářské blogy. Byla radost se tím pročítat. Komentáře dám během týdne

Their names are Rachel and Carrie. Questions: 1) How many sisters do I have? A. one B. two C. three D. four. 3) My dad is. A. a doctor B. a lawyer C. an engineer D. a construction worker Obohacování slovní zásoby. Slovní zásoba patří díky svému vývoji k nejméně stabilním prvkům jazyka Využívá nejnovější a nejvhodnější postupy, formy a metody práce při rozšiřování a obohacování slovní zásoby, dokáže s dětmi nacvičovat náležitou výslovnost, zřetelnost projevu apod. Prostřednictvím specifických prostředků a pomůcek napomáhá v jazykově výchovné práci osvojování příslušných kompetencí. Pracovní sešit sestavil odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností s výukou na 2. stupni. Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením. V souladu s RVP ZV Slovní zásoba (tvoření slov, obohacování slovní zásoby) Tvarosloví (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slo.. Slovní zásoba = souhrn slov určitého (Vývoj slovní zásoby, obohacování slovní zásoby češtiny, Gramatika referát). Obohacování slovní zásoby - některé výrazy zanikají, jiné se vytvářejí - související např. s rozvojem techniky Obohacování slovní zásoby. Odkazy. Úkoly z mluvnice Vyučující 9.12. budeme psát test za měsíc LISTOPAD Odkazy. Plán na prosinec Přílohy. 1._tyden_prosince_30.11._4.12..pptx; Informatika:.

Způsoby obohacování slovní zásoby. Prostudujte učebnice str.11. Vypracujte 11/2 do školního sešitu. Učebnice str.12 výpisky - Slovotvorné způsoby. Do školního sešitu učebnice 13/5 Od 21.9- 25.9. Slova přejatá: pravopis, výslovnost. Přečíst v učebnici str. 14-15. Učebnice str. 14/2a. Vypiš slova přejatá z textu a. Slovní zásoba, slovníky, význam slova Prezentace 1 . Prezentace 2 . Slovní zásoba, slovníky . Základní jednotkou slovní zásoby je slovo - skupina hlásek (výjimečně hláska jediná), jež tvoří v jazyce ustálený celek a má svůj význam.. Slovní zásoba obsahuje Diktát vám může také někdo nadiktovat podle klíče v závěru publikace. 2) 15 jazykových testů : prvních deset vychází z učiva ročníku a je rozděleno podle jednotlivých tematických okruhů, např. tvarosloví, obohacování slovní zásoby a skladba

Obohacování slovní zásoby - Školy Březov

vypracovat test Neohebné slovní druhy slova citově zabarvená, odborné názvy), nauka o tvoření slov (slovotvorba, obohacování slovní zásoby) poezie (verš, rým, umělecké prostředky, žánry), próza (román, novela, povídka, sci-fi, fantasy, literatura faktu, publicistika). Přečíst si teorii o slovní zásobě a jejím obohacování - učebnice s. 31. Vypsat poznámky do sešitu (z rámečku dole na stránce) - poznámky najdete i tady: Způsoby obohacování slovní zásoby: 1) Tvoření nových slov - Odvozováním (prales) - Skládáním (teplomilný) - Zkracováním - zkratky, zkratková slova (OSN, NATO Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Slovotvorba - Slovotvorba (derivologie) • nauka o tvoření slov, jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby • popisuje způsoby tvoření slov, slovotvornou stavbu slova a slovotvorné vztahy..

překlad slovní zásoby ve slovníku češtino-angličtina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte 3 obsah Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 opakovÁnÍ z 7. roČnÍk Příklad věty s slovní zásoby, překlad paměť add example cs Neměl slovní zásobu klasické nebo literární řečtiny, jeho slovník spíše vycházel ze slovní zásoby Septuaginty, řeckého překladu Hebrejských písem, která často citoval nebo parafrázoval 10 I. JAzyKOVá VýChOVA - Slovní zásoba - 2. Obohacování slovní zásoby. 2. Obohacování slovní zásoby. Opakujeme: tvoření slov odvozováním, skládáním, zkracováním, přenášením slovního významu, přejímáním z cizích jazyků, spojováním slov do sousloví. VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1-3: 1

On-Line hodina Čj - úterý 20. 10. v 8.00 hod. Připravte si ke kontrole úkol z minulého týdne - zařazování slov podle způsobu obohacování slovní zásoby. Pátek 16. 10. Téma: Nauka o významu slov. Učivo: Slovní zásoba a její obohacování. Cíle/výstupy: - určuje u daných slov způsoby obohacování slovní zásoby Pracovní sešit sestavil odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností s výukou na 2. stupni. Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením. V souladu s RVP ZV Slovní zásoba (tvoření slov, obohacování slovní zásoby) Tvarosloví (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky,.

Co je Obohacování slovní zásoby? (tvoření nových slov

Milí deváťáci, v první hodině budeme mít LV a budeme probírat osobnost a dílo F. Villona, na kterého jste se měli připravit v průběhu minulého týdne. V souvislosti na zadaný text zkusíte vypracovat krátkou slohovou práci, ve které použijete OXYMORON (společně vysvětlíme). Do 15. 11. zpracujete do LV sešitu život a dílo (2-3 díla z každého žánru) W. Shakespeara TEST - SLOVNÍ ZÁSOBA (max. 58 bodů) 1. Vysvětli pojmy slovo a sousloví (4 b) slovo..... souslov ÚT: DÚ test č. 6 - uč. s. 43 písemná práce zájmena - druhy zájmen, skloňování zájmen- např. já, náš, on, jenž, s sebou- sebou ČT: DÚ uč. s. 42/7 přepsat se správnými tvary do dom. sešit

Zpusoby obohacovani slovni zasoby, CJ - Český jazyk

DUMY.CZ Materiál Způsoby obohacování slovní zásoby - test

Škola s nadhledem přináší online cvičení, která podporují individuální rozvoj dětí a motivují děti prostřednictvím okamžité zpětné vazby. Pomáhá i s přípravou na přijímací zkoušky a maturitu 2) Rozvoj slovní zásoby - slohové cvičení s procvičením probraného pravopisu (písemně do sešitu nebo ve Wordu) Popište nejméně 10 větami, s jakými pomůckami pracujete při úklidu místnosti či celé budovy. Popište také z jakých činností se obvykle skládá váš pracovní den na odborném výcviku Obohacování slovní zásoby - skládání: učebnice str. 40 a youtube: Procvičuj slovní zásobu 2B, neznámá slova si napiš do školního sešitu. - v učebnici str. 23/5, budeme kontrolovat v PS str. 16/2, budeme psát krátký test na budoucí čas WILL (oznam.věta, otázka, zápor), 3. hodin 11. O který způsob obohacování slovní zásoby jde v případě slov estráda, kolonáda: a) tvoření nových slov b) tvoření sousloví c) změna významu slov d) přejímání slov. 12. Člověk, který se . pýř Jejich cílem je, aby si žáci rozlišovali jednotlivé způsoby obohacování slovní zásoby a zvyšovali svoje vyjadřovací schopnosti. Ve slovech vyznačují kořen, část předponovou, příponovou a koncovku. Učí se rozlišovat předpony a předložky. Klíčová slova, stavba slova , kořen slova, předpony, přípony Obohacování slovní zásoby Opakujeme: tvoření slov odvozováním, skládáním, zkracováním, přenášením slovního významu, přejímáním z cizích jazyků, spojováním slov do sousloví

 • Hinduismus maso.
 • Počasí únor 2017.
 • Nové bmw 5 2017.
 • Háčky na obrazy do panelu.
 • Cviky na uvolnění šíje.
 • Kožešina.
 • Darování vajíček jihlava.
 • Arby's.
 • Dite vegetarian.
 • Dr max urinal akut.
 • Hodnoty glykemie u deti.
 • Jesse e james.
 • Pracovní obuv brno koliště.
 • Mobile tracker free premium.
 • Apo na pálení žáhy.
 • Čichavec zakrslý neon blue.
 • Celerova stava prujem.
 • Dunkirk obsah.
 • Provoz auta v zahraničí.
 • Jak zaštipovat avokádo.
 • Zapojeni oddelovaciho trafa.
 • Oprava gps android.
 • Svátek svatá kateřina.
 • Piacelli recept.
 • Vodárna kolín.
 • Výstup na mount kenya.
 • Karmická zátěž čísla 7.
 • Medvěd přezimování.
 • Dort jednorozec.
 • Spanelsko.
 • Ponožky pro miminka velikost.
 • Cukrovka vznik.
 • Ornitóza.
 • Trubky ostrava.
 • Co na zmekceni stolice u deti.
 • Vláčný tvarohový koláč s ovocem.
 • Wolfram sperky.
 • Odstranění celulitidy cena.
 • Sony ubp x700 cz.
 • Font scriptina free.
 • Fiskars vidle.