Home

Excel procentuální podíl

Prosím specialisty na excel :-) jak vypočítám procentualní

100% skládaný: Tento typ grafu porovnává procentuální podíl jednotlivých hodnot z celkové hodnoty v různých kategoriích. Začátek stránky. Plošné grafy. Data uspořádaná v listu do sloupců nebo řádků můžou být vynesena do plošného grafu Automatické shrnutí obsahuje několik základních výpočtových funkcí v Excelu. Podíváme se, jak správně použít funkci SUMA, PRŮMĚR, POČET, MAX i MIN. Máte záje.. Excel je výtečný pomocník při výpočtech a analýzách dat. V této kapitole si budeme povídat o postupech, které přikáží Excelu, aby za nás počítal čísla. Přikážeme mu to napsáním vzorce. Aby vzorec fungoval, musí splňovat několik zákonitostí. Proto tato kapitola začíná tématem Zákonitosti vzorců Procenta v Excelu řeší spousta uživatelů Excelu s pomocí formátu buňky. Korektnější je ovšem používat klasickou trojčlenku, resp. přímou úměru. Ani výpočet DPH není nijak složitý, nicméně se řídí Zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb

Průvodce procentním rozdílem v Excelu. Zde diskutujeme, jak vypočítat procentuální rozdíl v Excelu s příklady a stahovatelnou šablonou Excel Nejdříve vzorec vytvoří procentuální podíl pro první složku A2/SUMA(A2:C2)*100 - vezme první složku, podělí ji součtem všech složek (funkce SUMA) a vynásobí 100. Totéž udělá s druhou složkou - B2/SUMA(A2:C2)*100 a totéž i s tou třetí - C2/SUMA(A2:C2)*100

Tedy jsetliže je podíl dle vpisu na katastru např. 27/1183 (na desetinná čísla 0,0228) pak na % je to (výsledek 0,0228 krát 100 = 2, 28%). Ten podíl na katastru je vypočítáván z celku, tedy opět ze sta procent, takže oba vyjádřené podíly (27/1183 a 2, 28%) ve své velikosti stejné jsou Základní vzorečky v MS Excel, vypočítání ceny s DPH, pojmenování skupiny buněk Re: Procentní podíl - Excel Příspěvek od a.mlady » 15 srp 2013 11:19 Asi takhle: suma chlapců a dívek v daném měsíci je 100%, z toho 77 chlapců je x %. % dívek za daný měsíc je 100-x Aby byl vzorec kopírován do zbývajících buněk tohoto sloupce, a proto byl procentuální podíl odečten od ostatních řádků, stáváme se v pravém dolním rohu buňky, ve kterém již existuje vypočtený vzorec. Klepněte myší levým tlačítkem a přetáhněte dolů na konec tabulky

Kumulativní procentuální podíl: Zobrazí se kumulativní procentuální podíly a do grafu histogramu se přidá čára pro kumulativní procentuální podíl. Pokud máte desktopovou aplikaci Excel, můžete pomocí tlačítka Upravit v aplikaci Excel otevřít Excel na ploše a vytvořit histogram Excel - Analytické nástroje - 5. část - Histogram 3.11.2017, Ing. Kumulativní procentuální podíl a Vytvořit graf. Pokud ľádnou z těchto voleb nezaąkrtneme, tak bude výstupní tabulka obsahovat jen informaci o četnosti hodnot v jednotlivých třídách. Třídy jsou označeny svými horními mezemi, takľe např. řádek.

Jak na procenta v Excelu UmímExcel

 1. procentuální podíl se ve výstupní tabulce objeví další sloupce. Volba Pareto (tříděný histogram) zobrazí třídy a jejich četnosti seřazené sestupně podle četnosti, tím lze hned vidět třídy s největší četností. Volba Kumulativní procentuální podíl zobrazí četnosti přepočtené n
 2. Jak zjistit kolik procent tvoří část z celku. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny
 3. Praktická a přehledná online kalkulačka provádí různé výpočty s procenty. Náš web vám umožní snadný a rychlý výpočet
 4. imální hodnotu v absolutním vyjádření, ale v procentech celkové sumy hodnot - například nastavením argumentu na hodnotu 10% určíte, že ve vedlejším grafu budou zobrazeny všechny položky, jejichž podíl na celku je menší než jedna desetina
 5. Tabulkový procesor Excel - Podmíněné formátování, vkládání vzorců, výpočty procent Rozdíl Součin Podíl Mocnina Takto vypadá zápis mocniny dvě na třetí (klik na 2, poté zmáčknutí levý alt+94, klik na 3) Pokud pro procentuální hodnotu využijeme funkci absolutního adresování, zápis bude vypadat takto
 6. Dejme tomu, že podíl Linuxu na desktopu se za rok změnil z 1,12 % na 1,37 %. Když někdo napíše, že došlo k nárůstu o 22 procent, může to být zkreslující, protože v relativních číslech to vypadá, že nárůst byl velký. Pokud ale napíšete, že došlo k nárůstu o 0,25 procentního bodu, je hned vidět, že vzhledem k.
 7. Procento je bezrozměrná jednotka, ekvivalentní jedné setině.. Procenta jsou tedy způsobem, jak vyjádřit část celku (tedy zlomek), pomocí zpravidla jednoduššího čísla, udávajícího setiny tohoto celku.Například zápis 45 % (45 procent) je ve skutečnosti jenom zkratkou pro zlomek 45/100, tedy desetinné číslo 0,45.Jméno pochází z italského per cento.

Denní záznamy o kaloriích a tuku v jídle. Zaznamenávejte si jídla, která každý den sníte, společně s jejich kaloriemi a gramy tuku. Tato šablona vám pak vypočítá procentuální podíl tuku ve vaší stravě a pomůže vám lépe se rozhodovat o vašem jídelníčku M00105b Podíl hrubé přidané hodnoty sektorů podle vlastnictví, resp. odvětví na HDP, resp. na HPH daného odvětví - v procentech Excel PDF Zveřejněno dne: 30.06.2006 Data jsou. Protože standard Excel je desetinný, musíte pro frakce vybrat rozsah a formátovat jej. Zde je návod: 2. Zkopírujte frakce ze sloupce A do sloupce B. 3. Vyberte tento interval a přejděte na kartu Domovská stránka . Vyberte Procento z rozevíracího seznamu v Formáty čísel . JD Sartain / IDG . jak excel převádí zlomky na procent

Excel / Procentuální hodnoty v kontingenčních tabulkách; Druhou možností je Procento z celkového součtu - zde se zobrazí procentuální hodnota udávající podíl z celku. To je patrné v souhrnech (tučné řádky) i v jednotlivých kategoriích výrobků Microsoft Excel obsahuje funkci na generování náhodných čísel s požadovaným rozdělením a vlastnostmi. Na kartě Data klikneme na tlačítko Analýza dat a poté vybereme Generátor pseudonáhodných čísel. Na obrázku níže vidíme, že tento procentuální podíl skutečně vychází přibližně 5 % Průvodce formulací procenta značek. Zde se naučíme, jak vypočítat procentuální vyjádření pomocí příkladů, kalkulačky a Excel šablony ke stažení Excel nepracuje, nezahrnuje je do svých výpočtů. Jestliže bychom z buněk, kterým je přiřazen Výsečový graf je vhodný pro vyjádření procentuální části z celku (počet dopravních nehod, z toho přičemž každá vrstva vyjadřuje podíl určité části na celku

Procenta a jejich počítání v Excelu - ExcelTown - kurzy

Výsečový graf. Tyto grafy ukazují podíl každé hodnoty z celku. Například mohou zobrazovat procentuální podíly různých etnik v populaci. Plošný graf. Tyto grafy zobrazují rozdíly mezi sadami dat v čase. Můžete je například použít k poukázání na provázanost příjmů a zisků v průběhu roku. Bodový graf 100% skládaný sloupcový: porovnává procentuální příspěvek každé hodnoty k celkovému součtu pro různé kategorie. Je k dispozici rovněž s prostorovým efektem Prostorový sloupcový: porovnává datové body (Datové body: jednotlivé hodnoty vykreslené v grafu a představované pruhy, sloupci, spojnicemi Jak vypočítat procentuální nárůst. Zadejte hodnoty a klikňete na tlačítko Vypočítat. Jaký je procentuální nárůst/pokles z na ? Stoupání/klesání o % je jaký úhel ve stupních Jak vypočítat procenta.Procenta jsou všude okolo nás - od 3% RPSN až po 80% slevy a výprodeje Její hodnoty se pohybují od 0 do 1. V aplikaci Excel je k dispozici speciální nástroj: pokud se data začínají zadávat z řádku 3 (buňky B3-G3), zadejte vzorec = STANDOTCLONE (B3: G3) / PRŮMĚR (B3: G3) ve volném sloupci, táhnoucí se na poslední řádek, nastavuje se procentuální podíl buněk V 95 % případů se jedná o procentuální změny, podíly či poměry. Jen tak můžete ukazatelům porozumět a budou mít kvalitní vypovídací schopnost. Každý ukazatel KPI by měl být měřitelný v čase. Jedině tak můžete zachytávat změny a reagovat na ně. procentní podíl nových a vracejících se zákazníků

Jak vypočítat zájem v aplikaci Excel

Kontingenční tabulka procentuální podíl. Kontingenční tabulky aplikace Excel jsou skvělý způsob, jak shrnout, analyzovat, zkoumat a prezentovat data. Kontingenční tabulky umožňují snadno nazírat na data z různých úhlů. Kontingenční tabulku vám může doporučit Excel, nebo si ji můžete vytvořit ručně Co je. RPSN znamená roční procentuální sazba nákladů. Jeho jednotkou jsou procenta. Jedná se o procentuální podíl z celkové dlužné částky, kterou musíte zaplatit za 1 rok. Do RPS se započítávají ostatní poplatky a náklady spojené s úvěrem. Např. poplatek za vedení účtu, poplatek za správu úvěru, poplatek za převody. Procentní kalkulačka. Výpočet procent, počtu procent, přepočet procent, procentové část, celku, změny, zvýšení/snížení, převod zlomků, čísel a procent mezi sebou. Výpočet ceny před/po slevě. Převod procent na úhel sklonu Název: Excel Téma: Grafy úvod Autor: Ing. Silvana Žárská procentuální podíl. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 3 Po výběru typu grafu se nám objeví 3 rozšiřující záložky. Nejdůležitější je výběr zdrojových dat

Zobrazení procent v kontingenční tabulce - ExcelTown

Použité tarify - ve sloupcovém grafu zobrazuje procentuální podíl použití jednotlivých tarifů za daný časový interval (posledních 7 dní a zobrazuje se pouze prvních 10 nejpoužívanějších tarifů). Neodevzdané odpočty - zobrazuje seznam neodevzdaných odpočtů za celou dobu provozu. Lze zobrazovat odpočty jen s. Jak vidíme, s malým opakováním to je možnésnadné si zapamatovat, nebo se znovu naučit, jak najít procentuální podíl na počtu a skutečně jak pracovat s takovou matematickou a finanční jednotkou. Tato znalost nejen rozšíří celkový lidský horizont, ale také pomůže s větší jistotou se orientovat v situacích se změnami.

8. Graf bude mít název Procentuální podíl prodejů. 9. Data grafu budou tvořit procentuální podíly prodejů v prvních třech dnech v týdnu: kategorie (osa x) budou názvy dní (Po, Út, St), Hodnoty Y budou údaje z posledního sloupce tabulky. Název datové řady bude Podíl. 10. Změňte typ grafu na Rozdělen Hrubý domácí produkt (HDP), anglicky GDP (Gross domestic product), jeho vývoj v České republice, odhady budoucího vývoje HDP v ČR., Vývoj HDP meziročně v Lorenzova křivka je jedním z nejpoužívanějších způsobů grafického znázornění diverzifikace.V ekonomii se s ní často setkáváme především při grafickém znázorňování nerovnoměrnosti rozdělení důchodů či bohatství v populaci nějakého celku. Základem těchto výpočtů je seznam jednotlivých příjmů nebo aktiv seřazených vzestupně zleva doprava Všimněte si také, že Excel automaticky vypočítává procentuální podíl každé hodnoty na pozadí. Podle toho pak vytvoří různě velké výseče. Není potřeba psát žádné vzorce! Ještě než se do toho pustíte: Zadejte nad hodnoty název. To bude název výsečového grafu, takže zadejte něco popisného. Další Předchozí. revize 3. 12. 2013, popisy převzaty z oficiálního zdroje Excel 2007 CZ | Excel 2007 EN | Excel 2007DE | Excel 2010 CZ | Excel 2010 EN | Excel 2010 DE | Excel 2013 CZ | Excel 2013 EN | [

Excel: Seznam funkcí Připravili jsme pro Vás kompletní seznam funkcí Excelu pro českou a anglickou verzi. Funkce jsou řazeny abecedně dle původního názvu Excel nám může například pomoci s výpočtem a uložením složitějších a rozsáhlejších početních příklad Procentuální podíl slova pochází z latinské Naše výpočet procent používá jednoduchý procentuální vzorec pro výpočet procenta čísla. Stačí uvést dvě hodnoty, které můžete vidět ve výše. procentuální (ne korunové!) vyjádření podílu z ceny, který jste si k nákupní ceně přirazili. Počítá se jako prodejní cena děleno nákupní cenou (ProdC/NákC) a v našem příkladu je to 100/70 = 1,428. Jinými slovy prodáváte-li kávu za 142,8% nákupní ceny, vaše přirážka je 42,8% Jak SCI-Data pomáhají rozpočtářům při hledání výrobků, materiálů a cen prací? Výhoda databáze stavebních materiálů SCI je jednoznačná - na jediném místě lze najít ceníky materiálů a výrobků - ceník cihel a tvárnic, ceník spojovacích materiálů, pojiv, tmelů pro použití v HSV i PSV, ceníky materiálů pro omítky a povrchové úpravy, jako jsou lazury. Příspěvky k vláknu zdravím , tvořím image resizer - zmenšovač obrázků. povedlo se mi ho zatím udělat tak, že se načtou obrázky -> klikne se na Resize , otevře se nový Form , v něm zvolit úložiště (SelectFolderDialog) , pak napsat ručně výšku, šířku a potvrdit. Rád bych ale dodělal možnost napsat do jednoduchého dalšího TextBoxu procenta (prostě napsat.

V druhém případě můžeme mít město, řekněme Opavu. Ta má přibližně 60 000 obyvatel. Pokud je každý druhý obyvatel muž, pak to znamená, že polovina z nich jsou muži, zapíšeme jako Vypočítat procentuální obsah a koncentraci (mol.l-1) Pomocí programu MS Excel zaznamenat titrační křivku kyseliny fosforečné. 2. Vypočítat spotřeby titračního činidla v jednotlivých bodech ekvivalence. alikvotní podíl 20 ml tohoto roztoku a při titraci se spotřebovalo 23,05 ml 0,0955 mol l-1

Jak vypočítat dph v excelu? - Poradte

procentuální podíl v kontingenční tabulce; V této druhé části základního školení na Excel se naučíte vytvářet jednoduché matematické vzorce, používat filtrování, urychlit si práci funkcemi jako Formátovat jako tabulku a Dynamickým doplňováním, a mnoho dalšího.. Excel - Grafy - příklad Měsíc Naježděné kilometry Benzín Litry Údržba Kč Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 1. Znázorněte graficky spotřebu vozidla a údržbu v jednotlivých měsících. 3. Další graf bude zobrazovat procentuální podíl naježděných kilometrů v.

Dostupné typy grafů - Excel

 1. - procentuální podíl nakažených vůči populaci vybrané země - procentuální podíl úmrtí vůči populaci vybrané země Covid monitor je založen na excelovém binárním souboru s nadstavbou pomocí maker umožňující automatizované zpracování dat a načtení dat nových
 2. Pro vyjádření požadovaných jevů bude zapotřebí použít především strukturní diagramy, které svým tvarem odpovídají výše uvedenému rozdělení, avšak lze z nich odečíst procentuální podíl strukturních elementů
 3. istrativy a snadného zpracování Vámi zaslaných žádostí s přílohami Vás žádáme, abyste neměnili formáty písma ani grafickou úpravu formulářů
 4. V průběhu studie CONFIRMS činil procentuální podíl pacientů vyžadujících léčbu dnavých záchvatů (1. den až 6. měsíc) 31% ve skupině febuxostatu 80 mg a 25% ve skupině alopurinolu. Mezi skupinami léčenými febuxostatem 80 mg a 40 mg nebyl v podílu pacientů, kteří vyžadovali léčbu dnavých záchvatů, pozorován.
 5. Daň z příjmu představuje 15% podíl z příjmů fyzických a 19% podíl z příjmů právnických osob, který je za určitých podmínek odváděn do veřejného rozpočtu. Jedná se o daň nenávratnou, nedobrovolnou a opakovanou, přičemž plátce daně nemá právo ovlivnit, na co budou peníze následně použity
 6. Ostatní prohlížeče, jako jsou Opera, Konqueror Omniweb a další, mají na trhu browserů zanedbatelný podíl, pouhé 1,1 procento. K tomuto závěru došel průzkum společnosti W3B, zabývající se statistickými výzkumy na internetu. U Microsoft Internet Exploreru asi většinový procentuální podíl překvapí jen málokoho
 7. 2. procentuální podíl na celkovém kapitálu ovládajících osob na konsolidovaném základě využívajícím možnosti stanovené v čl. 7 odst. 3 nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, který je držen v ovládaných osobách ve státě, který není členským státem Evroé unie

Základní výpočty v Excelu - YouTub

Excel nabízí pestrou a zobrazit jejich podíl v části dílčí výseče, nebo dílčích pruhů. V samostatné části se zobrazují dva poslední (či Zobrazí procentuální podíl každé řady na celku. (Všechny tři podtypy lze zobrazit také s 3D efektem.) Prstencový Prstencový graf má tyto podtypy Vzhledem k tomu, že bychom rádi s programem Energie 2015.3 distribuovali i krycí listy zpracované SFŽP jako šablony pro program MS Excel, čekáme na souhlas SFŽP se zařazením jejich šablon mezi instalované soubory. Jakmile bude stanovisko SFŽP známé, připravíme instalační soubory a program uvolníme do distribuce

excel vzorce a výpočt

Aby se u videa spustilo automatické přehrávání, musí být zobrazený určitý minimální procentuální podíl pixelů videoreklamy. Výše vyžadovaného minimálního procentuálního podílu pixelů závisí na platformě a umístění To svědčí o tom, do jaké míry byla škola pro uchazeče hlavní vysněnou volbou a do jaké spíše záchrannou variantou pro případ, že by se nedostal jinam. Dále sledujeme procentuální podíl doktorandů a procentuální podíl docentů do 40 let a profesorů do 50 let na celkovém počtu akademických pracovníků

V oblasti G15:H33 do žlutě či červeně podbarvených buněk Dopravce zadává procentuální podíl variabilních nákladů; ve sloupci G pro náklady vázané na Vozokm, ve sloupci H pak pro náklady vázané na vozidla. Zadávané hodnoty jsou v celých procentech Zajímavějším zjištěním je procentuální podíl obrázků s produkty. Ten se objevoval ve většině případů, kdy Google nedokázal na výstup vrátit Google Shopping box. Celkově tak byl vidět v 58,08 % a je tak rozšířením s nejfrekventovanějším výskytem u produktových dotazů jak vypočítám dph v excelu? děkuji. Zadáte základní cenu do sloupce A. Do sloupce B zadáte vzorec: =A1*0,20 (výsledek DP při sazbě 20% v buňce K4 vypočítej procentuální podíl lednového prodeje všech aut na celkovém prodeji za celý rok a období 2003 až 2005 (nejprve spočítej přes listy součet všech aut prodaných v lednu, tuto hodnotu vyděl celkovým počtem prodaných aut za všechny měsíce a vyjádři v procentech se zaokrouhlením na 1 desetinné místo

Format string kosmeticky naformátuje výsledek do mřížky management studia. Další formáty, které bychom mohli použít jsou formáty psané Visual basic stylem (stejně jako vlastní formáty čísel v Excelu) např 0 pro celé číslo, 0.00 číslo na dvě desetinná místa, #,##0.00 číslo na dvě desetiny s oddělenými řády čárkou atd Excel function name translations in 14 languages. Excel 2007 funkce čeština-angličtina >> From English to Czech. You can use the search function (CTRL + F) to find a specific function K dispozici jsou i služby speciálních firem, kterým zaplatíte rozumný procentuální podíl až v případě úspěšné finanční kompenzace zkažené dovolené. Reklamace v praxi Praktickým příkladem využití Frankfurtské tabulky je reklamace 2 klientek jisté CK, kterým na zahraničním zájezdu nevyhovovala pláž, a chyběly. jako podíl nezaměstnaných na ekonomicky aktivní složce. Statistické výpoty a grafy byly provedeny v programu Microsoft Office Excel 2007 a textová ást v Microsoft Office Word 2007. 1.2.1 Vymezení zájmového území Pro úely práce je potřeba přesně vymezit oblast, na kterou se bude popisovaná analýza vztahovat Z velké skupiny lidí předpovídá procentuální podíl osob, které budou pravděpodobně pociťovat přílišné teplo nebo chladno. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra TZB Prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc. Joklův systém hodnocení je zaměřený na posuzování všech tepelně-vlhkostních stavů zejména pracovního prostředí

Video: Procenta v Excelu a výpočet DPH ProExcel

Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se vnuji od roku 2000 (od 2004 na tto domn) - V roce 2017 jsem od Microsoft zskal prestin ocenn MVP (zatm jsem jedin z R v kategori Excel). Sv vdomosti a zkuenosti dvm k dispozici i on-line ve videch pro SEDUO. Ve firmch kolm a konzultuji, um na MUNI. Tento web ji tvom pes 15 let a MS Excel. Procentuální údaje v tabulkách a grafech jsou pro v tší přehlednost zaokrouhleny na celá ísla. Z důvodu zaokrouhlení nemusí být výsledný souet procent v n kterých případech roven 100 %. Ze stejného důvodu se mohou mírn lišit souþty procent při kategorizaci odpov dí Podle jihokorejského Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC), je procentuální podíl lidí, kteří po vyléčení znovu testují pozitivní kolem 2,1%. 10:02 Situace v Japonsku a v Singapuru se zhoršuje. V Japonsku dosáhl počet lidí nakažených koronavirem 10.000. Oznámila to dnes televizní stanice NHK EXCEL 97 - analýza dat. Analýza dat. Doplněk Analytické nástroje. hodnotu, pořadí a procentuální pořadí. HISTOGRAM. Histogram slouží k rozdělení datového souboru do tříd. Počítá individuální a kumulované frekvence dat a rozdělení dat do tříd. Generuje údaje pro počet výskytů hodnot v množině dat.

 • Lunární kalendář 2019 vlasy.
 • Foto roku 2018.
 • ̈pirate bay.
 • Ganesha soška eshop.
 • Čapí hnízdo ceník.
 • Zlcnikovy zachvat priznaky.
 • Hluboké akné.
 • Štítná žláza fotografie.
 • Oslava narozenin dospělí brno.
 • Mikrovlny zaric.
 • Always on my mind akordy.
 • Alenka v říši divů táborová hra.
 • League of legends runes 2019.
 • Časová osa excel 2010.
 • Přemnožení hrabošů.
 • Páv konžský.
 • U2 concert 2019.
 • Fotografické kurzy v zahraničí.
 • Česká spořitelna ostrava.
 • Clotrimazol tablety příbalový leták.
 • Washingtonská dohoda.
 • Dětské potřeby.
 • Hasiči karviná.
 • Hormon nadledvinek u psa.
 • Ledíly.
 • Fractal praha.
 • Floristika kurzy.
 • Dobrovolnictví v kanadě.
 • Parlenka recept.
 • Cervene vlasy s melirem.
 • Harry potter a ohnivý pohár hra na pc.
 • Adac 195 65 r15 sommerreifen.
 • Vyndávání kontaktních čoček.
 • Vaječná omeleta se sýrem.
 • Jak napsat vykřičník.
 • Stovkový domeček.
 • Chmelová brigáda 2018.
 • Liparské ostrovy.
 • Eurojackpot výhry.
 • Zdravotnické oděvy praha 2.
 • V místě synonymum.